Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0279(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0021/2014

Внесени текстове :

A8-0021/2014

Разисквания :

PV 21/10/2014 - 18
CRE 21/10/2014 - 18

Гласувания :

PV 23/10/2014 - 7.4
CRE 23/10/2014 - 7.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0042

Приети текстове
PDF 440kWORD 50k
Четвъртък, 23 октомври 2014 г. - Страсбург
Мита върху стоки с произход от Украйна ***I
P8_TA(2014)0042A8-0021/2014
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 374/2014 за намаляване или премахване на митата върху стоки с произход от Украйна (COM(2014)0597 – C8-0165/2014 – 2014/0279(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0597),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла в Парламента предложението (C8-0165/2014),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 16 октомври 2014 г. да бъде одобрена позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8‑0021/2014),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 23 октомври 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 374/2014 за намаляване или премахване на митата върху стоки с произход от Украйна
P8_TC1-COD(2014)0279

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1150/2014.)

Правна информация - Политика за поверителност