Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0279(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0021/2014

Texte depuse :

A8-0021/2014

Dezbateri :

PV 21/10/2014 - 18
CRE 21/10/2014 - 18

Voturi :

PV 23/10/2014 - 7.4
CRE 23/10/2014 - 7.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0042

Texte adoptate
PDF 302kWORD 50k
Joi, 23 octombrie 2014 - Strasbourg
Taxele vamale aplicabile mărfurilor originare din Ucraina ***I
P8_TA(2014)0042A8-0021/2014
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 23 octombrie 2014 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 374/2014 privind reducerea sau eliminarea taxelor vamale aplicabile mărfurilor originare din Ucraina (COM(2014)0597 – C8-0165/2014 – 2014/0279(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0597),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0165/2014),

—  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 16 octombrie 2014, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A8-0021/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 octombrie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 374/2014 privind reducerea sau eliminarea taxelor vamale aplicabile mărfurilor originare din Ucraina
P8_TC1-COD(2014)0279

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 1150/2014.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate