Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2906(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0218/2014

Előterjesztett szövegek :

B8-0218/2014

Viták :

PV 12/11/2014 - 18
CRE 12/11/2014 - 18

Szavazatok :

PV 13/11/2014 - 8.6
CRE 13/11/2014 - 8.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0051

Elfogadott szövegek
PDF 134kWORD 57k
2014. november 13., Csütörtök - Brüsszel
Az észak-írországi békefolyamat
P8_TA(2014)0051B8-0218/2014

Az Európai Parlament 2014. november 13-i állásfoglalása az észak-írországi békefolyamatról (2014/2906(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a többoldalú tárgyalások után 1998. április 10-én aláírt, Belfasti Megállapodásként is ismeretes Nagypénteki Megállapodásra,

–  tekintettel a 2001. évi Weston Park-i Megállapodásra,

–  tekintettel a St Andrews-ban (Fife, Skócia) 2006. október 11. és 13. között a két kormány és valamennyi jelentős észak-írországi párt által folytatott többoldalú tárgyalásokon elért megállapodásra,

–  tekintettel a 2010. évi Hillsborough-i Megállapodásra,

–  tekintettel az Írországért Nemzetközi Alap részére nyújtott európai uniós pénzügyi hozzájárulásról (2007–2010) szóló 2010. december 15-i, 1232/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel fontos, hogy az Európai Unióban valamennyi erőszakos konfliktus véget érjen;

B.  mivel a politikai pártok, valamint a brit és az ír kormány közötti tárgyalások 1998-ban a Nagypénteki (másképp Belfasti) Megállapodással zárultak, amely decentralizált igazgatási szervezet létrehozásáról rendelkezett, beleértve a hatáskörök megosztásán alapuló nemzetgyűlés, illetve végrehajtó hatóság, az Észak/Dél Miniszteri Tanács, az Észak/Dél Parlamentközi Egyesülés, az Észak/Dél Konzultatív Fórum, a Brit–Ír Kormányközi Konferencia, a Brit–Ír Tanács és egy kibővített Brit–Ír Parlamentközi Testület létrehozását;

C.  mivel az Európai Unió nemzetközi partnereivel – az Egyesült Államokkal, Kanadával, Új-Zélanddal és Ausztráliával – együtt jelentős mértékben hozzájárult a békefolyamathoz annak támogatásával, többek között az Írországért Nemzetközi Alap révén;

D.  mivel az eddig elért sikerek erőteljes és pozitív példáját nyújtják a partnerségen, egyetértésen és az egyenlő bánásmód elvein, az egymás becsülésén és a kölcsönös tiszteleten alapuló válságkezelésnek, és ez nem csupán az Észak-Írországon belüli politikai viszonyokra volt pozitív hatással, hanem azon túlmenően is;

E.  mivel a Nagypénteki Megállapodás alapján létrejött politikai intézmények hosszú időn át sikeresen működtek;

F.  mivel az új politikai helyzetben jelentős gazdasági fejlődésre került sor, csökkent a munkanélküliség, külföldi tőke áramlott be, továbbá Észak-Írország kedvelt helyszínévé vált nemzetközi konferenciáknak, sporteseményeknek és kulturális rendezvényeknek;

G.  mivel a szociális és gazdasági fejlődés tekintetben továbbra is jelentős regionális különbségek tapasztalhatók;

H.  mivel a békefolyamat állandó erőfeszítéseket igényel, azonban az utóbbi években számos politikai válság is kialakult, ideértve a folyamatot elutasító csoportoktól érkező fenyegetéseket, amelyek miatt a folyamat megtorpant, noha a nemzetgyűlés és a végrehajtó hatóság továbbra is működőképes;

I.  mivel a korábbi amerikai diplomata és észak-írországi megbízott, Richard Haass által elnökölt, valamennyi felet bevonó tárgyalások célja a leginkább megosztó kérdések némelyikének – zászló- és jelvényhasználat, tiltakozó megmozdulások és felvonulások – megoldása volt, ám e tárgyalások 2013 decemberében megakadtak;

J.  mivel a tárgyalások a legvitatottabb kérdések megoldása céljából újraindultak;

K.  mivel az Európai Unió PEACE programja a békés és szilárd társadalom megteremtését célozza, továbbá elő szeretné segíteni a megbékülést olyan tevékenységek és projektek támogatásával, amelyek hozzájárulnak a közösségek egymással való megbéküléséhez és a mindenki számára kölcsönösen élhető társadalmi környezet kiépítéséhez;

1.  kifejezi aggodalmát amiatt, hogy a békefolyamat végrehajtása zsákutcába jutott, és sürgeti a folyamatban részt vevő valamennyi felet, hogy a hosszan tartó és szilárd béke érdekében konstruktív módon törekedjenek a konfliktus tartós megoldására és a Nagypénteki Megállapodás, illetve az azt követő megállapodások maradéktalan végrehajtására;

2.  üdvözli a valamennyi felet bevonófogadó és a jelenlegi zsákutcából való kijutást célzó tárgyalások megkezdésére irányuló kezdeményezést, és hangsúlyozza, hogy Észak-Írország demokratikus intézményei működtethetőségének és stabilitásának megerősítése érdekében a legfontosabb kérdésekben megállapodásra van szükség; ösztönzi valamennyi felet, hogy a legfontosabb kérdések megoldása érdekében e tárgyalásokon tanúsítsanak pozitív hozzáállást;

3.  üdvözli, hogy Obama elnök külügyminisztere, John Kerry Gary Hart szenátort nevezte ki személyes megbízottjává;

4.  aggódik amiatt, hogy egyes szélsőséges elemek nem szűnő erőszakos, bűnös és társadalomellenes tevékenysége aláaknázza a békefolyamatot; hangsúlyozza, hogy az ilyen bűnös tevékenységeket a fennálló gazdasági kihívások – munkanélküliség, alacsony jövedelmi szint és életszínvonal – kezelése révén kell leküzdeni; hangsúlyozza, hogy a nem csökkenő erőszaknak és megfélemlítésnek az egyes közösségek széles körű részvétele révén, valamennyi érintett szervezet támogatásával kell véget vetni;

5.  hangsúlyozza ezért, hogy nagy szükség van a megbékélés további ösztönzésére és a közösségek közötti kapcsolatok javítására, továbbá a békefolyamat megszilárdítása érdekében a gazdasági és szociális fejlődés fokozására; felhívja e tekintetben a figyelmet az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjából juttatott támogatásra, és különösen a PEACE programra elkülönített 150 millió eurónyi összegre, melynek célja az Észak-Írországban és Írország határ menti területen felmerülő elsődleges problémák megoldása az északi és déli terület javára egyaránt;

6.  reményei szerint az Európai Bizottság Észak-Írországgal foglalkozó munkacsoportja a jövőben is jelentős támogatói szerepet fog betölteni;

7.  hangsúlyozza, hogy az Európai Parlament kész minden olyan támogatást megadni, amely az érintett felek szerint elősegítheti a békefolyamatot; felkéri a miniszterelnököt és helyettesét, hogy tájékoztassák a Parlamentet a valamennyi felet bevonó tárgyalások sikeres befejezéséről;

8.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, Észak-Írország végrehajtó hatóságának, valamint az Egyesült Királyság és Írország kormányainak.

(1) HL L 346., 2010.12.30., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat