Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2906(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0218/2014

Předložené texty :

B8-0218/2014

Rozpravy :

PV 12/11/2014 - 18
CRE 12/11/2014 - 18

Hlasování :

PV 13/11/2014 - 8.6
CRE 13/11/2014 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0051

Přijaté texty
PDF 205kWORD 57k
Čtvrtek, 13. listopadu 2014 - Brusel
Mírový proces v Severním Irsku
P8_TA(2014)0051B8-0218/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. listopadu 2014 o mírovém procesu v Severním Irsku (2014/2906(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Velkopáteční dohodu, rovněž známou jako Belfastská dohoda, která byla dosažena na vícestranných jednáních a podepsána dne 10. dubna 1998,

–  s ohledem na dohodu z Weston Park uzavřenou v roce 2001,

–  s ohledem na dohodu, jíž bylo dosaženo v rámci vícestranných jednání konaných ve městě St Andrews ve skotském hrabství Fife ve dnech 11. až 13. října 2006 za účasti obou vlád a všech hlavních stran ze Severního Irska;

–  s ohledem na dohodu z Hillsborough uzavřenou v roce 2010,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1232/2010 ze dne 15. prosince 2010 o finančních příspěvcích Evropské unie do Mezinárodního fondu pro Irsko (2007–2010)(1),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že je zásadně důležité, aby byly ukončeny veškeré ozbrojené konflikty v Evropské unii,

B.  vzhledem k tomu, že rozhovory mezi politickými stranami a vládami Spojeného království a Irska přinesly v roce 1998 uzavření Velkopáteční dohody (tzv. Belfastská dohoda), která stanovila vytvoření decentralizované vlády zahrnující vytvoření subjektů sdílejících pravomoci, tj. shromáždění a exekutivního orgánu, Ministerské rady Severního Irska a Irska, Meziparlamentního sdružení Severního Irska a Irska, Poradního fóra Severního Irska a Irska, Britsko-irské mezivládní konference, Britsko-irské rady a rozšířeného britsko-irského meziparlamentního orgánu;

C.  vzhledem k tomu, že Evropská unie spolu s mezinárodními partnery, jako jsou Spojené státy, Kanada, Nový Zéland a Austrálie, sehrála významnou úlohu při podpoře provádění mírového procesu, mimo jiné prostřednictvím Mezinárodního fondu pro Irsko;

D.  vzhledem k tomu, že pokrok, jehož bylo doposud dosaženo, představuje silný a pozitivní příklad řešení konfliktů na základě partnerství, dohody a zásad rovného zacházení, úcty a vzájemného respektu, který má pozitivní dopad na politické vztahy nejen v Severním Irsku, ale i mimo tuto zemi;

E.  vzhledem k tomu, že politické instituce a orgány zřízené na základě Velkopáteční dohody úspěšně fungují již po dlouhou dobu;

F.  vzhledem k tomu, že v této nové politické situace došlo k výraznému hospodářskému pokroku, přičemž se snížila nezaměstnanost, došlo k přílivu investic a ze Severního Irska se stalo místo konání mezinárodních konferencí, sportovních událostí a kulturních akcí;

G.  vzhledem k tomu, že v souvislosti se sociálním a hospodářským rozvojem přetrvávají výrazné regionální rozdíly;

H.  vzhledem k tomu, že mírový proces vyžaduje další úsilí, a vzhledem k tomu, že v posledních letech vypuklo několik politických krizí, včetně hrozeb od skupin nesouhlasících s procesem, v důsledku čehož došlo k jeho přerušení, ačkoli shromáždění a exekutiva stále fungují;

I.  vzhledem k tomu, že hovory za účasti všech stran pod záštitou bývalého diplomata USA a vyslance pro Severní Irsko Richarda Haasse, které se věnovaly některým nejkontroverznějším otázkám, jako je používání vlajek a symbolů, protesty a průvody, byly v prosinci 2013 přerušeny;

J.  vzhledem k tomu, že jednání byla obnovena s cílem uzavřít dosud nevyřešené otázky;

K.  vzhledem k tomu, že cílem programu EU nazvaného PEACE je posílení pokroku při budování mírumilovné a stabilní společnosti a povzbuzení usmíření podporováním činností a projektů, které pomáhají při usmiřování komunit a přispívají k rozvoji sdílené společnosti pro všechny;

1.  vyjadřuje obavy nad skutečností, že se provádění mírového procesu dostalo do slepé uličky, a naléhavě vyzývá všechny zúčastněné strany procesu, aby konstruktivně spolupracovaly na trvalém řešení konfliktu a plném provádění Velkopáteční dohody a následných dohod s cílem dosáhnout dlouhodobého a trvalého míru;

2.  vítá iniciativu ke svolání všech stran k rozhovorům s cílem překonat stávající patovou situaci a zdůrazňuje, že je nutné dohodnout se na dosud nevyřešených otázkách, aby se tak podpořilo fungování a stabilita demokratických institucí a orgánů v Severním Irsku; vyzývá všechny strany, aby se do těchto rozhovorů zapojily v pozitivním duchu a vyřešily veškeré dosud nevyřešené otázky;

3.  vítá skutečnost, že ministr zahraničí Obamovy vlády John Kerry jmenoval senátora Garyho Harta svým osobním vyslancem;

4.  vyjadřuje znepokojení nad tím, že pokračující násilí a kriminální a protispolečenské chování některých okrajových skupin oslabuje mírový proces; zdůrazňuje, že proti takovéto kriminální činnosti je nutné bojovat řešením stávajících hospodářských otázek, jako je nezaměstnanost a nízká úroveň příjmů i životní úroveň; zdůrazňuje, že pokračující násilí a zastrašování je třeba překonat pomocí široké účasti jednotlivých komunit za podpory veškerých příslušných subjektů;

5.  zdůrazňuje proto, že je naprosto nezbytné dále podporovat usmíření a zlepšovat vztahy mezi komunitami a také nastartovat hospodářský a společenský rozvoj s cílem upevnit mírový proces; poukazuje v této souvislosti na podporu EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj a především na 150 milionů EUR pro program PEACE, přičemž cílem této podpory je řešit uvedené prioritní otázky v Severním Irsku a pohraničním regionu Irska, a to ku prospěchu jihu i severu;

6.  doufá, že pracovní skupina pro Severní Irsko zřízená v rámci Komise bude i nadále plnit významnou podpůrnou úlohu;

7.  zdůrazňuje, že je Parlament připraven nabídnout veškerou pomoc, kterou by dotčené strany v souvislosti s mírovým procesem považovaly za potřebnou; vyzývá prvního ministra a jeho zástupce, aby v Parlamentu vystoupili, jakmile budou úspěšně uzavřeny rozhovory za účasti všech stran;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, exekutivě Severního Irska a vládám Spojeného království a Irska.

(1) Úř. věst. L 346, 30.12.2010, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí