Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2860(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0149/2014

Teksty złożone :

B8-0149/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 23/10/2014 - 7.7
CRE 23/10/2014 - 7.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0045

Teksty przyjęte
PDF 283kWORD 50k
Czwartek, 23 października 2014 r. - Strasburg
Czas pracy w transporcie śródlądowym
P8_TA(2014)0045B8-0149/2014

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady wykonującej Umowę europejską zawartą przez Europejskie Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej (EBU), Europejską Organizację Kapitanów (ESO) i Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF) i dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym (COM(2014)04522014/2860(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji dotyczący dyrektywy Rady wykonującej Umowę europejską zawartą przez Europejskie Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej (EBU), Europejską Organizację Kapitanów (ESO) i Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF) i dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym (COM(2014)0452),

–  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 155 ust. 2,

–  uwzględniając Umowę zawartą przez Europejskie Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej (EBU), Europejską Organizację Kapitanów (ESO) i Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF) i dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym,

–  uwzględniając fakt, że umowa zawierała skierowany do Komisji wspólny wniosek o jej wdrożenie w drodze decyzji Rady podjętej na wniosek Komisji zgodnie z art. 155 ust. 2 TFUE,

–  uwzględniając art. 101 ust. 3 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że art. 155 ust. 1 TFUE umożliwia partnerom społecznym podjęcie dialogu na poziomie UE, który może prowadzić, jeżeli sobie tego życzą, do nawiązania stosunków umownych, w tym umów zbiorowych;

B.  mając na uwadze, że art. 155 ust. 2 TFUE stanowi, iż wykonywanie umów zbiorowych zawartych na poziomie UE może odbywać się na wspólne żądanie stron-sygnatariuszy w drodze decyzji Rady na wniosek Komisji;

1.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że chociaż art. 155 ust. 2 TFUE nie przewiduje konsultacji z Parlamentem w sprawie wniosków kierowanych do Komisji przez partnerów społecznych, Komisja przedstawiła swój wniosek Parlamentowi i zwróciła się do niego o przedstawienie odnośnej opinii Komisji i Radzie;

2.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że umowa zawarta przez partnerów społecznych oraz wniosek Komisji przewidują jedynie wymogi minimalne, pozostawiając państwom członkowskim i partnerom społecznym swobodę co do przyjęcia środków, które będą korzystniejsze dla pracowników w danym obszarze;

3.  zaleca przyjęcie dyrektywy Rady;

4.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz parterom społecznym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności