Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2817(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0022/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0022/2014

Rasprave :

PV 13/11/2014 - 5
CRE 13/11/2014 - 5

Glasovanja :

PV 13/11/2014 - 8.4
CRE 13/11/2014 - 8.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0049

Usvojeni tekstovi
PDF 250kWORD 100k
Četvrtak, 13. studenog 2014. - Bruxelles
Sklapanje Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i RepublikeMoldove
P8_TA(2014)0049A8-0022/2014

Nezakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 13. studenoga 2014. koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica s jedne strane i Republike Moldove s druge strane (09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE)2014/2817(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (09828/2014),

–  uzimajući u obzir nacrt Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica s jedne strane i Republike Moldove s druge strane (17903/2013),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 217. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) i člankom 218. stavkom 8. drugim podstavkom kao i člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0130/2014),

–  uzimajući u obzir rezoluciju od 15. rujna 2011. koja sadrži preporuke Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i ESVD-u o pregovorima između EU-a i Republike Moldove o Sporazumu o pridruživanju(1),

–  uzimajući u obzir svoju zakonodavnu rezoluciju od 13. studenoga 2014. o nacrtu odluke(2),

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o stanju u zemljama Istočnog partnerstva, a posebno rezolucije od 12. ožujka 2014. o procjeni i uspostavi prioriteta za odnose EU-a sa zemljama Istočnog partnerstva(3) i od 17. travnja 2014. o ruskom pritisku na zemlje Istočnog partnerstva, a posebno o destabilizaciji istočne Ukrajine(4),

–  uzimajući u obzir Plan pridruživanja između Europske unije i Republike Moldove koji je Vijeće za suradnju podržalo 26. lipnja 2014. i koji je zamijenio Akcijski plan europske politike susjedstva od 22. veljače 2005.,

–  uzimajući u obzir članak 49. Ugovora o Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. drugi podstavak Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove i mišljenje Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0022/2014),

A.  budući da je u posljednjih nekoliko godina, zahvaljujući političkoj odlučnosti svoje vlade, Republika Moldova znatno napredovala u reformama i jačanju odnosa s EU-om;

B.  budući da su aktualna kriza u Ukrajini, nezakonito pripajanje Krima i uloga Rusije teška prijetnja europskoj sigurnosti i da su doveli do promjene geopolitičkih odnosa; budući da to također utječe na odnos EU-a i Republike Moldove;

C.  budući da je Istočnim partnerstvom stvoren sadržajan politički okvir za produbljenje odnosa, ubrzanje političkog pridruživanja i jačanje gospodarske integracije između EU-a i Republike Moldove, dvaju entiteta sa snažnim zemljopisnim, povijesnim i kulturnim vezama, i to podržavanjem političkih i socioekonomskih reformi i poticanjem približavanja Europskoj uniji, posebno u svjetlu ruskih ekonomskih sankcija i postupaka kojima se destabilizira Republika Moldova;

D.  budući da je Republika Moldova 2. srpnja 2014. ratificirala Sporazum o pridruživanju, uključujući i dio o području produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine i da se od 1. rujna 2014. pojedine njegove odredbe privremeno primjenjuju, u očekivanju ratifikacije u državama članicama;

E.  budući da samo zaključivanje Sporazuma o pridruživanju ne znači kraj tog procesa, već je dio šireg procesa jačanja europske perspektive Republike Moldove u političkom, ekonomskom i socijalnom smislu; budući da je najopipljiviji izraz tog procesa uspostava slobodnog viznog režima za moldovske građane, sklapanje sporazuma u području zračnog prometa, poljoprivrede i civilne zaštite o sudjelovanju Republike Moldove u radu agencija EU-a i u programima EU-a te o suradnji na zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici, i najvažnije, potpisivanje Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Republike Moldove; budući da je u tu svrhu primjena svih sporazuma presudna;

F.  budući da je premijer Republike Moldove Iurie Leanca dao izjavu o namjeri Republike Moldove da tijekom 2015. podnese zahtjev za članstvo u Europskoj uniji;

G.  budući da se konsenzusom velikoga dijela političkoga spektra o odnosima EU-a i Republike Moldove i njihovih prioriteta može doprinijeti boljoj i bržoj provedbi Plana pridruživanja na korist građana Moldove;

H.  budući da su sveobuhvatan nacionalni dijalog s aktivnim sudjelovanjem i konstruktivan pristup na svim razinama vlasti i društva nužni da se sve regije i nacionalne manjine aktivno uključe u postupak donošenja odluka;

I.  budući da snažna informacijska i komunikacijska kampanja i u EU-u i u Republici Moldovi može doprinijeti tome da građani bolje razumiju koje su uzajamne koristi od Sporazuma o pridruživanju i područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine;

J.  budući da su regionalni okviri, što podrazumijeva i Parlamentarnu skupštinu Euronest, dodatni forumi za razmjenu iskustva, informacija i najbolje prakse o provedbi Plana pridruživanja;

K.  budući da pojedini energetski infrastrukturni projekti mogu imati konkretnu korist za građane u smislu energetske sigurnosti i smanjenja troškova energije za stanovništvo, a pritom ispuniti ciljeve Zajednice za energiju;

L.  budući da trgovinska ograničenja koja je Ruska Federacija uvela za pojedine moldovske proizvode imaju ozbiljne posljedice za lokalne proizvođače i gospodarstvo Republike Moldove općenito;

M.  budući da je početkom ove godine Rusija održala vojne vježbe u odmetnutoj moldovskoj regiji Pridnjestrovlju; budući da je parlament Pridnjestrovlja ponovio poziv Moskvi da se Pridnjestrovlju dopusti pridruživanje Ruskoj Federaciji;

N.  budući da stvaranje područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine između EU-a i Republike Moldove predstavlja jednu od najvažnijih zajedničkih koristi sporazuma te ima neosporivu važnost za trgovinu i gospodarski rast, stvaranje radnih mjesta, blagostanje i stabilnost u Republici Moldovi;

O.  budući da će uspostavom područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine s EU-om Republika Moldova osnažiti svoj pristup tržištu EU-a i stvoriti nove prilike za razvoj i rast koje će donijeti izravnu korist poduzećima i građanima Moldove; budući da će EU imati koristi od jednostavnijih trgovinskih tokova i boljih uvjeta za ulaganje u Republici Moldovi;

P.  budući da područje produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine obuhvaća nekoliko odredbi usmjerenih na reformu trgovinskog zakonodavstva Republike Moldove i trgovinskih politika u skladu s pravnom stečevinom EU-a i na osnovi pravne stečevine EU-a, koje će doprinijeti modernizaciji moldovskog gospodarstva te poboljšanom i predvidljivijem poslovnom okruženju, između ostalog i za mala i srednja poduzeća;

Q.  budući da je za moldovske vlasti iznimno teško, bez snažne administrativne potpore stručnjaka EU-a, provesti dogovoreno približavanje njihova zakonodavstva pravnoj stečevini EU-a;

R.  budući da je EU dodjelom autonomnih trgovinskih povlastica i, prethodno, povlastica u okviru sheme GSP+ moldovskom gospodarstvu već donio znatne koristi te bi trebao tu državu nastaviti podupirati i u budućnosti;

S.  budući da će jače političke i gospodarske veze doprinijeti većoj stabilnosti i prosperitetu cijelog europskog kontinenta; budući da se takva vrsta suradnje temelji na zajedničkim vrijednostima ljudskih prava, temeljnih sloboda i vladavine prava te je inspirirana našom vizijom jedinstvene vrijednosti svake osobe;

T.  budući da Sporazum o pridruživanju i postupna integracija Republike Moldove u politike EU-a povezana s njime ne bi trebali spriječiti Republiku Moldovu u održavanju njezinih tradicionalnih, povijesnih i gospodarskih veza s drugim državama u regiji, već bi naprotiv trebali stvoriti uvjete da se toj državi omogući da u najvećoj mogućoj mjeri ostvari svoj potencijal;

1.  toplo pozdravlja potpisivanje Sporazuma o pridruživanju, koje je čvrst znak priznanja za napore oko reformi i ambicije građana i vlasti Moldove te za znatan napredak ostvaren u posljednjem razdoblju; pozdravlja dodatnu pomoć koju je Komisija 2014. stavila na raspolaganje u okviru mehanizma „više za više” kako bi se odalo priznanje za pozitivan razvoj situacije u prioritetnim područjima; shvaća da je Sporazum o pridruživanju osjetan korak naprijed u odnosima EU-a i Republike Moldove i opredjeljenje za put prema političkom pridruživanju i gospodarskoj integraciji; naglašava ključnu ulogu njegove potpune provedbe; u tom smislu potiče države članice da što prije ratificiraju Sporazum o pridruživanju;

2.  naglašava da potpisivanje i ratifikacija Sporazuma o pridruživanju nije cilj odnosa EU-a i Republike Moldove te ističe da na osnovi članka 49. UEU-a Republika Moldova – kao i bilo koja druga europska država – ima europsku perspektivu i može podnijeti zahtjev za članstvo u Europskoj uniji pod uvjetom da se pridržava načela demokracije, poštuje temeljne slobode i prava manjina te zajamči vladavinu prava;

3.  naglašava da Sporazum o pridruživanju obuhvaća cjelokupni međunarodno priznati teritorij Republike Moldove te da ga se sklapa na dobrobit cjelokupnog stanovništva; stoga naglašava da je potrebno pravodobno i ispravno suočiti se s društvenim posljedicama reformi povezanih sa Sporazumom; poziva Republiku Moldovu da se pobrine da reforme budu duboko usađene i ukorijenjene u institucionalni okvir; ističe potrebu za sveobuhvatnom informativnom kampanjom usmjerenom na javnost o ciljevima i sadržaju Sporazuma o pridruživanju te o izravnim i konkretnim koristima za građane koje proizlaze iz provedbe Plana pridruživanja;

4.  pozdravlja Plan pridruživanja koji obuhvaća konkretne korake i uvjete za ostvarenje najvažnijih ciljeva Sporazuma o pridruživanju te koji bi trebao biti smjernica u odnosima EU-a i Republike Moldove;

5.  naglašava da bi i Republika Moldova i EU trebali sudjelovati u postupku provedbe Plana pridruživanja te da bi trebalo pružiti odgovarajuću tehničku i financijsku podršku kako bi se ostvarili prioriteti zadani u tom Planu da bi moldovski građani što prije osjetili koristi od pridruživanja; poziva Komisiju da se prilikom utvrđivanja programa financiranja za Republiku Moldovu vodi tim prioritetima; naglašava potrebu za poboljšanjem apsorpcijskih kapaciteta u Republici Moldovi kako bi se zajamčila učinkovita provedba projekata i učinkovito korištenje sredstava; ističe važnost jačanja mehanizma za upravljanje, transparentnost i odgovornost kako bi se nadgledala iskoristivost i upotreba fondova EU-a; poziva strane da utvrde vrstu potrebne obuke kojom će se osigurati da Republika Moldova bude u stanju provesti svoje obveze iz Sporazuma o pridruživanju i Plana pridruživanja;

6.  naglašava da je važno jačati stabilnost, neovisnost i učinkovitost institucija odgovornih za jamčenje demokracije, vladavine prava i dobrog upravljanja te konsolidirati sustav zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda; u tom smislu podsjeća na važnost prijašnjih koraka ka reformi, kao što su jačanje neovisnosti sustava za odabir sudaca, reprezentativni sastav središnjeg izbornog povjerenstva i poboljšanje učinkovitosti i neovisnosti tamošnjeg revizorskog suda;

7.  poziva moldovske vlasti da osiguraju provođenje predstojećeg izbornog postupka prema najvišim europskim i međunarodnim standardima i da usvoje potrebne mjere za lakše sudjelovanje Moldovaca koji žive u inozemstvu; potiče vlasti da usko surađuju s OESS-om / Uredom za demokratske institucije i ljudska prava te Venecijanskom komisijom Vijeća Europe i da postupaju u skladu s njihovim preporukama; naglašava važnu ulogu političkih čimbenika i stranaka te potrebu za donošenjem djelotvornoga zakonodavstva kojim se jamči transparentno financiranje stranaka; preuzima obvezu da omogući prisutnost izbornih promatrača te će poslati vlastitu misiju za promatranje parlamentarnih izbora 30. studenog 2014.;

8.  napominje da je potrebno izmijeniti članak 78. moldovskog Ustava o izboru predsjednika kako bi se izbjegao ponovni institucijski zastoj, što bi negativno utjecalo na brzinu provođenja reformi; poziva da se sve ustavne reforme provedu u dogovoru s Venecijanskom komisijom i relevantnim nacionalnim dionicima;

9.  sa zadovoljstvom primjećuje napredak koji su vlasti Republike Moldove postigle u provedbi europskog plana reforme, uključujući reforme pravosuđa i policijskog sustava, kako je istaknuto u izvješću Komisije od 27. ožujka 2014., kao i restrukturiranju antikorupcijskog okvira, provedbi akcijskog plana za ljudska prava i akcijskog plana za potporu Romima, održavanju dijaloga s Tiraspolom i nastavku izazovnih regulatornih i resornih reformi;

10.  primjećuje dosad ostvaren napredak; poziva nadležna tijela da nastave s učinkovitom provedbom nacionalnog akcijskog plana za ljudska prava uz posvećivanje posebne pozornosti ljudskim pravima romskoga naroda;

11.  ističe potrebu da se s novom odlučnošću pristupi reformi pravosuđa, da se zajamči njegova neovisnost i neovisnost policijskog sustava te da se osiguraju ustavne odredbe za neovisno sudstvo, jednakost pred zakonom i osnovna građanska prava; naglašava da je potrebno jačati borbu protiv korupcije na svim razinama, između ostalog i potpunom provedbom zakonodavnog paketa usvojenog 2013. i poboljšanjem rezultata rada antikorupcijskih institucija; poziva moldovske vlasti da osiguraju financijska i kadrovska sredstva za mehanizme antikorupcijskih sustava, posebno Nacionalni centar za borbu protiv korupcije i Nacionalni centar za integritet i njihovu samostalnost, potpuno funkcioniranje te neovisnost od nedozvoljenog utjecaja;

12.  poziva moldovske vlasti da povećaju transparentnost i odgovornost u upravljanju javnim financijama, u postupcima privatizacije i u javnoj nabavi, kako bi se osiguralo dobro upravljanje, jednak pristup i pravedna konkurencija te kako bi se dodatno ojačao nadzor bankarskog sektora;

13.  naglašava da je potrebno pravilno i potpuno istražiti sve navode o kršenju ljudskih prava, kao i pobrinuti se da se odgovorni za zlostavljanja i mučenja kazne i da se protiv njih provede djelotvoran sudski postupak; stoga potiče Komisiju da tijelima vlasti pomogne da na odgovarajući način pristupe tim kršenjima uz primjenu neophodnih pravnih sredstava i socijalnih mehanizama u cilju prevencije takvih kaznenih djela, te da usko surađuju s civilnim društvom kako bi mu pomogla da stekne veću ulogu u zaštiti ljudskih prava;

14.  naglašava važnost antidiskriminacijskog zakonodavstva kako bi se svim manjinama, a posebno nacionalnim i vjerskim manjinama te LGBT osobama, jamčila jednakost i zaštita te poziva moldovske vlasti da ukinu sve preostale diskriminacijske odredbe; naglašava važnost novoosnovanog Vijeća za sprečavanje i suzbijanje diskriminacije i jamčenje jednakosti u provedbi Zakona za osiguravanje jednakosti iz 2012. godine;

15.  poziva vladu da pruži odgovarajuće mehanizme nadzora i sredstva potrebna za provedbu pravnih jamstava za sve nacionalne manjine i za proširenje područja poduke materinskoga jezika za nacionalne i jezične manjine; nadalje naglašava važnost toga da vlada vodi dijalog s predstavnicima svih etničkih manjina i da pruža tehničku i financijsku potporu za poboljšanje infrastrukture u autonomnoj teritorijalnoj jedinici Gagauziji i okrugu Tarakliji;

16.  ponavlja da je potrebno jačati i promicati slobodu medija i pluralizam i jamčiti neutralnost javnih medija te istovremeno podržavati nezavisne medije; izražava zabrinutost zbog manjka transparentnosti u pogledu vlasništva nad medijima i koncentrirane naravi vlasništva nad masovnim medijima, čime je pluralitet medija oslabljen; stoga snažno potiče nadležna tijela da omoguće konkurentnije medijsko tržište i zajamče da se sve nadležne agencije u području medija pridržavaju europskih normi o medijskoj slobodi i pluralizmu;

17.  pozdravlja poglavlje 27. u Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Republike Moldove koje je konkretno posvećeno suradnji u zaštiti i promicanju prava djeteta te poziva obje strane da podrže provedbu relevantnih odredbi iz Plana pridruživanja;

18.  potpuno podržava slobodan vizni režim za moldovske građane, podsjećajući da je Republika Moldova bila prva zemlja Istočnog partnerstva koja je postigla taj cilj; poziva moldovske vlasti da svoje građane nastave informirati o pravima i obvezama povezanima s liberalizacijom viznog režima;

19.  prima na znanje poboljšanje kapaciteta službi za carinski i granični nadzor i nastavak procesa demarkacije granice s Ukrajinom; pozdravlja rad Misije EU-a za pomoć na granicama (EUBAM) i konstruktivnu suradnju s moldovskim vlastima;

20.  poziva Kišinjev i Komrat da nastave konstruktivnu suradnju u duhu povjerenja i sveobuhvatnog dijaloga kako bi se uspješno proveo Sporazum o pridruživanju i uspostavilo političko okruženje koje je pogodno za daljnji napredak na europskom putu;

21.  naglašava da je potrebno nastaviti s profesionalizacijom i depolitizacijom središnje i lokalne javne uprave jer će i to znatno doprinijeti potpunoj provedbi Sporazuma o pridruživanju; poziva Republiku Moldovu da na uključiv način provede strategiju decentralizacije; podsjeća na važnost učinkovitih općinskih vlasti i odgovarajuće infrastrukture za razvoj ruralnih područja, što je uvjet za smanjenje stope iseljavanja stanovništva iz ruralnih područja;

22.  pozdravlja političku odlučnost da se ispune uvjeti Sporazuma o pridruživanju i izražava pohvalu za mjere modernizacije koje su u zemlji poduzete; međutim, svjestan je potrebe za dodatnim jačanjem demokratskih institucija i potiče Vladu Republike Moldove da nastavi s napornim radom na provedbi potrebnih mjera; smatra da su politička stabilnost i trajni konsenzus o reformama, osobito u pogledu vladavine prava i neovisnosti o državnim institucijama, od iznimne važnosti za europske težnje Moldove;

23.  očekuje da će provedba Sporazuma o pridruživanju / Sporazuma o području produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine pridonijeti održivom razvoju i neometanoj integraciji moldovskoga gospodarstva u svjetska tržišta potičući njezinu modernizaciju i stvarajući bolje uvjete rada; potiče Komisiju da Moldovi pomogne i savjetuje ju o učinkovitom rješavanju problema prilagodbe u kratkom roku, između ostalog i preko suradnje sa sindikatima i lokalnom poslovnom zajednicom;

24.  i dalje naglašava potrebu za stvaranjem transparentnog poslovnog i investicijskog okružja, odgovarajuće regulatorne reforme i nastavka procesa privatizacije kako bi se potaknula konkurentnost gospodarstva Republike Moldove i strana izravna ulaganja te osigurala održivost mjera za rješavanje strukturnih gospodarskih problema; skreće pozornost na potrebu za produbljivanjem lanaca vrijednosti u poljoprivredi, što je pretpostavka za gospodarski i društveni razvoj;

25.  pohvaljuje odlučnost i predanost Republike Moldove da ostvaruje tješnje gospodarske veze s EU-om poduzimanjem dubokih, složenih i skupih gospodarskih reformi; čvrsto vjeruje da će područje produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine imati dugoročni povoljan učinak na gospodarstvo Republike Moldove te će doprinijeti rastu kvalitete života njezinih građana;

26.  naglašava da uspjeh područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine ovisi o tome da obje strane brzo, temeljito i učinkovito ispune obveze utvrđene sporazumom; u vezi s time, poziva EU da Republici Moldovi pruži svu potrebnu financijsku i tehničku pomoć, također u cilju smanjenja kratkoročnih troškova za Republiku Moldovu;

27.  vjeruje da je parlamentarni nadzor temeljni uvjet za demokratsku potporu politikama EU-a; stoga poziva Komisiju da Parlamentu pravovremeno omogući redovito i detaljno praćenje primjene područja produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine;

28.  primjećuje da se Sporazum o području produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine privremeno primjenjuje od 1. rujna 2014., nakon njegova potpisivanja 27. lipnja 2014. i Odluke Vijeća 2014/492/EU od 16. lipnja 2014. o potpisivanju i privremenoj primjeni Sporazuma o pridruživanju na temelju zajedničkoga stajališta institucija EU-a u pogledu izvanrednih okolnosti i hitne potrebe da se toj državi pruži potpora;

29.  oštro osuđuje što se Rusija i dalje služi trgovinom kao sredstvom za destabilizaciju regije uvođenjem nekoliko zabrana uvoza proizvoda iz Republike Moldove, što je kršenje obveza Rusija u okviru WTO-a; poziva Rusku Federaciju da u cijelosti poštuje teritorijalna cjelovitost Republike Moldove i njezin europski odabir; potpuno podržava inicijative Komisije kojima je cilj neutralizirati učinak ruskog embarga na moldovske proizvode, između ostalog i pružanjem financijske pomoći te proširenjem i produbljivanjem autonomnih trgovinskih povlastica dodijeljenih Republici Moldovi;

30.  pozdravlja potpisivanje sporazuma o sudjelovanju Republike Moldove u Okvirnom programu Obzor 2020. 1. srpnja 2014.; vjeruje da će suradnja u tom okviru potaknuti rast, inovacije i konkurentnost uz stvaranje novih radnih mjesta i mogućnosti; poziva na veće sudjelovanje Republike Moldove u programima i radu agencija Unije te na veći broj projekata povezivanja i veću razmjenu studenata;

31.  prima na znanje nedavnu izmjenu energetske strategije i poziva Vladu Republike Moldove da preispita i ojača nacionalni akcijski plan za energetsku učinkovitost 2013. – 2015., osmisli uvjerljiv i učinkovit plan za obnovljivu energiju radi diversifikacije izvora energije i uskladi politike i ciljeve o klimatskim promjenama s onima EU-a;

32.  pozdravlja otvaranje plinskog interkonektora Iași – Ungheni; poziva Komisiju da pojača napore oko izgradnje plinovoda Ungheni – Kišinjev, između ostalog omogućivanjem sufinanciranja koje osiguravaju drugi međunarodni partneri i jačanjem financijske potpore kako bi se projekt što prije okončao;

33.  poziva Kišinjev i Tiraspol da se na konstruktivan način angažiraju oko pronalaska učinkovitog rješenja za pitanje Pridnjestrovlja te da poduzmu konkretne korake za poboljšanje života njegovih stanovnika; izražava razočaranje zbog činjenice da se u okviru „5+2” nije uspjelo pronaći rješenje i traži da se EU-u dodijeli veća uloga, posebice unapređenjem njegova statusa u status partnera u pregovorima, te poziva sve uključene strane da upotrijebe sva sredstva koja su im na raspolaganju kako bi postavili temelje konstruktivnog dijaloga i omogućili brz nastavak službenih pregovora; poziva Visoku predstavnicu / potpredsjednicu Komisije i ESVD da aktivno rade na sveobuhvatnom rješenju kojim će se poštovati suverenitet i teritorijalna cjelovitost Republike Moldove i promicati izgradnja povjerenja, usko surađujući s nadležnim tijelima OESS-a; ističe da je potrebno osigurati da Pridnjestrovlje, kao sastavni dio Republike Moldove, bude unutar djelokruga i učinaka Sporazuma o pridruživanju, u tom smislu potiče moldovske vlasti da redovito budu u kontaktu s općim stanovništvom, poslovnom zajednicom i organizacijama civilnog društva; napominje da bi sva rješenja trebala biti u skladu s načelima međunarodnog prava i da bi ih trebala u potpunosti poštovati;

34.  u tom smislu naglašava važnost jačanja međuljudskih kontakata na svim razinama kako bi se stvorili uvjeti za trajni dijalog i daljnje promicanje izgradnje povjerenja radi jačanja mirovnog procesa i ostvarivanja pomirenja među stranama;

35.  naglašava važnost svoje suradnje s Parlamentom Republike Moldove kao načina praćenja provedbe Sporazuma o pridruživanju i Plana pridruživanja;

36.  poziva Komisiju da organizacijama civilnog društva u Republici Moldovi u većem broju osigura pomoć i stručno osoblje kako bi mogle osigurati unutarnje praćenje reformi koje je pokrenula vlada i obvezama koje je preuzela te odgovornost za njih u postupku izrade i provedbe zakonodavstva, te da pomogne civilnom društvu da poboljša svoje sposobnosti organizacije i zastupanja interesa, svoju ulogu u nadzoru antidiskriminacijskih i antikorupcijskih aktivnosti, te općenito svoju ulogu u jačanju kulture građanskog sudjelovanja i volonterstva;

37.  zabrinut je zbog ruskih postupaka usmjerenih na podrivanje procesa pridruživanja istočnih susjeda EU-a; ponavlja svoje uvjerenje da postupak pridruživanja istočnih partnera EU-a nije prijetnja ruskim političkim i ekonomskim interesima i žali zbog toga što ga rusko vodstvo takvim doživljava; ističe da je potrebno na odgovarajući način razmotriti i objasniti zabrinutost Rusije u vezi s procesom pridruživanja kako bi se smanjio strah od novih geopolitičkih podjela na europskom kontinentu; napominje da svaka zemlja ima pravo na vlastite političke odluke, no dijalogom EU-a s njegovim istočnim partnerima nastoji se proširiti blagostanje i povećati politička stabilnost, od čega će cijela regija u konačnici imati koristi;

38.  nalaže svojem predsjedniku da ovu rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica te vladi i parlamentu Republike Moldove.

(1) SL C 51 E, 22.2.2013., str. 108.
(2) Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2014)0050.
(3) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0229.
(4) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0457.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti