Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0279(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0021/2014

Ingivna texter :

A8-0021/2014

Debatter :

PV 21/10/2014 - 18
CRE 21/10/2014 - 18

Omröstningar :

PV 23/10/2014 - 7.4
CRE 23/10/2014 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0042

Antagna texter
PDF 219kWORD 48k
Torsdagen den 23 oktober 2014 - Strasbourg
Tullar på varor med ursprung i Ukraina ***I
P8_TA(2014)0042A8-0021/2014
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 oktober 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 374/2014 om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina (COM(2014)0597 – C8-0165/2014 – 2014/0279(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0597),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0165/2014),

—  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 16 oktober 2014 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A8-0021/2014), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 23 oktober 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om ändring av förordning (EU) nr 374/2014 om sänkning eller avskaffande av tullar på varor med ursprung i Ukraina
P8_TC1-COD(2014)0279

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1150/2014.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy