Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2921(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0211/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 13/11/2014 - 8.7
PV 13/11/2014 - 8.8
CRE 13/11/2014 - 8.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0052

Elfogadott szövegek
PDF 222kWORD 61k
2014. november 13., Csütörtök - Brüsszel
Feszültséget keltő török fellépések a Ciprusi Köztársaság kizárólagos gazdasági övezetén belül
P8_TA(2014)0052RC-B8-0211/2014

Az Európai Parlament 2014. november 13-i állásfoglalása a Ciprus kizárólagos gazdasági övezetében feszültséget keltő török lépésekről (2014/2921(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Törökország által elért eredményekről szóló 2013. évi jelentésről szóló, 2014. március 12-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel az Általános Ügyek Tanácsának az európai szomszédságpolitikáról szóló 2013. december 17-i következtetéseire,

–  tekintettel az Európai Tanács elnöke szóvivőjének 2014. október 7-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a Törökország által elért eredményekről szóló 2014. évi jelentésre (2014. október 8.),

–  tekintettel az Európai Tanács 2014. október 24-i következtetéseire,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel 2014. október 3-án Törökország NAVTEX üzenetben olyan utasítást bocsátott ki, amellyel a Ciprusi Köztársaság kizárólagos gazdasági övezetének déli részén egy nagyobb területet „jelölt ki” a Barbaros nevű török kutatóhajó által 2014. október 20. és december 30. között végzendő szeizmikus mérések céljaira; mivel ezek a szeizmikus mérések olyan szektorokat érintenek, amelyeket a Ciprusi Köztársaság kormánya az olasz ENI vállalat és a Korea Gas Corporation rendelkezésére bocsátott a tengerfenék esetleges szénhidrogénkészleteinek feltárása céljából;

B.  mivel Törökország az EU ismételt felszólításai ellenére, és többek között a Törökország által elért eredményekről szóló 2014. évi bizottsági jelentés dacára továbbra sem ismeri el a Ciprusi Köztársaságot és a kizárólagos gazdasági övezet természeti erőforrásainak feltárására és kiaknázására vonatkozó legitim jogát, ezáltal megkérdőjelezve egy európai vállalat tevékenységét; mivel Törökország igényei és lépései jogilag megalapozatlanok és egyértelműen ellentétesek a nemzetközi joggal, többek között az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezményével (UNCLOS);

C.  mivel az ENSZ Tengerjogi Egyezménye olyan átfogó jogi keretet határoz meg, amely fenntartja a közrendet, és szabályokat határoz meg az óceánok és erőforrásaik bármilyen felhasználása tekintetében; mivel az EU ratifikálta az ENSZ Tengerjogi Egyezményét, amely jelenleg az uniós vívmányok szerves részét képezi;

D.  mivel az többször is hangsúlyozta, hogy Törökországnak egyértelműen el kell köteleznie magát a jószomszédi kapcsolatok mellett, valamint a vitáknak az ENSZ Alapokmányával összhangban való rendezése mellett;

E.  mivel a Törökország által a Ciprusi Köztársaság kizárólagos gazdasági övezetében tett lépések Espen Barth Eide, az ENSZ-főtitkár új különleges tanácsadója kinevezésével egy időben történtek, és negatív hatást gyakorolnak a ciprusi probléma átfogó megoldását célzó tárgyalásokra;

1.  kéri Törökországot, hogy tanúsítson önmérsékletet és tartsa tiszteletben a nemzetközi jogot; helyteleníti, hogy a kizárólagos gazdasági övezettel kapcsolatban fokozódnak Törökország Ciprusi Köztársasággal szembeni fenyegetései és egyoldalú fellépései; emlékeztet a Ciprusi Köztársaság kizárólagos gazdasági övezetének jogszerűségére; felszólítja Törökországot, hogy tartsa tiszteletben és teljes körűen hajtsa végre az Európai Közösség és tagállamai által kiadott 2005. szeptember 21-i nyilatkozatot, többek között azt a rendelkezést, amely szerint a csatlakozási folyamat szükségszerű eleme az összes tagállam elismerése;

2.  hangsúlyozza, hogy a Ciprusi Köztársaságnak teljes körű és szuverén joga, hogy feltárja a kizárólagos gazdasági övezetében található természeti erőforrásokat, és hogy a török részről elrendelt tengeri mérések nemcsak illegálisnak, de provokatívnak is minősülnek; követeli a Ciprus kizárólagos gazdasági övezetébe tartozó vizekben és azok környékén tevékenykedő török hajók azonnali visszavonását;

3.  hangsúlyozza, hogy Törökország lépései sértik a Ciprusi Köztársaság szuverenitását és a nemzetközi jogszabályokat, többek között az UNCLOS-t; ismételten felszólítja a török kormányt, hogy haladéktalanul írja alá és ratifikálja a közösségi vívmányok részét képező UNCLOS egyezményt;

4.  sürgeti Törökországot, hogy haladéktalanul vonja vissza a NAVTEX üzenetet, és tartózkodjon minden olyan fellépéstől, amely sérti a Ciprusi Köztársaság szuverén jogait;

5.  felszólítja Törökországot, hogy tartsa tiszteletben az EU tagállamai által a parti vizeik felett gyakorolt szuverenitást; ismételten megerősíti, hogy a tagállamok szuverenitása kiterjed azon jogukra is, hogy kétoldalú megállapodásokat kössenek, valamint az UNCLOS-nak megfelelően feltárják és kiaknázzák természeti erőforrásaikat;

6.  egyetért az ENSZ-szel abban, hogy amennyiben tartós politikai megoldást születik a konfliktus felszámolására, az esetlegesen feltárt földgáz mindkét közösség javát szolgálná; úgy véli, hogy a térségben esetlegesen feltárt jelentős szénhidrogénkészletek, amennyiben megfelelően gazdálkodnak velük, javíthatják a két ciprusi közösség közötti gazdasági, politikai és társadalmi kapcsolatokat;

7.  úgy véli, hogy a térségben esetlegesen feltárt jelentős szénhidrogénkészleteknek az egész régió javát kell szolgálniuk, jólétet, gazdagságot, valamint békés és jobb életet teremtve az említett országok lakói számára, a nemzetközi jognak megfelelően;

8.  támogatja a Ciprusi Köztársaság jogát arra, hogy hivatalos panaszt nyújtson be az ENSZ-hez és a Nemzetközi Tengerészeti Szervezethez, amennyiben megsértik szuverén területét vagy vizeit;

9.  hangsúlyozza, hogy fontosnak tartja a Törökország és az EU valamennyi tagállama közötti kapcsolatok normalizálását, valamint úgy véli, hogy az ilyen lépések folytatódása és/vagy megismétlődése negatívan befolyásolhatja Törökország EU-val fenntartott kapcsolatait, ideértve a csatlakozási folyamatot is;

10.  hangsúlyozza annak fontosságát, hogy Törökország hagyjon fel a Ciprusi Köztársaság kizárólagos gazdasági övezetében tett provokatív lépésekkel, valamint ne fogalmazzon meg újabb fenyegetéseket a Ciprusi Köztársasággal szemben; megjegyzi, hogy ezek a lépések és fenyegetések aláássák a ciprusi probléma átfogó rendezésére irányuló tárgyalásokat; a jövő kihívásainak távlatában szorgalmazza a stabilitás megteremtését e rendkívül kényes helyzetű régióban;

11.  kéri a Bizottságot és az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy kövessék szorosan nyomon Törökországnak a Ciprusi Köztársaság kizárólagos gazdasági övezetében folytatott tevékenységeit, és azokról számoljanak be a Parlamentnek;

12.  továbbra is elkötelezett a ciprusi probléma átfogó megoldására irányuló, az ENSZ felügyelete alatt zajló újraegyesítési tárgyalások mellett, és támogatja azokat; támogatja továbbá Espen Barth Eide, az ENSZ-főtitkár Ciprussal foglalkozó különleges tanácsadójának arra irányuló erőfeszítéseit, hogy biztosítsa a feszültség enyhüléséhez és a tárgyalások újrakezdéséhez szükséges feltételeket;

13.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Török Köztársaság kormányának és parlamentjének.

(1) Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0235.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat