Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2906(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0218/2014

Texte depuse :

B8-0218/2014

Dezbateri :

PV 12/11/2014 - 18
CRE 12/11/2014 - 18

Voturi :

PV 13/11/2014 - 8.6
CRE 13/11/2014 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0051

Texte adoptate
PDF 219kWORD 59k
Joi, 13 noiembrie 2014 - Bruxelles
Procesul de pace din Irlanda de Nord
P8_TA(2014)0051B8-0218/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 13 noiembrie 2014 referitoare la procesul de pace din Irlanda de Nord (2014/2906(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul din Vinerea Mare, cunoscut și ca Acordul de la Belfast, care a intrat în etapa negocierilor multipartite și a fost semnat la 10 aprilie 1998,

–  având în vedere Acordul de la Weston Park din 2001,

–  având în vedere acordul încheiat în cadrul negocierilor multipartite desfășurate la St. Andrews din Fife, Scoția, în perioada 11-13 octombrie 2006, între cele două guverne și toate partidele mari din Irlanda de Nord,

–  având în vedere Acordul de la Hillsborough din 2010,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1232/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2010 privind contribuțiile financiare ale Uniunii Europene la Fondul internațional pentru Irlanda (2007-2010)(1),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât este esențial să se pună capăt tuturor conflictelor violente din Uniunea Europeană;

B.  întrucât convorbirile dintre partidele politice și guvernele Regatului Unit și Irlandei au avut ca rezultat Acordul din Vinerea Mare (Acordul de la Belfast) din 1998, care prevede crearea unei administrații descentralizate implicând înființarea unei adunări și a unui executiv cu puteri exercitate în comun, a unui consiliu ministerial nord/sud, a unei asociații interparlamentare nord/sud, a unui forum consultativ nord/sud, a unei conferințe interguvernamentale a Regatului Unit și a Irlandei, a unui consiliu al Regatului Unit și al Irlandei și a unui organ interparlamentar lărgit al Regatului Unit și al Irlandei;

C.  întrucât Uniunea Europeană, alături de parteneri internaționali ca Statele Unite, Canada, Noua Zeelandă și Australia, a jucat un rol important în ceea ce privește sprijinul acordat pentru transpunerea în viață a procesului de pace, inter alia prin intermediul Fondului Internațional pentru Irlanda;

D.  întrucât progresele înregistrate până în prezent au constituit un exemplu grăitor și pozitiv de soluționare a conflictului, bazat pe parteneriat, consens și pe principiile egalității de tratament și al stimei și respectului reciproc în egală măsură, care a stimulat pozitiv relațiile politice nu doar în interiorul Irlandei de Nord, ci și în afara acesteia;

E.  întrucât instituțiile politice înființate în temeiul Acordului din Vinerea Mare au funcționat cu succes în decursul unei perioade îndelungate;

F.  întrucât, în noua situație politică, au fost înregistrate progrese economice semnificative, constând din reducerea șomajului, atragerea investițiilor străine și transformarea Irlandei de Nord într-un loc preferențial pentru desfășurarea conferințelor internaționale, a evenimentelor sportive și a activităților culturale;

G.  întrucât continuă să existe disparități regionale semnificative în ceea ce privește dezvoltarea socială și economică;

H.  întrucât procesul de pace necesită continuarea eforturilor, iar în anii din urmă s-au produs, cu toate acestea, mai multe crize politice, incluzând amenințări din partea grupărilor care optează pentru respingere, care au condus actualmente la blocarea procesului, deși adunarea și executivul continuă să funcționeze;

I.  întrucât convorbirile la care au participat toate părțile, prezidate de fostul diplomat american și trimis al SUA pentru Irlanda de Nord, Richard Haass, au urmărit abordarea unora dintre aspectele cele mai disputate, ca utilizarea steagurilor și a stemelor, protestele și parăzile, au eșuat în decembrie 2013;

J.  întrucât negocierile au fost reluate, axate fiind asupra soluționării chestiunilor restante;

K.  întrucât Programul PEACE al UE urmărește consolidarea procesului având ca obiectiv o societate pașnică și stabilă și promovarea reconcilierii prin acordarea de asistență pentru activitățile și proiectele care contribuie la reconcilierea comunităților și la o societate a tuturor și pentru toți;

1.  își exprimă preocuparea generată de faptul ca transpunerea în viață a procesului de pace a ajuns într-un impas și îndeamnă toate părțile implicate în proces să conlucreze în mod constructiv în vederea unei soluționări de lungă durată a conflictului și a implementării depline a Acordului din Vinerea Mare și a acordurilor ulterioare, pentru realizarea unei păci durabile și pe termen lung;

2.  salută inițiativa organizării de convorbiri cu toate părțile în scopul depășirii impasului actual și subliniază necesitatea unui acord cu privire la chestiunile restante, pentru a sprijini funcționarea și stabilitatea instituțiilor democratice din Irlanda de Nord; încurajează toate părțile să se angajeze în mod pozitiv în aceste discuții, cu scopul de a soluționa toate chestiunile restante;

3.  salută desemnarea senatorului Gary Hart de către secretarul de stat al Președintelui Obama, John Kerry, ca trimis al său personal;

4.  este îngrijorat de faptul că activitatea violentă, ilicită și antisocială a unor elemente extremiste subminează procesul de pace; subliniază necesitatea combaterii unor astfel de activități infracționale prin abordarea provocărilor economice existente, ca șomajul, veniturile reduse și standardele de viață scăzute; subliniază că violențele și intimidarea ce persistă la același nivel trebuie depășite prin participarea largă a comunităților respective, cu sprijinul tuturor agențiilor pertinente;

5.  subliniază, prin urmare, necesitatea urgentă de a se încuraja în continuare reconcilierea și de a se ameliora relațiile dintre comunități, precum și de a se impulsiona dezvoltarea economică și socială, în vederea consolidării procesului de pace; scoate în evidență, în acest sens, sprijinul acordat prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională al UE și, în special, cele 150 de milioane de EUR alocate Programului PEACE pentru soluționarea acestor aspecte prioritare în Irlanda de Nord și regiunea frontalieră a Irlandei, în avantajul tuturor, al nordului și al sudului deopotrivă;

6.  își exprimă speranța că Grupul operativ Irlanda de Nord al Comisiei va continua să joace un rol important de susținere în viitor;

7.  relevă faptul că Parlamentul este pregătit să ofere orice sprijin pe care părțile implicate l-ar considera util în cadrul procesului de pace; invită Prim-ministrul și vice-prim-ministrul să se adreseze Parlamentului la finalizarea cu succes a convorbirile cu participarea tuturor părților;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Executivului Irlandei de Nord, precum și Guvernelor Regatului Unit și Irlandei.

(1) JO L 346, 30.12.2010, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate