Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2045(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0025/2014

Predkladané texty :

A8-0025/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/11/2014 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0046

Prijaté texty
PDF 218kWORD 54k
Štvrtok, 13. novembra 2014 - Brusel
Žiadosť o zbavenie imunity Any Gomesovej
P8_TA(2014)0046A8-0025/2014

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. novembra 2014 o žiadosti o zbavenie imunity Any Gomesovej (2014/2045(IMM))

Európsky parlament

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Any Gomesovej, ktorú 18. júna 2014 podal zástupca generálneho prokurátora Portugalskej republiky v súvislosti s trestným konaním v 2. sekcii Oddelenia vyšetrovania a trestného konania v Lisabone (ref. NUIPC 8773/13.4TDLSB) a ktorá bola oznámená na plenárnom zasadnutí 3. júla 2014,

–  po vypočutí Any Gomesovej v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0025/2014),

A.  keďže zástupca generálneho prokurátora Portugalskej republiky odovzdal žiadosť o zbavenie imunity Any Gomesovej, ktorú podal štátny prokurátor Oddelenia vyšetrovania a trestného konania v Lisabone v súvislosti s údajne urážlivými výrokmi pani Gomesovej počas televíznej debaty; keďže žiadosť bola podaná, aby sa mohlo začať trestné stíhanie proti pani Gomesovej a aby mohla byť vypočutá v rámci tohto konania;

B.  keďže podľa článku 8 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie členovia Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone svojich úloh;

C.  keďže v článku 6 rokovacieho poriadku sa stanovuje, že pri výkone svojich právomocí týkajúcich sa výsad a imunít Parlament koná v záujme zachovania svojej integrity ako demokratického zákonodarného zhromaždenia a zabezpečenia nezávislosti poslancov pri výkone ich povinností;

D.  keďže Súdny dvor uznal, že vyhlásenie poslanca, ktoré urobil mimo Európskeho parlamentu, môže predstavovať názor vyjadrený v rámci výkonu jeho úloh, ako je uvedené v článku 8 protokolu, pričom zastával názor, že dôležité je nie miesto, kde je vyhlásenie urobené, ale povaha a obsah vyhlásenia;

E.  keďže v moderných demokraciách sa politické debaty konajú nielen v Parlamente, ale aj prostredníctvom komunikačných médií, od tlačových vyhlásení po internet;

F.  keďže v uvedenom televíznom vysielaní Ana Gomes hovorila ako poslankyňa Európskeho parlamentu, keď diskutovala o otázkach, v prípade ktorých zastávala záujmy na európskej úrovni, ako vidno okrem iného aj podľa otázok na písomné zodpovedanie Komisii, ktoré predložila na plenárnej schôdzi;

G.  keďže tým, že upozornila na rozhodnutie portugalskej vlády o privatizácii lodeníc Viana do Castelo, ktoré viedlo aj k vyšetrovaniu Európskej komisie o porušení pravidiel EÚ o štátnej pomoci, vykonávala svoj mandát poslankyne Európskeho parlamentu;

1.  rozhodol nezbaviť Anu Gomesovú imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušnému orgánu Portugalskej republiky a Ane Gomesovej.

(1)Rozsudok z 12. mája 1964 vo veci 101/63, Wagner proti Fohrmannovi a Krierovi (Zbierka 1964, s. 387); rozsudok z 10. júla 1986 vo veci 149/85, Wybot proti Faureovi a iným (Zbierka 1986, s. 2391); rozsudok z 15. októbra 2008 vo veci T-345/05, Mote proti Parlamentu (Zbierka 2008, s. II-2849); rozsudok z 21. októbra 2008 v spoločných veciach C-200/07 a C-201/07, Marra proti De Gregoriovi a Clementovi (Zbierka 2008, s. I-7929); rozsudok z 19. marca 2010 vo veci T-42/06, Gollnisch proti Parlamentu (Zbierka 2010, s. II-1135); rozsudok zo 6. Septembra 2011 vo veci C-163/10, Patriciello (Zbierka 2011, s. I-7565).)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia