Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2906(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0218/2014

Внесени текстове :

B8-0218/2014

Разисквания :

PV 12/11/2014 - 18
CRE 12/11/2014 - 18

Гласувания :

PV 13/11/2014 - 8.6
CRE 13/11/2014 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0051

Приети текстове
PDF 436kWORD 59k
Четвъртък, 13 ноември 2014 г. - Брюксел
Мирният процес в Северна Ирландия
P8_TA(2014)0051B8-0218/2014

Резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2014 г. относно мирния процес в Северна Ирландия (2014/2906(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Споразумението от Разпети петък, известно също като Белфасткото споразумение, постигнато в многостранни преговори и подписано на 10 април 1998 г.,

—  като взе предвид Споразумението от Уестън Парк от 2001 г.,

—  като взе предвид споразумението, постигнато в многостранни преговори, проведени в Сейнт Андрюс във Файф (Fife), Шотландия, от 11 октомври до 13 октомври 2006 г., между двете правителства и всички основни партии в Северна Ирландия,

—  като взе предвид Споразумението от Хилсбъроу от 2010 г.,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1232/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2010 година относно финансовите вноски на Европейския съюз в Международния фонд за Ирландия (2007—2010 г.)(1),

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че прекратяването на всеки насилствен конфликт на територията на Европейския съюз е от съществено значение;

Б.  като има предвид, че разговорите между политическите партии и правителствата на Обединеното кралство и Ирландия доведоха до Споразумението от Разпети петък от 1998 г. (Белфасткото споразумение), в което е предвидено създаването на децентрализирана администрация, включваща създаването на Асамблея и Изпълнителен орган за съвместно управление, Съвет на министрите от Севера и Юга, Междупарламентарна асоциация на Севера и Юга, Консултативен форум на Севера и Юга, Британско-ирландска междуправителствена конференция, Британско-ирландски съвет и разширен Британско-ирландски междупарламентарен орган;

В.  като има предвид, че Европейският съюз, наред с международни партньори като Съединените американски щати, Канада, Нова Зеландия и Австралия, е изиграл важна роля в подпомагането на изпълнението на мирния процес, наред с другото чрез Международния фонд за Ирландия;

Г.  като има предвид, че постигнатият досега напредък се превърна в мощен и положителен пример за разрешаване на конфликти, основаващ се на партньорство, съгласие и на принципите на равно третиране, на еднакво уважение и взаимно уважение, което е оказало положително въздействие не само върху политическите отношения в Северна Ирландия, но и извън нея;

Д.  като има предвид, че политическите институции, създадени съгласно Споразумението от Разпети петък, са работили успешно в продължение на дълъг период от време;

Е.  като има предвид, че в новата политическа ситуация е постигнат значителен икономически напредък чрез намаляване на безработицата, привличане на чуждестранни инвестиции и превръщането на Северна Ирландия в предпочитано място за провеждане на международни конференции, спортни състезания и културни дейности;

Ж.  като има предвид, че продължават да съществуват значителни регионални различия по отношение на социалното и икономическото развитие;

З.  като има предвид, че мирният процес изисква непрестанни усилия, и като има предвид, че при все това през последните години са възникнали редица политически кризи, включително заплахи от страна на групи, отхвърлящи мирния процес, и че тези кризи са довели до забавяне на процеса, въпреки че Асамблеята и Изпълнителният орган продължават да функционират;

И.  като има предвид, че обхващащите всички страни разговори, председателствани от бившия американски дипломат и пратеник за Северна Ирландия Ричард Хас, имащи за цел разрешаването на някои от най-непреодолимите въпроси, като например използването на флагове и емблеми, провеждането на протестни шествия и паради, се провалиха през декември 2013 г.;

Й.  като има предвид, че преговорите са били възобновени и че те имат за цел разрешаването на спорните въпроси;

К.  като има предвид, че програмата PEACE на Европейския съюз има за цел засилване на напредъка към установяване на мирно и стабилно общество и насърчаване на помирението чрез подпомагане на дейности и проекти, които спомагат за помиряване на общностите и допринасят за изграждане на единно общество;

1.  Изразява загриженост поради факта, че изпълнението на мирния процес е стигнало до задънена улица, и настоятелно призовава всички страни в процеса да работят конструктивно за намирането на трайно решение на конфликта и за цялостно прилагане на Споразумението от Разпети петък и на последващите споразумения за дългосрочен и траен мир;

2.  Приветства инициативата за свикване на преговори, включващи всички страни, за преодоляване на настоящата безизходица и подчертава необходимостта от споразумение по нерешените въпроси, които да са в основата на функционирането и стабилността на демократичните институции на Северна Ирландия; насърчава всички страни да участват в тези разговори с положителна нагласа с оглед уреждане на всички нерешени въпроси;

3.  Приветства назначаването от страна на Джон Кери, държавен секретар в администрацията на президента Барак Обама, на сенатор Гари Харт за негов личен пратеник;

4.  Изразява загриженост, че продължаващото насилие, престъпната и противообществена дейност от страна на някои екстремистки фракции подкопават мирния процес; подчертава необходимостта от борба с тези престъпни дейности чрез преодоляване на съществуващите икономически предизвикателства като безработицата, ниските доходи и ниския жизнен стандарт; подчертава, че неспадащото равнище на насилие и заплахи трябва да бъде преодоляно чрез широко участие на съответните общности с подкрепата на съответните агенции;

5.  Поради това подчертава спешната необходимост от по-нататъшно насърчаване на помирението и подобряване на отношенията между общностите, както и от насърчаване на икономическото и социалното развитие, с цел консолидиране на мирния процес; във връзка с това подчертава подкрепата от страна на Европейския фонд за регионално развитие на ЕС, и по-специално 150 милиона евро за програма PEACE за справяне с тези приоритетни въпроси в Северна Ирландия и пограничния регион на Ирландия, в полза на всички на север и на юг;

6.  Изразява надежда, че работната група за Северна Ирландия на Европейската комисия ще продължава да играе важна подпомагаща роля и за в бъдеще;

7.  Подчертава, че Европейският парламент е готов да оказва всякаква подкрепа, за която заинтересованите страни считат, че ще бъде от помощ за мирния процес; приканва първия министър и заместника на първия министър да отправят обръщение към Парламента от парламентарната трибуна след успешно завършване на разговорите, включващи всички заинтересовани страни;

8.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Изпълнителния орган на Северна Ирландия и правителствата на Обединеното кралство и Ирландия.

(1) ОВ L 346, 30.12.2010 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност