Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0083(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0020/2014

Ingediende teksten :

A8-0020/2014

Debatten :

PV 13/11/2014 - 5
CRE 13/11/2014 - 5

Stemmingen :

PV 13/11/2014 - 8.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0050

Aangenomen teksten
PDF 209kWORD 182k
Donderdag 13 november 2014 - Brussel
Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Moldavië ***
P8_TA(2014)0050A8-0020/2014

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 november 2014 over het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting, namens de Europese Unie, van een associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (09828/2014 – C8-0130/2014 – 2014/0083(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (09828/2014),

–  gezien de ontwerpassociatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (17903/2013),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 217 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en de leden 7 en 8, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8‑0130/2014),

–  gezien zijn resolutie van 15 september 2011 met aanbevelingen van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de EDEO inzake de onderhandelingen tussen de EU en de Republiek Moldavië over de associatieovereenkomst(1),

–  gezien zijn niet-wetgevingsresolutie van 13 november 2014(2) over het ontwerp van besluit,

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken en het advies van de Commissie internationale handel (A8-0020/2014),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Moldavië.

(1) PB C 51 E van 22.2.2013, blz. 108.
(2) Aangenomen teksten, P8_TA(2014)0049.

Juridische mededeling - Privacybeleid