Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2817(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0022/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0022/2014

Viták :

PV 13/11/2014 - 5
CRE 13/11/2014 - 5

Szavazatok :

PV 13/11/2014 - 8.4
CRE 13/11/2014 - 8.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0049

Elfogadott szövegek
PDF 263kWORD 105k
2014. november 13., Csütörtök - Brüsszel
Társulási megállapodás megkötése egyfelől az Európai Unió, másfelől a Moldovai Köztársaság között
P8_TA(2014)0049A8-0022/2014

Az Európai Parlament 2014. november 13-i nem jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről szóló nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal (09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE)2014/2817(INI))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (09828/2014),

–  tekintettel az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodástervezetre (17903/2013),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 217. cikkével és a 218. cikk (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával és a 218. cikk (8) bekezdésének második albekezdésével, valamint a 218. cikk (7) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0130/2014),

–  tekintettel 2011. szeptember 15-jei állásfoglalására, amely az Európai Parlament Tanácshoz, Bizottsághoz és EKSZ-hez intézett ajánlásait tartalmazza az EU és a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodásról szóló tárgyalásokra vonatkozóan(1),

–  tekintettel a határozattervezetről szóló, 2014. november 13-i jogalkotási állásfoglalására(2),

–  tekintettel a keleti szomszédságban fennálló helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira, és különösen az Unió és a keleti partnerség országai közötti kapcsolatok értékeléséről és a prioritások meghatározásáról szóló, 2014. március 12-i(3)1, illetve a keleti partnerség országaira gyakorolt orosz nyomásról, és különösen a Kelet-Ukrajna destabilizálásáról szóló 2014. április 17-i állásfoglalására(4)2,

–  tekintettel az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti, a 2005. február 22-i európai szomszédságpolitikai cselekvési tervet felváltó és az Együttműködési Tanács által 2014. június 26-án elfogadott társulási menetrendre,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 49. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének második albekezdésére,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére (A8-0022/2014),

A.  mivel az elmúlt pár évben kormánya politikai eltökéltségének köszönhetően a Moldovai Köztársaság jelentős előrelépést tett a reformok és az EU-val való kapcsolat megerősítése terén;

B.  mivel az Ukrajnában jelenleg zajló válság, a Krím illegális annektálása és Oroszország ebben játszott szerepe súlyos fenyegetést jelent Európa biztonsága számára, és felkavarta a geopolitikai rendet; mivel mindez az EU–Moldovai Köztársaság közötti kapcsolatokra is kihat;

C.  mivel a keleti partnerség fontos politikai keretet teremtett a politikai és társadalmi-gazdasági reformok támogatása és az EU-hoz való közeledés megkönnyítése révén a kapcsolatok elmélyítéséhez, a politikai társulások ösztönzéséhez és – az erőteljes földrajzi, történelmi és kulturális kötelékekkel egymáshoz kapcsolódó – EU és a Moldovai Köztársaság közötti gazdasági integráció fejlesztéséhez, különösen az Oroszország által bevezetett gazdasági szankciók és a Moldovai Köztársaság elleni destabilizációs intézkedések ismeretében;

D.  mivel a Moldovai Köztársaság 2014. július 2-án ratifikálta a társulási megállapodást, beleértve a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodást (DCFTA) is, és annak egyes rendelkezéseit ideiglenes jelleggel – az uniós tagállamok általi ratifikációig – 2014. szeptember 1-től alkalmazza;

E.  mivel a társulási megállapodás megkötése nem önmagáért való cél, hanem része a Moldovai Köztársaság politikai, gazdasági és társadalmi értelemben vett európai perspektíváját erősítő folyamatnak; mivel ennek kézzelfogható megnyilvánulása a moldovai polgárokra vonatkozó vízummentesség bevezetése, a repülés, a mezőgazdaság, a polgári védelem területére vonatkozó megállapodások megkötése, a Moldovai Köztársaság közös biztonsági és védelmi politikával foglalkozó uniós ügynökségekben és programokban való részvétele, és legfőképpen az EU–Moldovai Köztársaság társulási megállapodás aláírása; mivel e célból az összes megállapodás végrehajtása elengedhetetlen;

F.  mivel a Moldovai Köztársaság miniszterelnöke, Iurie Leanca bejelentette, hogy a Moldovai Köztársaság 2015-ben csatlakozási kérelmet szándékozik benyújtani az Európai Unióhoz;

G.  mivel az EU és a Moldovai Köztársaság közötti kapcsolatokra és azok prioritásaira vonatkozó széles körű politikai konszenzus hozzájárulhat ahhoz, hogy a társulási menetrendet a moldovai polgárok számára előnyös módon, jobban és gyorsabban hajtsák végre;

H.  mivel a befogadó és részvételen alapuló nemzeti párbeszéd és a kormányzás és a társadalom valamennyi szintjén érvényesülő konstruktív megközelítés szükséges ahhoz, hogy valamennyi régió és nemzeti kisebbség tevékeny részese legyen a döntéshozatali folyamatnak;

I.  mivel egy erőteljes tájékoztatási és kommunikációs kampány az EU-ban és a Moldovai Köztársaságban egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a polgárok jobban megértsék, hogy a társulási megállapodás és a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás milyen kölcsönös előnyökkel jár;

J.  mivel a regionális keretek – többek között az Euronest Parlamenti Közgyűlése – további fórumot jelentenek a társulási menetrend végrehajtásával kapcsolatos tapasztalatok, információk és bevált gyakorlatok megosztása számára;

K.  mivel bizonyos energetikai infrastrukturális projektek konkrét előnyökkel járhatnak a polgárok számára az energiabiztonság és a lakosság energiakiadásainak csökkentése tekintetében, miközben megvalósítják az energiaközösség célkitűzéseit is;

L.  mivel az Oroszországi Föderáció által bizonyos moldovai termékekre bevezetett kereskedelmi korlátozások súlyosan érintették a helyi termelőket és általánosságban a Moldovai Köztársaság gazdaságát;

M.  mivel Oroszország idén hadgyakorlatokat tartott Moldova szakadár területén, a Dnyeszter-melléken; mivel a Dnyeszter-melléki parlament ismételten azzal a kéréssel fordult Moszkvához, hogy engedélyezzék az Oroszországi Föderációhoz való csatlakozását;

N.  mivel az EU és a Moldovai Köztársaság közötti mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség megteremtése képezi a megállapodás egyik legjelentősebb kölcsönös előnyét, amely kétségbevonhatatlan fontosságú a Moldovai Köztársaság kereskedelmi és gazdasági növekedése, munkahelyteremtése, jóléte és stabilitása szempontjából;

O.  mivel az EU-val való közös mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség létrehozásával a Moldovai Köztársaság növeli az uniós piachoz való hozzáférését, ezáltal új lehetőségeket teremt a fejlődésre és a növekedésre, illetve kedvez a moldovai vállalkozásoknak és közvetlenül a polgároknak; mivel az EU számára előnyt fog jelenteni, ha gördülékenyebb a kereskedelmi forgalom és kedvezőbbek a beruházási feltételek a Moldovai Köztársaságban;

P.  mivel a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás több olyan rendelkezést is magában foglal, amely a Moldovai Köztársaság kereskedelmi jogszabályainak és kereskedelmi vonatkozású szakpolitikáinak az uniós vívmányok alapján és azokkal összhangban történő reformjára irányul, ami lehetővé teszi az ország gazdaságának modernizációját, illetve az üzleti környezet javulását és kiszámíthatóbbá válását, többek között a kis- és középvállalkozások érdekében;

Q.  mivel az uniós szakértők hathatós adminisztratív támogatása nélkül a jogszabályok uniós vívmányokhoz történő, a megállapodás szerinti közelítésének végrehajtása bármely moldovai kormány számára súlyos nehézségeket okozna;

R.  mivel az autonóm kereskedelmi kedvezmények és azt megelőzően a GSP+ kedvezmények biztosítása révén az EU már jelentős előnyökhöz juttatta a moldovai gazdaságot, és a jövőben továbbra is támogatja az országot;

S.  mivel a szorosabb politikai és gazdasági kötelékek révén az európai kontinens egésze nagyobb stabilitást és jólétet élvezhet majd; mivel az ilyen jellegű együttműködés az emberi jogok, az alapvető szabadságok és a jogállamiság szempontjából közös értékeken alapul, és az az elképzelésünk ihleti, mely szerint minden egyes emberben egyedi értékek rejlenek;

T.  mivel a társulási megállapodás és a Moldovai Köztársaság uniós politikákba való ehhez kapcsolódó fokozatos integrációja nem zárhatja el a Moldovai Köztársaságot a térség egyéb országaihoz fűződő hagyományos, történelmi és gazdasági kapcsolataitól, hanem éppen ellenkezőleg, meg kell teremtenie az ahhoz szükséges feltételeket, hogy az ország maximálisan kihasználhassa a benne rejlő lehetőségeket;

1.  örömmel üdvözli a társulási megállapodás megkötését, amely a moldovai nép és hatóságok reformokra irányuló erőfeszítései és törekvései, valamint az elmúlt időszakban elért jelentős előrelépés határozott elismerését jelenti; üdvözli, hogy a Bizottság 2014-ben a „Többért többet” mechanizmus révén további segítséget bocsátott rendelkezésre a kiemelt területeken elért pozitív fejlemények elismeréseként; elismeri, hogy a társulási megállapodás jelentős előrelépést jelent az EU és a Moldovai Köztársaság közötti kapcsolatokban, valamint megtestesíti a politikai társulás és a gazdasági integráció iránti elköteleződést; hangsúlyozza, hogy a megállapodás maradéktalan megvalósítása kulcsfontosságú; ezzel összefüggésben sürgeti a tagállamokat, hogy a lehető leghamarabb ratifikálják a társulási megállapodást;

2.  kiemeli, hogy a társulási megállapodás aláírása és ratifikálása nem tekinthető önmagában az EU–Moldovai Köztársaság kapcsolatain belüli végső célnak, és hangsúlyozza, hogy az EUSZ 49. cikke értelmében a Moldovai Köztársaság – bármely más európai államhoz hasonlóan – európai perspektívával rendelkezik, és kérelmezheti az Európai Unióhoz való csatlakozást, feltéve, hogy elkötelezi magát a demokrácia elvei mellett, tiszteletben tartja az alapvető szabadságjogokat, az emberi és a kisebbségi jogokat, valamint biztosítja a jogállamiságot;

3.  hangsúlyozza, hogy a társulási megállapodás a Moldovai Köztársaság területének egészére kiterjed és a lakosság egészének javára szolgál; ezért hangsúlyozza, hogy kellő időben és megfelelő módon foglalkozni kell a társulási reform társadalmi következményeivel; felszólítja a Moldovai Köztársaságot annak biztosítására, hogy a reformok intézményi keretbe rögzüljenek és mélyen beágyazódjanak; hangsúlyozza, hogy átfogó tájékoztatási kampányt kell folytatni a nyilvánosság számára a társulási megállapodás céljairól és tartalmáról, illetve a társulási menetrend végrehajtásával a lakosságot érő közvetlen és konkrét előnyökről;

4.  üdvözli a társulási menetrendet, amely magában foglalja a társulási megállapodás átfogó célkitűzéseinek megvalósításához vezető konkrét lépéseket és feltételeket, és amelynek irányadó keretként kell szolgálnia az EU és a Moldovai Köztársaság közötti kapcsolatok során;

5.  hangsúlyozza, hogy a Moldovai Köztársaságnak és az EU-nak egyaránt részt kell vennie a társulási menetrend megvalósításában, és az ebben meghatározott prioritásoknak megfelelő technikai és pénzügyi támogatásban kell részesülniük annak érdekében, hogy a moldovai polgárok mielőbb észlelhessék a társulás előnyeit; felszólítja a Bizottságot, hogy a Moldovai Köztársaságra irányuló finanszírozás tervezésekor e prioritásokat kövesse; hangsúlyozza, hogy a projektek hatékony végrehajtásának és a pénzügyi eszközök hatékony felhasználásának biztosításához növelni kell a Moldovai Köztársaság felvevő képességét; rámutat, hogy az uniós alapok befogadásának és felhasználásának nyomon követése érdekében meg kell erősíteni a kezelési, átláthatósági és elszámoltathatósági mechanizmust; felszólítja a feleket, hogy határozzák meg a Moldovai Köztársaság társulási megállapodás és a társulási menetrend szerinti kötelezettségeinek teljesítését biztosító képzési igényeket;

6.  hangsúlyozza a demokrácia, a jogállamiság és a felelősségteljes kormányzás garantálásáért felelős intézmények stabilitása, függetlensége és eredményessége megerősítésének, illetve az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat védő rendszerek megszilárdításának fontosságát; ezzel összefüggésben megállapítja a reformhoz vezető korábbi lépések jelentőségét, ilyen például a bírák független kinevezési rendszerének megerősítése, a Központi Választási Bizottság összetételének reprezentatív jellege, illetve a Számvevőszék hatékonyságának és függetlenségének javítása;

7.  felszólítja a moldovai hatóságokat annak biztosítására, hogy a közelgő választási folyamat a legmagasabb európai és nemzetközi normákat kövesse, és hogy fogadják el az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy lehetővé tegyék a külföldön élő moldovaiak részvételét; nyomatékosan felszólítja a hatóságokat, hogy szorosan működjenek együtt az EBESZ/ODIHR-rel és az Európa Tanács Velencei Bizottságával, és ajánlásaikat vegyék figyelembe, valamint kiemeli a politikusok és politikai pártok fontos szerepét és annak szükségességét, hogy a pártfinanszírozás átláthatósága biztosítva legyen; vállalja, hogy biztosítja választási megfigyelők jelenlétét és elküldi saját választási megfigyelő küldöttségét a 2014. november 30-i parlamenti választások megfigyelésére;

8.  megjegyzi, hogy a reformok ütemét hátráltató intézményi patthelyzet ismételt előfordulásának megelőzése céljából módosítani kell a moldovai alkotmányban az elnök megválasztásáról szóló 78. cikket; felszólít arra, hogy bármely alkotmányos reformot a Velencei Bizottsággal és az érintett nemzeti érdekelt felekkel együttműködve hajtsanak végre;

9.  elégedetten nyugtázza a Moldovai Köztársaság hatóságai által az európai reformmenetrend terén elért eredményeket, többek között a Bizottság 2014. március 27-i jelentésében kiemelt igazságszolgáltatási és bűnüldözési reformot, a korrupcióellenes keret átszervezését, az emberi jogi és a romák támogatását szolgáló cselekvési terv végrehajtását, a Tiraspollal való párbeszéd fenntartását és a kihívást jelentő szabályozási és ágazati reformok folytatását;

10.  tudomásul veszi az eddig elért eredményeket; felszólítja a hatóságokat, hogy folytassák a nemzeti emberi jogi cselekvési terv hathatós végrehajtását, különös tekintettel a romák emberi jogaira;

11.  hangsúlyozza, hogy megújult erővel kell hozzálátni az igazságszolgáltatás reformjához, az igazságszolgáltatási és a bűnüldözési rendszerek függetlenségének biztosításához, illetve az igazságszolgáltatás függetlenségét, a törvény előtti egyenlőséget és az alapvető állampolgári jogokat biztosító alkotmányos rendelkezések meghozatalához; hangsúlyozza, hogy fokozni kell a minden szinten jelentkező korrupció elleni küzdelmet, többek között a 2013-ban elfogadott jogalkotási csomag maradéktalan végrehajtásán és a korrupcióellenes intézmények eredményességének javításán keresztül; felszólítja a moldovai hatóságokat annak biztosítására, hogy a korrupció elleni küzdelmet szolgáló rendszerbe tartozó mechanizmusok – különösen a Nemzeti Korrupcióellenes Központ és a Nemzeti Integritási Központ – függetlenek, teljes mértékben működőképesek legyenek, megfelelő finanszírozással és személyzettel rendelkezzenek, illetve mentesek legyenek az indokolatlan befolyástól;

12.  felszólítja a moldovai hatóságokat, hogy a felelősségteljes kormányzás, az egyenlő hozzáférés és a tisztességes verseny biztosítása érdekében fokozzák a közpénzek, a privatizációs és közbeszerzési eljárások kezelésének átláthatóságát és elszámoltathatóságát, valamint tovább erősítsék a bankszektor felügyeletét;

13.  hangsúlyozza annak szükségességét, hogy megfelelően és mindenre kiterjedően kivizsgálják az emberi jogok állítólagos megsértésének valamennyi esetét, és különösen lépjenek fel a kegyetlen bánásmód és kínzás büntetlenségével szemben, és állítsák bíróság elé az elkövetőket; ezért arra sürgeti a Bizottságot, hogy a nyújtson segítséget a kormányzati szervek számára e jogsértések megfelelő – a szükséges jogi eszközökkel és az e bűncselekmények megelőzésére szolgáló szociális mechanizmusokkal való – kezeléséhez, valamint hogy szorosan működjön együtt a civil társadalommal annak elősegítése érdekében, hogy az fokozott szerepet tölthessen be az emberi jogok védelmében;

14.  hangsúlyozza a megkülönböztetés elleni jogszabályok fontosságát az összes kisebbség, különösen pedig az etnikai, vallási és LMBT kisebbségek egyenlőségének és védelmének biztosítása céljából, és felhívja a moldovai hatóságokat, hogy valamennyi még meglévő diszkriminatív rendelkezést helyezzék hatályon kívül; hangsúlyozza, hogy az egyenlőség biztosításáról szóló 2012. évi törvény végrehajtásában nagy jelentőséget kap az újonnan létrehozott, a diszkrimináció megelőzésével és felszámolásával, valamint az egyenlőség biztosításával foglalkozó tanács;

15.  felhívja a kormányt, hogy valamennyi nemzeti kisebbségre vonatkozóan biztosítsa a jogi garanciák érvényre juttatásához, illetve a nemzeti és nyelvi kisebbségek anyanyelvi oktatásának kibővítéséhez a megfelelő nyomon követési mechanizmusokat és a szükséges erőforrásokat; hangsúlyozza továbbá annak fontosságát, hogy a kormány párbeszédet folytasson valamennyi etnikai kisebbség képviselőivel, valamint technikai és pénzügyi támogatást nyújtson az infrastrukturális korszerűsítések számára a Gagauzia nevű autonóm területen és a taracliai körzetben;

16.  megismétli annak szükségességét, hogy megerősítsék és támogassák a média szabadságát és pluralizmusát, illetve biztosítsák az állami tulajdonban lévő média semlegességét, a független média támogatása mellett; aggodalmának ad hangot a média tulajdonosaira vonatkozó átláthatóság hiánya, valamint a tömegmédia tulajdonosi koncentrációja miatt, amely gyengíti a médiaterület sokszínűségét; ezért nyomatékosan kéri a hatóságokat, hogy ösztönözzék a nagyobb versenyt a médiapiacon, illetve biztosítsák, hogy a média területén tevékenykedő valamennyi felelős szerv betartsa a média szabadságával és pluralizmusával kapcsolatos uniós normákat;

17.  üdvözli az EU és a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodás 27. fejezetét, amely különösen a gyermekek jogainak védelmére és előmozdítására irányuló együttműködésre összpontosít, és mindkét felet felhívja, hogy segítsék elő a társulási menetrend vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtását;

18.  teljes mértékben támogatja a moldovai polgárok vízummentességét, emlékeztetve arra, hogy a Moldovai Köztársaság volt az első kelet-európai partner, aki ezt a célt elérte; felszólítja a moldovai hatóságokat, hogy folytassák a vízumliberalizációval kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló információk terjesztését;

19.  tudomásul veszi a vámhatóságok és határőrségek szakmai kapacitásának javulását, illetve az ukrajnai határ kijelölésének folytatását; üdvözli az EU határigazgatást segítő misszióját (EUBAM) és a moldovai hatóságok konstruktív együttműködését;

20.  felszólítja Kisinyovot és Comratot, hogy továbbra is a bizalom és a befogadó párbeszéd szellemében, építő jelleggel működjenek együtt egymással a társulási megállapodás sikeres végrehajtása és annak érdekében, hogy az európai úton való további előrelépést elősegítő politikai környezetet alakítsanak ki;

21.  hangsúlyozza annak szükségességét, hogy folytassák a központi és helyi közigazgatás szakszerűsítésére és depolitizálására irányuló munkát, mivel ez is nagyban hozzá fog járulni a társulási megállapodás teljes körű végrehajtásához; felszólítja a Moldovai Köztársaságot, hogy inkluzív módon hajtsa végre a decentralizációs stratégiát; hangsúlyozza, hogy a vidéki térségek fejlesztése szempontjából alapvetően fontosak a hatékony helyi önkormányzati hatóságok és a megfelelő infrastruktúra, ami a vidék elnéptelenedése mérséklésének előfeltétele;

22.  üdvözli a társulási megállapodás követelményeinek teljesítése iránti politikai elkötelezettséget; ugyanakkor tisztában van azzal, hogy folytatni kell a demokratikus intézmények megszilárdítását, és arra ösztönzi a Moldovai Köztársaság kormányát, hogy a szükséges intézkedések végrehajtásáért továbbra is tegyen erőfeszítéseket; úgy véli, hogy Moldova európai törekvései szempontjából rendkívül fontos a politikai stabilitás és a reformokra vonatkozó tartós konszenzus, különösen a jogállamiságot és az állami intézményektől való függetlenséget illetően;

23.  reméli, hogy a társulási megállapodás/mély mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtása hozzájárul majd a fenntartható fejlődéshez és a moldovai gazdaságnak a világpiacokba való zökkenőmentes integrációjához, és egyúttal ösztönzi korszerűsítését, és jobb munkafeltételeket teremt; nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy biztosítson segítséget és nyújtson tanácsot Moldova számára arra vonatkozóan, hogy rövid távon miként küzdjön meg az alkalmazkodással járó kihívásokkal, többek között a szakszervezetekkel és a helyi üzleti közösséggel együttműködésben;

24.  továbbra is hangsúlyozza az átlátható üzleti és beruházási környezet, a megfelelő szabályozói reform és a privatizációs folyamat folytatásának fontosságát a Moldovai Köztársaság gazdasági versenyképességének előmozdítása, a közvetlen külföldi befektetések ösztönzése és a strukturális gazdasági problémák kezelése céljából hozott intézkedések fenntarthatósága érdekében; hangsúlyozza, hogy gazdasági és a társadalmi fejlődés előfeltételeként a mezőgazdaságban ki kell terjeszteni az értékláncokat;

25.  elismerését fejezi ki a Moldovai Köztársaságnak, amiért mélyreható, összetett és költséges gazdasági reformokat végrehajtva elszántan és elkötelezetten törekszik az EU-val való szorosabb gazdasági kapcsolatok kialakítására; meggyőződése, hogy a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás hosszú távon kedvező hatással lesz a Moldovai Köztársaság gazdaságára, és ezáltal hozzájárul polgárai életminőségének javításához;

26.  hangsúlyozza azt a tényt, hogy a gyors, mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás sikeressége a megállapodásban meghatározott kötelezettségek mindkét fél általi alapos és hatékony végrehajtásától függ; ezzel kapcsolatban azt kéri, hogy többek között a Moldovai Köztársaságot terhelő rövid távú költségek enyhítése érdekében az EU biztosítsa a Moldovai Köztársaságnak minden szükséges pénzügyi és technikai segítség nyújtását;

27.  úgy véli, hogy a parlamenti ellenőrzés alapvető feltétele az uniós szakpolitikák demokratikus támogatásának; ezért felhívja a Bizottságot, hogy megfelelő időben segítse elő a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtásának Parlament általi rendszeres és részletes ellenőrzését.

28.  megjegyzi, hogy a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodást 2014. június 27-i aláírását, illetve a társulási megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló 2014. június 16-i 2014/492/EU tanácsi határozatot követően 2014. szeptember 1-je óta ideiglenesen alkalmazzák, a kivételes körülményekre és az ország támogatásának sürgősségére vonatkozóan az uniós intézmények között kialakult egyetértés alapján;

29.  fájlalja, hogy Oroszország továbbra is a kereskedelmet használja fel a térség destabilizálására azáltal, hogy a Moldovai Köztársaság termékeire különböző behozatali tilalmakat rendel el, megsértve ezzel Oroszország WTO szerinti kötelezettségvállalásait; felszólítja az Oroszországi Föderációt, hogy maradéktalanul tartsa tiszteletben a Moldovai Köztársaság területi egységét és európai ambícióit; teljes mértékben támogatja a moldovai termékekkel szembeni orosz embargó hatásának ellensúlyozására irányuló bizottsági kezdeményezéseket, a pénzügyi támogatás nyújtását és a Moldovai Köztársaságnak felkínált egyoldalú kereskedelmi kedvezmények kibővítését is beleértve;

30.  üdvözli, hogy 2014. július 1-jén aláírták a Moldovai Köztársaság Horizont 2020 keretprogramban való részvételéről szóló megállapodást; úgy véli, hogy az e kereteken belüli együttműködés fellendíti majd a növekedést, az innovációt és a versenyképességet, továbbá új munkahelyeket és lehetőségeket teremt; kéri, hogy a Moldovai Köztársaság fokozza részvételét az uniós programokban és ügynökségekben, valamint az ikerintézményi projektekben és a diákcserékben;

31.  tudomásul veszi az energiastratégia közelmúltbeli felülvizsgálatát, és felhívja a Moldovai Köztársaság kormányát, hogy vizsgálja felül és erősítse meg a 2013–2015 közötti időre szóló nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervet, dolgozzon ki hiteles és hatékony tervet a megújuló energiáról az energiaforrások diverzifikálása, valamint az éghajlat-változási politikáinak és céljainak az uniós politikákkal és célokkal való összehangolása érdekében;

32.  üdvözli a Iași-Ungheni gázrendszer-összekötő megnyitását; felhívja a Bizottságot, hogy fokozza az Ungheni-Kisinyov gázvezeték megépítésére irányuló erőfeszítéseit, többek között annak révén, hogy lehetővé teszi a más nemzetközi partnerek általi társfinanszírozást, és hogy a projekt lehető leghamarabb befejezése érdekében bővíti a pénzügyi támogatást;

33.  felszólítja Kisinyovot és Tiraspolt, hogy továbbra is konstruktív módon lépjen fel a Dnyeszter-melléki kérdés hathatós rendezése és a lakosság életkörülményeit javító konkrét lépések meghozatala érdekében; csalódottságának ad hangot amiatt, hogy az „5+2” keret mindezidáig eredménytelen volt, és követeli, hogy az EU – különösen tárgyalópartnerré való előléptetésén keresztül – komolyabb szerepet kapjon, felszólítja továbbá az összes érintett felet, hogy használjanak fel minden rendelkezésükre álló eszközt az építő jellegű párbeszéd megalapozására és a hivatalos tárgyalások mielőbbi újrafelvételének elősegítésére; felszólítja a főképviselőt/alelnököt és az EKSZ-t, hogy proaktív módon munkálkodjanak egy olyan átfogó megoldáson, amely tiszteletben tartja a Moldovai Köztársaság szuverenitását és területi egységét, valamint előmozdítja a bizalomépítést, az EBESZ illetékes struktúráival igen szorosan együttműködve; rámutat annak szükségességére, hogy a társulási megállapodás hatálya kiterjedjen a Moldovai Köztársaság szerves részét képező Dnyeszter-melléki régióra; ennek érdekében arra ösztönzi a moldovai hatóságokat, hogy vonják be a lakosságot, az üzleti közösséget és annak civil társadalmi szervezeteit; megjegyzi, hogy bármely megoldásnak összhangban kell állnia a nemzetközi jog alapelveivel, és ezeket tiszteletben kell tartania;

34.  hangsúlyozza, hogy ezzel összefüggésben minden szinten bővíteni kell az emberek közötti kapcsolatokat azzal a céllal, hogy létrejöjjenek a folyamatos párbeszéd feltételei, és hogy továbbra is előmozdítsuk a bizalomépítést a békefolyamat felgyorsítása és a felek közötti megbékélés érdekében;

35.  hangsúlyozza a Moldovai Köztársaság parlamentjével való együttműködés fontosságát a társulási megállapodás és a társulási menetrend végrehajtásának nyomon követésében;

36.  felszólítja a Bizottságot, hogy fokozza a Moldovai Köztársaságban működő civil társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatást és szakértelmet, hogy azok képesek legyenek a kormány által végrehajtott reformok és vállalt kötelezettségek belső ellenőrzésére és elszámoltatására a jogszabályok megszövegezési és végrehajtási folyamatában, továbbá segítse a civil társadalmat a szervezeti és érdekvédelmi képességének fokozásában, a megkülönböztetés és a korrupció elleni tevékenységek megfigyelőiként betöltött szerepük, általánosságban pedig a polgári szerepvállalással és az önkéntességgel kapcsolatos kultúrát ösztönző szerepük erősítésében;

37.  hangot ad aggodalmának Oroszország azon intézkedései miatt, amelyek célja aláásni az EU keleti szomszédainak társulási folyamatát; újólag megismétli meggyőződését, hogy az EU keleti partnereinek társulási folyamata nem veszélyezteti Oroszország politikai és gazdasági érdekeit, és sajnálja, hogy az orosz vezetés ezt így látja; hangsúlyozza, hogy a társulási folyamat miatt táplált oroszországi aggodalmakat az európai földrészt megosztó új geopolitikai válaszvonalakkal kapcsolatos félelmek eloszlatása érdekében megfelelően kell kezelni és megértéssel kell fogadni; megjegyzi, hogy minden ország alapvető joga, hogy saját politikai választásokat tegyen, ugyanakkor az EU keleti partnerekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásának célja a jólét terjesztése és a politikai stabilitás megerősítése, amelynek végső soron az egész régió hasznát látja majd;

38.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Moldovai Köztársaság kormányának és parlamentjének.

(1) HL C 51. E, 2013.2.22., 108. o.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA(2014)0050.
(3) Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0229.
(4) Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0457.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat