Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/2921(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B8-0211/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/11/2014 - 8.7
PV 13/11/2014 - 8.8
CRE 13/11/2014 - 8.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0052

Sprejeta besedila
PDF 214kWORD 58k
Četrtek, 13. november 2014 - Bruselj
Turško delovanje, ki povzroča napetost v izključni ekonomski coni Republike Ciper
P8_TA(2014)0052RC-B8-0211/2014

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. novembra 2014 o turškem delovanju, ki povzroča napetost v izključni ekonomski coni Republike Ciper (2014/2921(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. marca 2014 o poročilu o napredku Turčije za leto 2013(1),

–  ob upoštevanju sklepov Sveta za splošne zadeve z dne 17. decembra 2013,

–  ob upoštevanju izjave predstavnika za stike z javnostjo predsednika Evropskega Sveta z dne 7. oktobra 2014,

–  ob upoštevanju poročila o napredku Turčije za leto 2014 z dne 8. oktobra 2014,

–  ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 24. oktobra 2014,

–  ob upoštevanju člena 123(2) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker je Turčija 3. oktobra 2014 sprejela direktivo o sistemu NAVTEX (navigacijski teleks), v skladu s katero je določila obsežno območje na jugu izključne ekonomske cone Republike Ciper, na katerem naj bi turško plovilo Barbados od 20. oktobra do 30. decembra 2014 izvajalo seizmične raziskave; ker te raziskave vplivajo na območji, ki ju je ciprska vlada dodelila italijanskemu podjetju Eni in podjetju Korea Gas Corporation za raziskovanje morebitnih zalog ogljikovodika na morskem dnu;

B.  ker Turčija kljub večkratnim pozivom EU, tudi v poročilu Komisije o napredku Turčije za leto 2014, še naprej ne priznava obstoja Republike Ciper in zakonitosti njenega raziskovanja in izkoriščanja naravnih virov v izključni ekonomski coni, s čimer ovira dejavnosti evropskega podjetja; ker turške zahteve in ukrepi niso pravno utemeljeni in so v neposrednem nasprotju z mednarodnim pravom, vključno s Konvencijo Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (UNCLOS);

C.  ker je konvencija UNCLOS celovit pravni okvir, s katerim je bil vzpostavljen pravni red in so bila določena pravila za vse vrste uporabe morij in njihovih virov; ker je EU ratificirala konvencijo UNCLOS, ki je zdaj del pravnega reda Evropske unije;

D.  ker je EU večkrat poudarila, da se mora Turčija jasno zavezati dobrim sosedskim odnosom in mirnemu reševanju sporov v skladu z Listino Združenih narodov;

E.  ker turški ukrepi v izključni ekonomski coni Republike Ciper sovpadajo z nedavnim imenovanjem novega posebnega svetovalca generalnega sekretarja ZN Espena Bartha Eideja in negativno vplivajo na pogajanja za celovito rešitev ciprskega vprašanja;

1.  poziva Turčijo, naj deluje premišljeno in v skladu z mednarodnim pravom; obžaluje stopnjevanje groženj in enostranska dejanja Turčije proti Republiki Ciper v zvezi z izključno ekonomsko cono; opozarja na zakonitost izključne ekonomske cone Republike Ciper; poziva Turčijo, naj spoštuje in v celoti izvaja izjavo Evropske skupnosti in njenih držav članic z dne 21. septembra 2005, vključno z določbo, da je priznanje vseh držav članic nujni del pristopnega procesa;

2.  poudarja, da ima Republika Ciper popolno in suvereno pravico, da izkorišča naravne vire na območju svoje izključne ekonomske cone ter da je treba turške pomorske raziskave obravnavati kot nezakonite in kot provokacijo; zahteva, naj se turška plovila, ki plujejo v vodah izključne ekonomske cone Cipra in v bližini te cone, takoj umaknejo;

3.  poudarja, da ravnanje Turčije pomeni kršitev suverenih pravic Republike Ciper in mednarodnega prava, vključno s konvencijo UNCLOS; poziva turško vlado, naj nemudoma podpiše in ratificira konvencijo UNCLOS, ki je del pravnega reda Evropske unije;

4.  poziva Turčijo, naj nemudoma prekliče direktivo o sistemu NAVTEX in se vzdrži vsakršnih kršitev suverenih pravic Republike Ciper;

5.  poziva Turčijo, naj spoštuje suverenost držav članic EU glede njihovih teritorialnih vod; ponovno poudarja, da suverene pravice držav članic zajemajo pravico do sklepanja dvostranskih sporazumov ter do raziskovanja in izkoriščanja njihovih naravnih virov v skladu s konvencijo UNCLOS;

6.  se strinja s stališčem OZN, da bi morebitna najdišča zemeljskega plina koristila obema skupnostma na Cipru, če bi dosegli trajno politično rešitev za končanje spora; meni, da bi se lahko z odkritjem velikih zalog ogljikovodikov v tej regiji, če bi se z njimi primerno upravljalo, izboljšali gospodarski, politični in socialni odnosi med obema skupnostma na Cipru;

7.  meni, da bi morale odkrite velike zaloge ogljikovodikov služiti celotni regiji kot vir blaginje, bogastva ter mirnega in boljšega življenja v regiji, na osnovi mednarodnega prava;

8.  podpira pravico Republike Ciper, da pri OZN in Mednarodni pomorski organizaciji vloži uradne pritožbe zaradi kršitev suverenosti na njegovem ozemlju ali v njegovih vodah;

9.  ponovno poudarja, kako pomembno je, da se odnosi med Turčijo in vsemi državami članicami EU normalizirajo, in meni, da bi vztrajanje pri teh ukrepih in/ali njihovo ponavljajoče izvajanje utegnilo negativno vplivati na turške odnose z EU, vključno s pristopnim postopkom;

10.  poudarja, da se je treba vzdržati groženj proti Republiki Ciper in ustaviti provokativna dejanja znotraj njene izključne ekonomske cone; opozarja, da ta dejanja in grožnje ogrožajo nadaljevanje pogajanj za celovito rešitev ciprskega vprašanja; poziva k stabilnosti na tem zelo občutljivem območju glede na prihodnje izzive;

11.  zahteva, da Evropska služba za zunanje delovanje in Komisija podrobno sledita turškemu delovanju v izključni ekonomski coni Republike Ciper in o tem poročata Parlamentu;

12.  izraža stalno zavezanost in podporo pogovorom o ponovni združitvi pod okriljem OZN, da bi dosegli celovito rešitev za ciprsko vprašanje; podpira prizadevanja posebnega svetovalca generalnega sekretarja OZN za Ciper Espena Bartha Eideja, da bi ustvarili primerne pogoje za zmanjšanje napetosti in nadaljevanje pogovorov;

13.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Republike Turčije.

(1) Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0235.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov