Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2921(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0211/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/11/2014 - 8.7
PV 13/11/2014 - 8.8
CRE 13/11/2014 - 8.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0052

Texte adoptate
PDF 220kWORD 60k
Joi, 13 noiembrie 2014 - Bruxelles
Acțiuni ale Turciei care creează tensiuni în zona economică exclusivă a Ciprului
P8_TA(2014)0052RC-B8-0211/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 13 noiembrie 2014 referitoare la acțiunile Turciei care creează tensiuni în zona economică exclusivă a Ciprului (2014/2921(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 martie 2014 referitoare la Raportul privind evoluția Turciei în 2013(1),

–  având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Generale din 17 decembrie 2013,

–  având în vedere declarația din 7 octombrie 2014 a purtătorului de cuvânt al președintelui Consiliului European,

–  având în vedere Raportul din 8 octombrie 2014 privind progresele înregistrate de Turcia în 2014,

–  având în vedere concluziile Consiliului European din 24 octombrie 2014,

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 3 octombrie 2014, Turcia a emis o directivă în sistemul NAVTEX (telex de navigație), prin care a „desemnat” o zonă vastă din partea de sud a zonei economice exclusive (ZEE) a Republicii Cipru ca fiind rezervată pentru efectuarea de studii seismice, care urmează să fie realizate de nava turcească Barbaros între 20 octombrie și 30 decembrie 2014; întrucât studiile seismice în cauză afectează părți care au fost atribuite de către Guvernul Republicii Cipru companiei italiene Eni și societății Korea Gas Corporation în vederea explorării unor posibile zăcăminte de hidrocarburi din solul marin;

B.  întrucât, în pofida apelurilor repetate ale UE, incluse și în Raportul Comisiei privind progresele înregistrate de Turcia în 2014, Turcia continuă să conteste existența Republicii Cipru și dreptul legitim al Republicii Cipru de a explora și exploata resursele naturale în cadrul propriei ZEE, obstrucționând activitatea unei companii europene; întrucât acțiunile și revendicările Turciei nu au nicio bază juridică și intră în conflict direct cu dreptul internațional, inclusiv cu Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării (UNCLOS);

C.  întrucât UNCLOS prevede un cadru juridic cuprinzător care stabilește un regim de lege și ordine și norme de reglementare a folosirii oceanelor și a resurselor acestora; întrucât UE a ratificat UNCLOS, care face acum parte integrantă din acquis-ul său comunitar;

D.  întrucât UE a declarat în repetate rânduri că Turcia trebuie să se angajeze în mod inechivoc să aibă relații de bună vecinătate și să soluționeze în mod pașnic litigiile în conformitate cu Carta Organizației Națiunilor Unite;

E.  întrucât acțiunile Turciei în ZEE a Republicii Cipru coincid cu numirea recentă a noului consilier special al Secretarului General al ONU, Espen Barth Eide, și au un impact negativ asupra negocierilor în vederea găsirii unei soluții globale a problemei cipriote,

1.  solicită insistent Turciei să dea dovadă de reținere și să acționeze în conformitate cu dreptul internațional; deplânge escaladarea amenințărilor și acțiunea unilaterală a Turciei împotriva Republicii Cipru în ceea ce privește ZEE; reamintește caracterul legal al ZEE a Republicii Cipru; solicită Turciei să respecte și să pună pe deplin în aplicare Declarația Comunității Europene și a statelor sale membre din 21 septembrie 2005, inclusiv dispoziția potrivit căreia recunoașterea tuturor statelor membre este o componentă necesară a procesului de aderare;

2.  subliniază faptul că Republica Cipru are dreptul deplin și suveran de a explora resursele naturale din zona sa economică exclusivă și că explorările maritime turcești trebuie considerate ilegale și provocatoare; solicită retragerea imediată a navelor turce care desfășoară operațiuni în ZEE a Ciprului și în jurul acesteia;

3.  subliniază că acțiunile Turciei constituie o încălcare a drepturilor suverane ale Republicii Cipru și a dreptului internațional, inclusiv a UNCLOS; își reiterează solicitarea adresată guvernului turc de a semna și ratifica fără întârziere UNCLOS, care este parte a acquis-ului comunitar;

4.  solicită insistent Turciei să revoce imediat directiva NAVTEX și să se abțină de la orice încălcări ale drepturilor suverane ale Republicii Cipru;

5.  solicită Turciei să respecte suveranitatea statelor membre ale UE asupra apelor lor teritoriale; reiterează că, printre drepturile suverane ale statelor membre ale UE, se numără și dreptul de a încheia acorduri bilaterale și dreptul de a explora și de a exploata propriile resurse naturale în conformitate cu UNCLOS;

6.  împărtășește punctul de vedere al ONU potrivit căruia orice rezervă de gaz descoperită ar fi în beneficiul ambelor comunități din Cipru, dacă poate fi găsită o soluție politică durabilă pentru a încheia conflictul; consideră că, dacă este gestionată în mod corespunzător, descoperirea unor rezerve considerabile de hidrocarburi în regiune ar putea îmbunătăți relațiile economice, politice și sociale dintre cele două comunități din Cipru;

7.  consideră că beneficiile descoperirii unor importante zăcăminte de hidrocarburi ar trebui să servească întreaga regiune, ca mijloc pentru prosperitate, bunăstare și o viață pașnică și mai bună pentru toți cei care trăiesc în regiunea respectivă, în conformitate cu dreptul internațional;

8.  susține dreptul Republicii Cipru de a prezenta plângeri oficiale la ONU și la Organizația Maritimă Internațională împotriva încălcării teritoriilor sale suverane și a apelor sale teritoriale;

9.  reiterează cât de important consideră că este ca Turcia să normalizeze relațiile sale cu toate statele membre ale UE, fiind de părere că repetarea și/sau continuarea acțiunilor de acest gen ar putea avea un impact negativ asupra relațiilor Turciei cu UE și asupra procesului de aderare în care este implicată;

10.  subliniază importanța de a pune capăt acțiunilor provocatoare din cadrul ZEE a Republicii Cipru și de a se abține de la a amenința Republica Cipru; ia act de faptul că aceste acțiuni și amenințări subminează continuarea negocierilor în vederea găsirii unei soluții globale a problemei cipriote; solicită asigurarea stabilității în această regiune extrem de sensibilă, având în vedere provocările care se conturează în viitor;

11.  solicită Serviciului European de Acțiune Externă și Comisiei să supravegheze îndeaproape activitățile Turciei din ZEE a Republicii Cipru și să informeze Parlamentul;

12.  își exprimă sprijinul și angajamentul său continuu în favoarea negocierilor de reunificare sub egida ONU, în vederea găsirii unei soluții globale a problemei cipriote; sprijină eforturile depuse de consilierul special al Secretarului General al ONU privind Cipru, dl Espen Barth Eide, de a crea condițiile necesare pentru dezamorsarea tensiunilor și reluarea discuțiilor;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Republicii Turcia.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2014)0235.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate