Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2905(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0161/2014

Rozpravy :

PV 23/10/2014 - 6.3
CRE 23/10/2014 - 6.3

Hlasovanie :

PV 23/10/2014 - 7.3
CRE 23/10/2014 - 7.3

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0041

Prijaté texty
PDF 230kWORD 67k
Štvrtok, 23. októbra 2014 - Štrasburg
Zmiznutie 43 študentov v Mexiku
P8_TA(2014)0041RC-B8-0161/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu z 23. októbra 2014 o zmiznutí 43 študentov pedagogiky v Mexiku (2014/2905(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Mexiku, a najmä na uznesenie z 11. marca 2010 o stupňovaní násilia v Mexiku(1),

–  so zreteľom na Dohodu o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi mexickými,

–  so zreteľom na odporúčanie Rade z 12. marca 2009 o strategickom partnerstve EÚ a Mexika(2),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 15. júla 2008 s názvom Na ceste k strategickému partnerstvu medzi EÚ a Mexikom (COM(2008)0447),

–  so zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ o Iguale vydané po dohode s vedúcimi misií členských štátov EÚ v Mexiku 12. októbra 2014,

–  so zreteľom na vyhlásenie, ktoré uskutočnil 14. októbra 2014 mexický prezident Enrico Peña Nieto,

–  so zreteľom na spoločný výkonný plán strategického partnerstva Mexiko – EÚ zo 16. mája 2010,

–  so zreteľom na vyhlásenia zo samitov hláv štátov a predsedov vlád Európskej únie, Latinskej Ameriky a Karibiku (EÚ-CELAC),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo 17. júna 2012 zo VII. samitu Mexika a Európskej únie, ktorý sa konal v Los Cabos v Baja California Sur v Mexiku,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie z dvanásteho zasadnutia spoločného výboru EÚ –Mexiko, ktoré sa konalo v hlavnom meste Mexiku 10. a 11. júna 2013,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Mexiko a Európska únia majú spoločné hodnoty, ktorých prejavom sú naše demokratické a pluralistické spoločnosti obraňujúce základné slobody, ľudské práva, pracovné práva, ochranu životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj, ako aj spoločné angažovanie sa v oblasti upevňovania demokracie, právneho štátu, spravodlivého hospodárskeho a sociálneho rozvoja a boja proti korupcii a chudobe;

B.  keďže s našimi demokratickými systémami sa spája záväzok a povinnosť zabezpečiť fungovanie právneho štátu a rešpektovanie ľudských práv, a keďže teda využívanie a plné uplatňovanie slobôd a práva na telesnú nedotknuteľnosť predstavujú jeden zo základných pilierov právneho štátu;

C.  keďže strategické partnerstvo EÚ a Mexika otvára možnosti užšej spolupráce medzi Mexikom a EÚ v otázkach celosvetového významu, a najmä posilneného dialógu a lepšej koordinácie a výmen v oblastiach, ako sú bezpečnosť, ľudské práva, reforma volebného systému, regionálny rozvoj a obchodné a regulačné politiky;

D.  keďže 26. septembra 2014 boli zabití šiesti ľudia, z toho traja študenti, keď polícia spustila paľbu na protestujúcich študentov pedagogiky z Escuela Normal Ayotzinapa v Iguale v štáte Guerrero; keďže odvtedy je 43 študentov nezvestných; keďže podľa rôznych zdrojov boli títo študenti obkľúčení, odvezení políciou a odovzdaní neidentifikovaným ozbrojencom prepojeným s drogovým kartelom;

E.  keďže podľa mexickej vlády bolo zatknutých 51 osôb zapojených do trestných činov, z ktorých väčšinu predstavovali policajní agenti z miest Iguala a Cocula; keďže 14. októbra mexický generálny prokurátor uviedol, že na základe forenzných analýz 28 tiel nájdených v tajných hroboch v blízkosti mesta Iguala 4. októbra 2014 sa zistilo, že nejde o telá zmiznutých študentov; keďže mexické orgány chytili podozrivého hlavného vodcu kriminálneho gangu Guerreros Unidos (Zjednotení bojovníci), ktorý bol údajne zapojený do zmiznutia 43 študentov;

F.  keďže starosta mesta Iguala, jeho manželka a policajný riaditeľ Igualy sú na úteku pred spravodlivosťou a sú obvinení z prepojenia na miestny drogový kartel Guerrero Unidos;

G.  keďže prezident Enrique Peña Nieto nariadil federálnej vláde a jej bezpečnostnému úradu, aby prijali okamžité a definitívne opatrenia, a keďže bol dohodnutý plán spoločných akcií spolu s rodinami a zástupcami zmiznutých študentov; keďže Organizácia amerických štátov (OAS) a OSN vyzývajú mexickú vládu, aby vyšetrila únosy, potrestala zodpovedné osoby a chránila rodiny zmiznutých študentov; keďže mexická vláda spolupracuje v tomto prípade s týmito medzinárodnými multilaterálnymi orgánmi;

H.  keďže mexická vláda a hlavné opozičné strany odsúhlasili v roku 2012 Pakt pre Mexiko, ktorého cieľom je riešiť hlavné problémy Mexika, okrem iného bezpečnosť a beztrestnosť;

I.  keďže došlo k nárastu násilia sa v štáte Guerrero; keďže mnohí študenti a učitelia v Mexiku protestujú za bezpečný návrat zmiznutých študentov a odsudzujú spoluúčasť niektorých zložiek miestnej polície na trestných činoch, korupciu policajných síl a inštitucionálne nedostatky, najmä v oblastiach, kde zjavne chýba sociálna súdržnosť; keďže došlo k ohrozeniu vládnych budov v Chilpancingo a niektorých iných úradných budov v rôznych mestách štátu Guerrero, ako aj niektorých náboženských vodcov a kancelárií politických strán alebo k útoku na ne;

J.  keďže sa Mexiko zúčastňuje na všetkých regionálnych a medzinárodných fórach a podpísalo všetky medzinárodné dohody týkajúce sa ľudských práv a základných slobôd;

K.  keďže mexická vláda si je vedomá problémov, ktoré Mexiko má, prejavila pevné odhodlanie zlepšiť bezpečnostnú situáciu v krajine, najmä výrazným zvýšením rozpočtu pre bezpečnostné sily a reformou verejných inštitúcií v oblasti bezpečnosti, s cieľom posilniť účinnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdneho systému, a tak bojovať proti organizovanému zločinu, keďže únosy, násilie spojené s organizovanou trestnou činnosťou a údajná spolupráca medzi miestnymi subjektmi a organizovanými zločineckými skupinami zostávajú aj naďalej vážnym problémom;

1.  dôrazne odsudzuje neprijateľné nútené zmiznutia a zločiny v meste Iguala a vyzýva mexické orgány, aby vyšetrili všetky trestné činy vrátane trestných činov súvisiacich s nájdením 28 tiel v tajných hroboch; vyzýva príslušné orgány, aby podnikli všetky potrebné kroky a čo najskôr a transparentným a nestranným spôsobom identifikovali, zatkli a súdne stíhali páchateľov týchto zločinov, aby boli osoby, ktoré sú za ne zodpovedné, odhalené a trestne stíhané, a aby pritom využili všetky dostupné informácie a interné a externé zdroje a nenechali priestor pre beztrestnosť; žiada, aby vyšetrovanie pokračovalo, kým sa nezaistí bezpečnosť študentov;

2.  vyjadruje sústrasť a solidaritu s rodinami a priateľmi obetí, ako aj s mexickým ľudom, ktorý povzbudzuje, aby pokračoval v boji mierovými prostriedkami za obranu demokracie a právneho štátu;

3.  všíma si zadržiavanie osôb, ku ktorému došlo; žiada, aby pokračovalo hľadanie starostu mesta Iguala, jeho manželky a policajného riaditeľa Igualy; vyjadruje hlboké znepokojenie nad zjavnou infiltráciou zástupcov organizovaných zločineckých skupín do miestnych orgánov presadzovania práva a administratívnych subjektov;

4.  víta skutočnosť, že prezident Peña Nieto je odhodlaný preskúmať a objasniť tieto udalosti a zastaviť organizované násilie v Mexiku; víta vytvorenie monitorovacích výborov pre udalosti v meste Iguala v senáte a poslaneckej snemovni; vyzýva mexické orgány na ochranu a pomoc rodinám obetí a priebežné informovanie o prebiehajúcom vyšetrovaní a úsilí o zadržanie páchateľov;

5.  podporuje mexickú vládu v jej odhodlaní bojovať proti organizovanému obchodovaniu s drogami, zároveň však vyjadruje svoje hlboké znepokojenie nad nárastom násilia v dôsledku obchodovania s drogami a atmosféry beztrestnosti; vyslovuje solidaritu s mexickým ľudom v boji proti organizovanému obchodovaniu s drogami;

6.  naliehavo vyzýva mexickú vládu, aby na všetkých úrovniach prijala opatrenia, ktoré zabránia opakovaniu udalostí podobných udalostiam v meste Iguala; odsudzuje všetky formy násilia, najmä násilie a pretrvávajúce vyhrážanie sa smrťou, ktorému sú vystavení aktivisti, ktorí presadzujú a obraňujú slobodu slova a ľudské práva v Mexiku, a vyzýva mexické orgány, aby vystupňovali úsilie o poskytnutie právnej a osobnej ochrany týmto skupinám;

7.  podporuje úsilie mexických orgánov spolupracovať s medzinárodnými organizáciami vrátane Európskej únie, Organizácie Spojených národov, Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC), Medzinárodného výboru Červeného kríža a Medziamerickej komisie pre ľudské práva (IACHR) za pomoci argentínskych a medzinárodných súdnych znalcov; zdôrazňuje, že je dôležité, aby vláda Mexika poskytla potrebné finančné prostriedky, aby tak IACHR mohla vykonávať program technickej pomoci, ktorý by dopĺňal vnútroštátne opatrenia týkajúce sa vyšetrovania udalostí v štáte Guerrero;

8.  zdôrazňuje, že Mexiko je strategickým partnerom EÚ; povzbudzuje mexickú vládu, aby pokračovala v úsilí o posilnenie štátnych inštitúcií a konsolidáciu právneho štátu s cieľom vyriešiť niektoré štrukturálne problémy, ktoré sú príčinou porušovania ľudských práv, najmä v súvislosti s reformou súdneho systému; v tomto kontexte zdôrazňuje význam nezávislosti sudcov, ktorá je zárukou nestrannosti a rázneho boja proti beztrestnosti; žiada federálnu ochranu pre tých, ktorí sú zapojení do výkonu spravodlivosti;

9.  žiada EÚ a členské štáty v rámci dvojstranných vzťahov s Mexikom a európske inštitúcie, aby posilnili svoju podporu ochrane ľudských práv prostredníctvom programov a finančných aj technických zdrojov; požaduje tiež zvýšenie rozpočtových zdrojov prideľovaných na spoluprácu pri posilňovaní a reforme súdnych orgánov, polície a prokuratúry, aby tieto orgány mohli stíhať a trestať páchateľov, a zavedenie účinných mechanizmov na ochranu svedkov a obetí a ich rodín;

10.  zdôrazňuje naliehavú potrebu vytvoriť jednotný, verejný a dostupný národný register zmiznutých osôb a federálnu databázu DNA;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, členským štátom, dočasnému predsedníctvu spoločenstva CELAC, generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov (OAS), Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a prezidentovi a kongresu Mexika.

(1) Ú. v. EÚ C 349 E, 22.12.2010, s. 92.
(2) Ú. v. EÚ C 87 E, 1.4.2010, s. 172.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia