Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0279(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0021/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0021/2014

Keskustelut :

PV 21/10/2014 - 18
CRE 21/10/2014 - 18

Äänestykset :

PV 23/10/2014 - 7.4
CRE 23/10/2014 - 7.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0042

Hyväksytyt tekstit
PDF 197kWORD 48k
Torstai 23. lokakuuta 2014 - Strasbourg
Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavat tullit ***I
P8_TA(2014)0042A8-0021/2014
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 23. lokakuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 374/2014 muuttamisesta (COM(2014)0597 – C8-0165/2014 – 2014/0279(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0597),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0165/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 16. lokakuuta 2014 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A8-0021/2014),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2014 antamiseksi Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta tai poistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 374/2014 muuttamisesta
P8_TC1-COD(2014)0279

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 1150/2014.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö