Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2817(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0022/2014

Texte depuse :

A8-0022/2014

Dezbateri :

PV 13/11/2014 - 5
CRE 13/11/2014 - 5

Voturi :

PV 13/11/2014 - 8.4
CRE 13/11/2014 - 8.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0049

Texte adoptate
PDF 320kWORD 105k
Joi, 13 noiembrie 2014 - Bruxelles
Încheierea unui acord de asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova
P8_TA(2014)0049A8-0022/2014

Rezoluţia fără caracter legislativ a Parlamentului European din 13 noiembrie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de încheiere, în numele Uniunii Europene, a unui acord de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE)2014/2817(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (09828/2014),

–  având în vedere proiectul de Acord de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (17903/2013),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 217 și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a), precum și articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0130/2014),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 septembrie 2011 conținând recomandările Parlamentului European adresate Consiliului, Comisiei și SEAE privind negocierile dintre UE și Republica Moldova privind Acordul de asociere(1),

–  având în vedere rezoluția sa legislativă din 13 noiembrie 2014, referitoare la proiectul de decizie(2),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din vecinătatea estică, în special Rezoluția sa din 12 martie 2014 referitoare la evaluarea și stabilirea priorităților pentru relațiile UE cu țările din Parteneriatul estic(3) și Rezoluția sa din 17 aprilie 2014 referitoare la presiunea exercitată de Rusia asupra țărilor din Parteneriatul Estic și în special destabilizarea estului Ucrainei(4),

–  având în vedere Programul de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, care a fost aprobat la 26 iunie 2014 de către Consiliul de Cooperare și care a înlocuit Planul de acțiune PEV din 22 februarie 2005,

–  având în vedere articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru comerț internațional (A8-0022/2014),

A.  întrucât, în ultimii ani, datorită hotărârii politice a guvernului său, Republica Moldova a făcut progrese semnificative în ceea ce privește reformele și în consolidarea relațiilor cu UE;

B.  întrucât criza actuală din Ucraina, anexarea ilegală a Crimeii și rolul jucat de Rusia reprezintă o gravă amenințare la adresa securității europene și au schimbat ordinea geopolitică; întrucât acest lucru are, de asemenea, implicații pentru relațiile dintre UE și Republica Moldova;

C.  întrucât Parteneriatul estic a creat un cadru politic consistent pentru intensificarea relațiilor, accelerând asocierea politică și aprofundând integrarea economică dintre UE și Republica Moldova - două entități cu puternice legături geografice, istorice și culturale - prin sprijinirea reformelor politice și socioeconomice și facilitând apropierea de UE, în special având în vedere sancțiunile economice aplicate de Rusia și acțiunile de destabilizare întreprinse de aceasta împotriva Republicii Moldova;

D.  întrucât, la 2 iulie 2014, Republica Moldova a ratificat Acordul de asociere, inclusiv o Zonă de liber schimb aprofundat și cuprinzător (ZLSAC), unele dispoziții din aceste documente fiind aplicate de la 1 septembrie 2014, cu titlu provizoriu, în așteptarea ratificării de către statele membre;

E.  întrucât încheierea Acordului de asociere nu reprezintă un scop în sine, ci face parte dintr-un proces mai larg de întărire a perspectivei europene a Republicii Moldova din punct de vedere politic, economic și social; întrucât lansarea regimului fără vize pentru cetățenii Republicii Moldova, încheierea de acorduri în domeniile aviației, agriculturii și protecției civile în ceea ce privește participarea Republicii Moldova în cadrul agențiilor și programelor UE și cooperarea în cadrul politicii de securitate și apărare comune și, cel mai important, semnarea Acordului de asociere dintre UE și Republica Moldova reprezintă elemente concrete ale acestui proces; întrucât, pentru aceasta, este de importanță esențială să fie implementate toate acordurile;

F.  întrucât prim-ministrul Republicii Moldova, Iurie Leancă, a făcut o declarație privind intenția Republicii Moldova de a depune în 2015 o cerere de aderare la Uniunea Europeană;

G.  întrucât un consens la nivelul întregului spectru politic în ceea ce privește relațiile dintre UE și Republica Moldova și prioritățile aferente poate contribui la o implementare mai bună și mai rapidă a Programului de asociere în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova;

H.  întrucât, pentru ca toate regiunile și minoritățile regionale să participe activ la procesul decizional, este necesar un dialog național cuprinzător și participativ, precum și o abordare constructivă la nivelul tuturor palierelor guvernamentale și sociale;

I.  întrucât o campanie de informare și comunicare consistentă desfășurată în UE și în Republica Moldova poate contribui la îmbunătățirea înțelegerii de către cetățeni a avantajelor reciproce ale Acordului de asociere și ZLSAC;

J.  întrucât structurile regionale, inclusiv Adunarea Parlamentară Euronest, constituie un forum suplimentar pentru schimburile de experiență, informații și bune practici în ceea ce privește punerea în practică a Programului de asociere;

K.  întrucât proiectele specifice de infrastructură energetică pot aduce beneficii concrete cetățenilor în ceea ce privește securitatea energetică și pot conduce la reducerea costurilor energetice pentru populație, îndeplinind totodată obiectivele Comunității Energiei;

L.  întrucât restricțiile comerciale aplicate de Federația Rusă anumitor produse din Republica Moldova au afectat puternic producătorii locali și economia Republicii Moldova în ansamblu;

M.  întrucât la începutul acestui an Rusia a organizat exerciții militare în Transnistria, regiune separatistă în cadrul Republicii Moldova; întrucât parlamentul transnistrean a reiterat apelul adresat Moscovei de a i se permite acestei regiuni să adere la Federația Rusă;

N.  întrucât crearea unei ZLSAC între UE și Republica Moldova reprezintă unul dintre cele mai importante beneficii reciproce ale acordului, având o importanță incontestabilă pentru comerțul, creșterea economică, crearea de locuri de muncă, prosperitatea și stabilitatea din Republica Moldova;

O.  întrucât, prin instituirea unei ZLSAC cu UE, Republica Moldova își va mări accesul la piața UE, creând, astfel, noi oportunități de dezvoltare și creștere economică și creând beneficii directe atât pentru mediul de afaceri din Moldova, cât și pentru cetățenii acestei țări; întrucât UE va beneficia de fluxuri comerciale mai funcționale și de condiții mai bune de investiții în Republica Moldova;

P.  întrucât ZLSAC conține mai multe dispoziții care vizează o reformă a legislației Republicii Moldova din domeniul comerțului și a politicilor sale comerciale, în conformitate cu acquis-ului UE și pe baza acestuia, ceea ce va contribui la modernizarea economiei moldovenești, asigurând un mediu de afaceri mai funcțional și mai previzibil, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii;

Q.  întrucât, fără un sprijin administrativ consistent din partea experților UE, este foarte dificil pentru orice guvern al Republicii Moldova să implementeze alinierea convenită a legislației la acquis-ul Uniunii Europene;

R.  întrucât, prin acordarea de preferințe comerciale autonome și, anterior, de preferințe GSP+, UE a oferit deja beneficii substanțiale economiei din Republica Moldova și trebuie să continue să sprijine țara în viitor;

S.  întrucât legăturile politice și economice mai strânse vor conferi întregului continent european mai multă stabilitate și prosperitate; întrucât cooperarea de acest tip se bazează pe valori comune în ceea ce privește drepturile omului, libertățile fundamentale și statul de drept, fiind inspirată de viziunea noastră privind valoarea unică a fiecărei persoane;

T.  întrucât Acordul de asociere și integrarea treptată a Republicii Moldova în politicile UE nu ar trebui să ducă la ruperea legăturilor tradiționale, istorice și economice pe care le are Republica Moldova cu alte țări din regiune, ci dimpotrivă, ar trebui să creeze condiții pentru ca această țară să își poată valorifica întregul potențial;

1.  salută călduros semnarea Acordului de asociere, ceea ce constituie un semnal puternic de recunoaștere a eforturilor și ambiției autorităților și populației din Republica Moldova de a efectua reforme, precum și a progreselor semnificative realizate în ultima perioadă; salută asistența suplimentară pusă la dispoziție de Comisie în 2014 prin intermediul mecanismului „mai mult pentru mai mult”, recunoscând astfel evoluțiile pozitive din domeniile prioritare; constată că Acordul de asociere reprezintă un progres important în relațiile dintre UE și Republica Moldova și un angajament în vederea asocierii politice și integrării economice; subliniază că este esențială aplicarea sa integrală; în acest context, îndeamnă statele membre să procedeze cât mai rapid cu putință la ratificarea Acordului de asociere;

2.  subliniază faptul că semnarea și ratificarea Acordului de asociere nu reprezintă scopul final al relațiilor dintre UE și Republica Moldova și atrage atenția asupra faptului că, potrivit articolului 49 din TUE, Republica Moldova, ca orice alt stat european, se bucură de perspectiva europeană și poate depune o cerere de aderare la Uniunea Europeană cu condiția să adopte principiile democrației, să respecte libertățile fundamentale și drepturile minorităților și să asigure statul de drept;

3.  subliniază că Acordul de asociere vizează întregul teritoriu al Republicii Moldova recunoscut la nivel internațional și este în folosul întregii populații; subliniază, prin urmare, necesitatea tratării adecvate și la timp a consecințelor sociale ale reformelor aferente; invită Republica Moldova să se asigure că reformele sunt ferm ancorate și asimilate în cadrul instituțional; subliniază necesitatea unei campanii de informare cuprinzătoare, adresată publicului larg, privind obiectivele și conținutul Acordului de asociere, precum și beneficiile directe și concrete pentru cetățeni în urma implementării Programului de asociere;

4.  salută Programul de asociere, care conține măsuri și condiții concrete pentru atingerea obiectivelor prioritare ale Acordului de asociere și care ar trebui să constituie cadrul orientativ pentru relațiile dintre UE și Republica Moldova;

5.  subliniază că atât Republica Moldova, cât și UE ar trebui să fie implicate în implementarea Programului de asociere și că prioritățile stabilite în acesta trebuie să se bucure de sprijin tehnic și financiar adecvat, astfel încât cetățenii moldoveni să poată percepe cât mai curând posibil beneficiile asocierii; invită Comisia să țină cont de aceste priorități atunci când programează finanțarea pentru Republica Moldova; subliniază necesitatea de a îmbunătăți capacitatea de absorbție a Republicii Moldova, pentru a asigura implementarea eficientă a proiectelor și folosirea eficientă a finanțării; subliniază importanța consolidării mecanismului de gestiune, transparență și răspundere pentru a monitoriza absorbția și utilizarea fondurilor acordate de UE; invită părțile să identifice nevoile de formare necesare pentru asigurarea faptului că Republica Moldova este capabilă să-și îndeplinească obligațiile asumate în cadrul Acordului și al Programului de asociere;

6.  subliniază că trebuie consolidată stabilitatea, independența și eficiența instituțiilor responsabile de garantarea democrației, a statului de drept și a bunei guvernări, precum și sistemul de protecție a drepturilor omului și a libertăților fundamentale; atrage atenția, în acest context, asupra importanței măsurilor de reformă adoptate anterior, cum ar fi întărirea autonomiei sistemului de numire a judecătorilor, asigurarea unei structuri reprezentative a Comisiei Electorale Centrale și sporirea eficacității și independenței Curții de Conturi;

7.  invită autoritățile din Republica Moldova să asigure desfășurarea viitorului proces electoral în conformitate cu cele mai înalte standarde europene și internaționale și să adopte măsurile necesare pentru facilitarea participării cetățenilor moldoveni care trăiesc în străinătate; îndeamnă autoritățile să colaboreze îndeaproape cu OSCE/ODIHR și cu Comisia de la Veneția a Consiliului Europei și să dea curs recomandărilor acestor instituții; subliniază rolul important jucat de actorii politici și de partide, precum și necesitatea adoptării unei legislații eficace care să asigure transparența finanțării partidelor; se angajează să asigure prezența observatorilor la alegeri și va trimite propria sa misiune de observare a alegerilor din 30 noiembrie 2014;

8.  constată necesitatea modificării articolului 78 din Constituția Republicii Moldova, cu privire la alegerea președintelui, pentru a evita apariția unui nou impas instituțional, care ar fi în detrimentul reformelor; insistă ca orice reformă constituțională să se desfășoare în consultare cu Comisia de la Veneția și cu părțile interesate vizate de la nivel național;

9.  ia act cu satisfacție de progresele realizate de autoritățile Republicii Moldova în executarea programului european de reformă, inclusiv reforma justiției și a sistemului de aplicare a legii, astfel cum se subliniază în raportul Comisiei Europene din 27 martie 2014, restructurarea cadrului de combatere a corupției, punerea în aplicare a planului de acțiune pentru drepturile omului și a planului de acțiune pentru sprijinirea populației rome, menținerea dialogului cu Tiraspolul și continuarea reformelor normative și sectoriale dificile;

10.  ia act de progresele înregistrate până în prezent; invită autoritățile să continue punerea în aplicare eficientă a Planului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului, acordând o atenție deosebită drepturilor omului ale populației rome;

11.  subliniază că este necesar un nou efort ferm în reforma sistemului judiciar, astfel încât să se asigure independența acestuia, precum și în reforma sistemului de aplicare a legii și să existe prevederi constituționale privind independența sistemului judiciar, egalitatea în fața legii și drepturile civile de bază; subliniază că trebuie intensificată combaterea corupției la toate nivelurile, inclusiv prin implementarea integrală a pachetului legislativ adoptat în 2013 și prin îmbunătățirea rezultatelor instituțiilor de combatere a corupției; invită autoritățile moldovene să se asigure că mecanismele din sistemul de combatere a corupției, în special Centrul Național Anticorupție și Comisia Națională pentru Integritate, sunt independente, pe deplin funcționale, finanțate adecvat și dotate cu personalul corespunzător și nu se află sub influența unor factori nocivi;

12.  invită autoritățile moldovene să asigure o mai mare transparență și răspundere în gestiunea finanțelor publice, în procesele de privatizare și în domeniul achizițiilor publice pentru a asigura buna guvernare, accesul egal și concurența loială, precum și să consolideze mai mult supravegherea sectorului bancar;

13.  subliniază că trebuie investigate în mod corespunzător și în întregime toate acuzațiile de încălcare a drepturilor omului, și în special, trebuie rezolvată problema impunității pentru rele tratamente și tortură, iar făptașii trebuie urmăriți în justiție efectiv; îndeamnă, așadar, Comisia să acorde asistență organismelor guvernamentale în tratarea adecvată a acestui tip de încălcări prin intermediul instrumentelor juridice și al mecanismelor sociale necesare, care au ca scop prevenirea acestui tip de infracțiuni, precum și să colaboreze îndeaproape cu societatea civilă pentru a o ajuta să își asume un rol mai important în protecția drepturilor omului;

14.  subliniază importanța legislației de combatere a discriminării pentru asigurarea egalității și protecției tuturor minorităților, în special a minorităților etnice, religioase și LGBT, și invită autoritățile moldovene să elimine toate dispozițiile discriminatorii rămase; subliniază importanța Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, instituit recent, pentru punerea în aplicare a Legii din 2012 privind asigurarea egalității;

15.  invită guvernul să asigure mecanisme de monitorizare adecvate și resursele necesare pentru punerea în aplicare a garanțiilor juridice care vizează toate minoritățile naționale și pentru extinderea învățământului în limba maternă adresat minorităților naționale și lingvistice; subliniază, de asemenea, importanța desfășurării de către guvern a unui dialog cu reprezentanții tuturor minorităților etnice și a acordării de sprijin tehnic și financiar pentru îmbunătățirea infrastructurilor din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia și din raionul Taraclia;

16.  reiterează necesitatea de a consolida și promova libertatea și pluralismul presei și de a asigura neutralitatea mass-mediei publice, sprijinind totodată mass-mediile independente; își exprimă îngrijorarea cu privire la lipsa de transparență a structurilor de proprietate asupra mass-mediei și cu privire la concentrarea proprietății în sectorul mass-mediei, ceea ce reduce pluralismul mijloacelor de informare în masă; încurajează, așadar, autoritățile să faciliteze evoluția unei piețe mai competitive în domeniul mass-mediei și să asigure respectarea standardelor UE în materie de libertate a presei și pluralism de către toate organismele competente în domeniul mass-mediei;

17.  salută existența unui capitol separat (27) în Acordul de asociere UE-Republica Moldova care prevede cooperarea în materie de protecție și promovare a drepturilor copilului și invită ambele părți să sprijine punerea în aplicare a dispozițiilor corespunzătoare din Programul de asociere;

18.  sprijină pe deplin regimul fără vize pentru cetățenii Republicii Moldova, amintind că Republica Moldova a fost prima țară din Parteneriatul estic care a atins acest obiectiv; solicită autorităților moldovene să continue să facă cunoscute informații cu privire la drepturile și obligațiile legate de liberalizarea regimului de vize;

19.  ia act de îmbunătățirea capacităților serviciilor vamale și de grăniceri și delimitarea continuă a frontierei cu Ucraina; salută activitatea Misiunii UE de asistență la frontieră (EUBAM) și cooperarea constructivă de care au dat dovadă autoritățile Republicii Moldova;

20.  invită Chișinăul și Comratul să continue cooperarea constructivă în spiritul încrederii și al dialogului integrator, pentru a se pune în aplicare cu succes Acordul de asociere și a se crea un climat politic favorabil realizării de noi progrese pe calea europeană;

21.  subliniază că trebuie continuate eforturile pentru profesionalizarea și depolitizarea administrației publice centrale și locale, acest fapt contribuind pe viitor într-o mare măsură la implementarea Acordului de asociere; invită Republica Moldova să execute strategia de descentralizare într-o manieră cuprinzătoare; subliniază importanța unor autorități municipale locale eficiente și a unei infrastructuri adecvate pentru dezvoltarea zonelor rurale, ceea ce reprezintă o condiție necesară pentru reducerea depopulării zonelor rurale;

22.  salută hotărârea politică de a îndeplini cerințele din Acordul de asociere și salută eforturile de modernizare întreprinse în țară; este totuși conștient de necesitatea unei consolidări mai puternice a instituțiilor democratice și încurajează guvernul Republicii Moldova să își continue eforturile susținute pentru implementarea măsurilor necesare; consideră că stabilitatea politică și consensul de durată cu privire la reforme, în special la statul de drept și independența instituțiilor de stat, sunt de o importanță fundamentală pentru aspirațiile europene ale Moldovei;

23.  se așteaptă ca punerea în aplicare a Acordului de asociere/Acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător să contribuie la dezvoltarea durabilă și integrarea fără probleme a economiei Republicii Moldova în piețele mondiale, stimulând modernizarea acesteia și creând condiții de muncă mai bune; îndeamnă Comisia Europeană să ofere Republicii Moldova asistență și recomandări cu privire la rezolvarea dificultăților aferente, pe termen scurt, unei adaptări, inclusiv în colaborare cu sindicatele și comunitatea de afaceri locală;

24.  continuă să sublinieze necesitatea unui mediu de afaceri și de investiții transparent, a unei reforme normative adecvate și a continuării procesului de privatizare, pentru a mări competitivitatea economiei moldovenești, a încuraja investițiile străine directe și pentru a asigura sustenabilitatea măsurilor adoptate pentru rezolvarea problemelor economice structurale; subliniază necesitatea extinderii lanțurilor valorice în agricultură, aceasta fiind o condiție necesară pentru dezvoltarea economică și socială;

25.  salută hotărârea și angajamentul Republicii Moldova de a continua dezvoltarea unor legături economice mai strânse cu UE, promovând reforme economice profunde, complexe și costisitoare; crede ferm că ZLSAC va avea un efect benefic pe termen lung pentru economia Republicii Moldova și va contribui, astfel, la creșterea calității vieții pentru cetățenii săi;

26.  subliniază faptul că succesul ZLSAC este condiționat de implementarea rapidă, completă și eficientă, de către ambele părți, a angajamentelor stabilite în acord; solicită, în acest sens, ca UE să ofere Republicii Moldova întregul sprijin financiar și tehnic necesar, având în vedere și reducerea costurilor pe termen scurt pentru Republica Moldova;

27.  consideră că controlul parlamentar este o condiție fundamentală pentru sprijinul democratic al politicilor UE; invită, prin urmare, Comisia să faciliteze, în timp util, monitorizarea periodică și detaliată de către Parlamentul European a implementării ZLSAC;

28.  constată că ZLSAC se aplică provizoriu de la 1 septembrie 2014, în urma semnării acestuia la 27 iunie 2014 și în urma adoptării Deciziei 2014/492/UE a Consiliului din 16 iunie 2014 privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere, în baza poziției comune a instituțiilor UE în ceea ce privește circumstanțele excepționale și nevoia stringentă de a sprijini această țară;

29.  regretă profund faptul că Rusia utilizează în continuare comerțul ca instrument de destabilizare a regiunii, interzicând importul anumitor produse din Republica Moldova, ceea ce încalcă angajamentele asumate de Rusia în cadrul OMC; solicită Federației Ruse să respecte pe deplin integritatea teritorială a Republicii Moldova și alegerea europeană a acestei țări; sprijină în totalitate inițiativele Comisiei care vizează contracararea efectelor embargoului rus asupra produselor moldovenești, inclusiv prin acordarea de sprijin financiar și extinderea și aprofundarea preferințelor comerciale autonome acordate Republicii Moldova;

30.  salută semnarea, la 1 iulie 2014, a Acordului privind participarea Republicii Moldova la Programul-cadru Orizont 2020; consideră că măsurile de cooperare din acest cadru vor impulsiona creșterea economică, inovarea și competitivitatea, creând noi locuri de muncă și noi oportunități; solicită o mai mare participare a Republicii Moldova în programele și agențiile UE și un număr mai mare de proiecte de înfrățire și schimburi de studenți;

31.  ia act de revizuirea recentă a strategiei energetice și solicită guvernului Republicii Moldova să revizuiască și să întărească Planul național de acțiuni în domeniul eficienței energetice pentru anii 2013-2015 și să elaboreze un plan credibil și eficace în domeniul energiei din surse regenerabile, pentru a diversifica sursele de energie și a se alinia la politicile și obiectivele UE în domeniul combaterii schimbărilor climatice;

32.  salută inaugurarea gazoductului Iași-Ungheni; invită Comisia să intensifice eforturile de construcție a gazoductului Ungheni-Chișinău, inclusiv prin facilitarea cofinanțării de către alți parteneri internaționali și mărirea sprijinului financiar în vederea finalizării cât mai rapide a acestui proiect;

33.  invită Chișinăul și Tiraspolul să continue să discute în mod constructiv pentru a găsi o soluție eficientă pentru problema Transnistriei, precum și să ia măsuri concrete pentru a îmbunătăți viața populației din această regiune; își exprimă dezamăgirea cu privire la faptul că așa-numitul cadru ,,5 + 2” nu a reușit până acum să asigure o soluție și solicită ca UE să i se atribuie un rol mai important, în special prin acordarea acesteia a statutului de partener la negocieri; de asemenea, invită toate părțile implicate să recurgă la toate instrumentele de care dispun pentru a stabili fundamentele unui dialog constructiv și pentru a facilita reluarea rapidă a discuțiilor oficiale; invită ÎR/VP și SEAE să se implice activ în căutarea unei soluții cuprinzătoare care să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și să promoveze consolidarea încrederii, în colaborare foarte strânsă cu structurile competente ale OSCE; subliniază că trebuie să se asigure includerea Transnistriei, ca parte integrantă a Republicii Moldova, în sfera de acțiune a Acordului de asociere și a efectelor acestuia; pentru aceasta, încurajează autoritățile moldovene să stabilească contacte cu populația, comunitatea de afaceri și organizațiile societății civile; observă că orice soluție trebuie să corespundă principiilor dreptului internațional și să le respecte în întregime;

34.  subliniază că, în acest sens, este important să se intensifice contactele dintre cetățeni la toate nivelurile, pentru a se crea condițiile necesare unui dialog susținut și a se promova în continuare consolidarea încrederii în vederea accelerării procesului de pace și a realizării reconcilierii dintre părți;

35.  subliniază importanța cooperării sale cu parlamentul Republicii Moldova ca un mijloc de monitorizare a implementării Acordului de asociere și a Programului de asociere;

36.  invită Comisia să intensifice acordarea de asistență și cunoștințe de specialitate organizațiilor societății civile din Republica Moldova pentru a le permite să monitorizeze la nivel intern reformele și angajamentele pe care guvernul le-a asumat și să asigure răspunderea guvernului în acest sens în procesul de elaborare și punere în aplicare a actelor legislative, precum și pentru a sprijini societatea civilă în consolidarea capacităților sale organizatorice și de promovare, a rolului său în monitorizarea activităților de combatere a discriminării și a corupției și, în general, a rolului său în stimularea participării civice și a activităților de voluntariat;

37.  este preocupat de acțiunile Rusiei care au ca scop subminarea procesului de asociere la UE a țărilor din vecinătatea estică; își reiterează convingerea că procesul de asociere a partenerilor estici ai UE nu reprezintă o amenințare pentru interesele politice și economice ale Rusiei și regretă faptul că conducerea Rusiei percepe acest proces din această perspectivă; subliniază că îngrijorările Rusiei cu privire la procesul de asociere trebuie abordate și explicate în mod adecvat, pentru a reduce temerile legate de apariția unor linii noi de demarcație geopolitică pe continentul european; subliniază că fiecare țară are dreptul la propriile opțiuni politice, dar că apropierea UE de partenerii estici vizează extinderea prosperității și creșterea stabilității politice, de pe urma cărora va avea de câștigat în cele din urmă regiunea în ansamblu;

38.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova.

(1) JO C 51 E, 22.2.2013, p. 108.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2014)0050.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2014)0229.
(4) Texte adoptate, P7_TA(2014)0457.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate