Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2922(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0213/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/11/2014 - 8.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0053

Prijaté texty
PDF 248kWORD 86k
Štvrtok, 13. novembra 2014 - Brusel
Humanitárna situácia v Južnom Sudáne
P8_TA(2014)0053RC-B8-0213/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. novembra 2014 o humanitárnej situácii v Južnom Sudáne (2014/2922(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Južnom Sudáne, najmä na uznesenie z 16. januára 2014 o situácii v Južnom Sudáne(1),

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie / vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Catherine Ashtonovej z 23. januára 2014 a z 10. mája 2014 o situácii v Južnom Sudáne,

–  so zreteľom na vyhlásenia hovorcu PK/VP z 28. augusta 2014 a 31. októbra 2014 o situácii v Južnom Sudáne,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/449/SZBP z 10. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach voči Južnému Sudánu(2),

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2155 (2014),

–  so zreteľom na predbežnú správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva o situácii v oblasti ľudských práv v Južnom Sudáne, ktorú rozoslal na diskusiu výbor pre 27. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva,

–  so zreteľom na vyhlásenie Rady z 10. júla 2014 o Južnom Sudáne,

–  so zreteľom na závery Rady z 20. januára 2014 a 17. marca 2014 o Južnom Sudáne,

–  so zreteľom na vyhlásenie členky Komisie pre oblasť medzinárodnej spolupráce, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia Kristaliny Georgievovej z 25. septembra 2014,

–  so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna z 30. októbra 2014,

–  so zreteľom na vyhlásenie Medzivládneho úradu pre rozvoj (IGAD) z 20. októbra 2014,

–  so zreteľom na uznesenie z 28. mimoriadneho samitu hláv štátov a vlád členských štátov úradu IGAD vydané 7. novembra 2014,

–  so zreteľom na plán pre Sudán a Južný Sudán stanovený v komuniké Mierovej a bezpečnostnej rady Africkej únie z 24. apríla 2012, ktorý EÚ plne podporuje,

–  so zreteľom na predbežnú správu vyšetrovacej komisie Africkej únie pre Južný Sudán, ktorá bola predložená 26. – 27. júna 2014 v meste Malabo v Rovníkovej Guinei,

–  so zreteľom na revidovanú Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže politický konflikt sa začal potom, ako prezident krajiny Salva Kiir obvinil odvolaného viceprezidenta Rieka Machara z prípravy štátneho prevratu proti nemu; keďže Riek Machar poprel pokus o prevrat;

B.  keďže podľa odhadov OSN počas bojov trvajúcich mesiace zomrelo viac než 10 000 ľudí a keďže bolo hlásených množstvo mimoriadne krutých činov a etnického násilia až na úrovni vojnových zločinov;

C.  keďže Južný Sudán je svetovo najmladší a najkrehkejší štát a je na druhom mieste v konečnom zozname Európskej komisie týkajúcom sa humanitárneho globálneho zabezpečenia a krízového hodnotenia;

D.  keďže strany konfliktu v Južnom Sudáne začali 7. januára 2014 rokovania v Addis Abebe pod záštitou úradu IGAD;

E.  keďže dohoda o prímerí bola podpísaná 23. januára 2014 a opätovne potvrdená 9. mája 2014, naďalej sa však porušuje bez vykonania akýchkoľvek represívnych opatrení;

F.  keďže mierové rozhovory priniesli len malý pokrok, pokiaľ ide o hľadanie trvalého riešenia, a keďže koordinátor humanitárnej pomoci OSN uviedol, že šance na dosiahnutie udržateľného mieru na politickej úrovni a na úrovni komunít nie sú dobré;

G.  keďže 7. novembra 2014 vláda Južného Sudánu a ozbrojená opozičná frakcia Hnutie/Armáda za oslobodenie sudánskeho ľudu však podpísali dohodu o opätovnom zaviazaní sa k ukončeniu násilností, pričom v prípade nedodržania tejto dohody hrozia sankcie zo strany členských štátov úradu IGAD;

H.  keďže boje medzi silami prezidenta Kiira a rebelov verných Riekovi Macharovi sa po skončení obdobia dažďov už obnovili a v období sucha sa pravdepodobne zvýšia, ak sa nenájde politické riešenie;

I.  keďže Bezpečnostná rada OSN v uznesení č. 2155 (2014) vyjadruje hlboké znepokojenie nad rozsiahlym presídľovaním ľudí a prehlbujúcou sa humanitárnou krízou; keďže táto humanitárna kríza nesie v sebe riziko, že zasiahne oveľa širší región v oblasti, ktorá je už aj tak ohrozená nestabilitou, pričom sudánske povstalecké skupiny a ugandské vojenské jednotky sa už zúčastňujú na bojoch; keďže túto nestabilitu možno vyriešiť iba vtedy, keď sa začnú riešiť hlavné príčiny, medzi ktoré patria extrémna chudoba, zmena klímy, geostrategické záujmy a intervencie zo strany EÚ, ako aj medzinárodného spoločenstva, nespravodlivé rozdelenie bohatstva a využívanie zdrojov;

J.  keďže väčšina obyvateľstva žije vo veľkej chudobe napriek skutočnosti, že krajina je bohatá na ropu a prírodné zdroje, pričom vývoz ropy predstavuje vyše 70 % HDP a asi 90 % vládnych príjmov; keďže príjmy z ropného priemyslu sú hnacím motorom násilných konfliktov;

K.  keďže podľa osobitnej zástupkyne generálneho tajomníka OSN Zainab Banguraovej pre oblasť sexuálneho násilia v konfliktoch viedol konflikt k šokujúcemu sexuálnemu násiliu alarmujúceho rozsahu; keďže sa stále šíria nepotvrdené správy o verbovaní detských vojakov v Južnom Sudáne, a keďže deti predstavujú polovicu obyvateľstva Južného Sudánu;

L.  keďže OSN vyhlásila situáciu v Južnom Sudáne za núdzovú situáciu 3. stupňa, čo je najvyšší stupeň humanitárnej krízy;

M.  keďže od začiatku tohto roka sa v rámci humanitárnej pomoci pomohlo v Južnom Sudáne 3,5 mil. ľudí; keďže vďaka spojeniu miestnych mechanizmov riešenia situácie a medzinárodnej humanitárnej pomoci sa podarilo zabrániť hladomoru; keďže však vyhliadky týkajúce sa potravinovej bezpečnosti sú pre krajinu bezútešné, ak sa boje obnovia najmä v mestách Bor a Bentiu, pretože sa odhaduje, že 2,5 miliónu ľudí hrozí nedostatok potravín na úrovni krízy a núdze; keďže ženy sú osobitné zraniteľné voči potravinovej neistote, pretože 57 % domácností v chránených lokalitách vedú ženy; keďže najvýznamnejšie agentúry poskytujúce pomoc, medzi nimi Oxfam, CARE a Cafod, upozorňovali, že niektorým častiam Južného Sudánu by mohol hroziť hladomor začiatkom budúceho roka, ak by sa boje obnovili;

N.  keďže asi 3,8 milióna ľudí z Južného Sudánu potrebuje humanitárnu pomoc, 1,4 milióna ľudí bolo vnútorne presídlených a viac ako 470 000 ľudí hľadá útočisko v susedných krajinách;

O.  keďže najnaliehavejšími humanitárnymi potrebami sú jedlo, čistá voda, zdravotnícka starostlivosť, prístrešie, sanitárne opatrenia, hygiena, reakcia na epidémie (napríklad choleru, maláriu a hepatitídu) a ochrana; keďže obete sexuálneho násilia potrebujú intenzívnu psychologicko-sociálnu podporu;

P.  keďže prístupu k ľuďom v núdzi aj naďalej bránia ozbrojené konflikty a násilie, ktoré sú namierené aj proti humanitárnym pracovníkom a dodávkam zásob; keďže asi 80 % všetkých zdravotníckych a základných služieb zabezpečujú mimovládne organizácie;

Q.  keďže minister práce Južného Sudánu v septembri 2014 povedal, že všetci zahraniční pracovníci budú musieť do polovice októbra odísť, pričom toto vyhlásenie neskôr odvolal;

R.  keďže prijatie zákona o mimovládnych organizáciách zameraného na obmedzenie pracovného priestoru pre mimovládne organizácie a občiansku spoločnosť v Južnom Sudáne bolo odložené na december; keďže v prípade, keď sa navrhovaný zákon o mimovládnych organizáciách začne uplatňovať, mohlo by to mať výrazné dôsledky pre operácie na poskytovanie pomoci v týchto kritických časoch, keď sa medzinárodné spoločenstvo snaží o zabránenie šírenia hladomoru;

S.  keďže medzinárodné humanitárne zdroje sú v dôsledku viacnásobných a dlhodobých globálnych kríz vyťažené na maximum; keďže medzinárodné spoločenstvo nedokáže finančne ani operačne ďalej reagovať na dlhodobú krízu;

T.  keďže EÚ poskytla viac ako tretinu (38 %) všetkých medzinárodných príspevkov v reakcii na humanitárnu krízu v Južnom Sudáne a samotná Komisia zvýšila v roku 2014 svoj rozpočet na humanitárnu pomoc na krízu na vyše 130 miliónov EUR;

U.  keďže Africká únia vymenovala vyšetrovaciu komisiu na vyšetrenie množstva hlásených krutostí v oblasti porušovania ľudských práv;

V.  keďže EÚ 10. júla 2014 oznámila prvé kolo cielených opatrení voči osobám zodpovedným za marenie mierového procesu, porušovanie dohody o prímerí a hrubé porušovanie ľudských práv keďže bolo zachované zbrojné embargo EÚ voči Južnému Sudánu;

W.  keďže by sa malo nájsť demokratické politické riešenie terajšieho konfliktu pripravujúce pôdu pre demokraticky zriadené inštitúcie s cieľom budovania nového štátu, ktorý vznikol na základe referenda o nezávislosti; keďže budovanie trvalého mieru a štátu po ukončení konfliktu, ako aj snahy o prekonanie nestability si vyžadujú dlhodobú perspektívu a pevné, predvídateľné a stabilné zapojenie medzinárodného spoločenstva;

1.  rozhodne odsudzuje znepokojivú pohromu v Južnom Sudáne spôsobenú človekom, ktorá je v protiklade s hodnotami a účelom oslobodzovacieho hnutia v tejto krajine;

2.  rozhodne odsudzuje obnovenie násilností a opakované porušovania dohody o zastavení násilností v minulosti, ktoré spôsobili smrť, zranenia a škody medzi civilným obyvateľstvom a vysídlenie státisícov ľudí v Južnom Sudáne, teda v krajine, ktorá je už aj tak krehká a nestabilná; pranieruje slabé velenie a riadenie ozbrojených síl, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť ďalšieho trieštenia bojujúcich síl, čo môže viesť k zintenzívneniu násilia a porušovaniu mierových dohôd;

3.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby rešpektovalo svoje záväzky v oblasti financovania Južného Sudánu a celého regiónu a mobilizovalo zdroje s cieľom okamžite reagovať na zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu v Južnom Sudáne; v tejto súvislosti víta príspevok EÚ na humanitárnu krízu v Južnom Sudáne a žiada členské štáty, aby našli riešenie na financovanie čoraz väčšieho počtu kríz v súlade s ich medzinárodnými záväzkami;

4.  vyzýva EÚ, aby preprogramovala svoju rozvojovú pomoc s cieľom uspokojiť najnaliehavejšie potreby obyvateľov Južného Sudánu a podporiť prechod k mieru a stabilite; preto víta pozastavenie rozvojovej pomoci vo forme podpory rozpočtu Južného Sudánu, s výnimkou činností zameraných na priamu podporu obyvateľstva alebo priamu podporu prechodu k demokracii a humanitárnej pomoci, a žiada presmerovanie pomoci prostredníctvom mimovládnych a medzinárodných organizácií;

5.  pripomína, že dlhodobá perspektíva mierového spolunažívania a rozvoja si vyžaduje realizáciu komplexných inštitucionálnych reforiem, aby sa krajina dostala do riadiaceho procesu zaručujúceho dodržiavanie zásad právneho štátu; zdôrazňuje, že transformácia krajiny po konflikte môže trvať roky a bude si vyžadovať stály a dlhodobý záväzok zo strany medzinárodného spoločenstva;

6.  odsudzuje zhoršenie vzťahov medzi humanitárnym spoločenstvom a všetkými stranami konfliktu vrátane nezákonného zdaňovania pomoci, prenasledovania a dokonca beztrestného zabíjania humanitárnych pracovníkov; konštatuje, že mnohé zahraničné agentúry už z Južného Sudánu odišli a tie, ktoré zostali, s ťažkosťami napĺňajú potreby vysídlených civilistov;

7.  trvá na tom, že humanitárna a potravinová pomoc sa musí poskytovať najzraniteľnejšiemu obyvateľstvu výhradne na základe potrieb, a pripomína všetkým stranám konfliktu v Južnom Sudáne záväzok uznávať a dodržiavať neutralitu, nezávislosť a nestrannosť humanitárnych pracovníkov, uľahčovať pomoc pri zachraňovaní životov ľudí v núdzi bez ohľadu na ich politickú a etnickú príslušnosť a okamžite skoncovať s prenasledovaním humanitárnych pracovníkov, so zaberaním humanitárneho majetku a s presmerovaním pomoci; ďalej požaduje stiahnutie alebo zamietnutie zákona o mimovládnych organizáciách;

8.  trvá na tom, aby sa humanitárna pomoc, najmä vo forme základných služieb a potravinovej pomoci, nepresmerovala na ozbrojené skupiny;

9.  je hlboko znepokojený situáciou v oblasti potravinovej bezpečnosti v Južnom Sudáne, ktorú spôsobil konflikt a ktorú zhoršili opakované prírodné pohromy a ktorá sa by sa mohla výrazne zhoršiť, ak sa boje obnovia;

10.  trvá na tom, aby sa na základe mierovej dohody ľudia mohli vrátiť sa na opustené farmy, znovu otvoriť obchody a znovu vybudovať svoje domovy;

11.  rozhodne odsudzuje protizákonné a hromadné zabíjanie, úmyselné útoky na civilných obyvateľov, porušovanie ľudských práv (vrátane práv týkajúcich sa utečencov a vysídlených osôb, žien, ľudí patriacich do zraniteľných skupín a novinárov), svojvoľné zatýkania a zadržiavania, násilné zmiznutia, zlé zaobchádzanie a mučenie, ktoré používajú všetky strany; zastáva názor, že prezident Kiir a Riek Machar by mali urobiť všetko na to, aby zabránili vojakom pod ich velením dopúšťať sa tohto zneužívania ľudí;

12.  naliehavo vyzýva Komisiu, členské štáty a juhosudánske orgány, aby spolupracovali s komunitami a organizáciami obhajujúcimi práva žien pri poskytovaní a podporovaní prístupu ku kvalitnému vzdelaniu, zabezpečovaní sexuálnych a reprodukčných práv a služieb zdravotnej starostlivosti pre dievčatá a ženy vrátane prístupu k antikoncepcii a k testovaniu a liečbe HIV/AIDS;

13.  ľutuje, že konflikt narušil mnohé základné sociálne služby, v dôsledku čoho státisíce detí nechodia do školy; je znepokojený skutočnosťou, že stále znášajú ťarchu násilia, pričom trpia psychologickými ťažkosťami a nemajú prístup k službám ani k vzdelávaniu; naliehavo vyzýva zainteresované strany, aby prestali s verbovaním detí do ozbrojených síl a s páchaním iných vážnych činov na deťoch;

14.  je hlboko znepokojený etnickým rozmerom konfliktu; zdôrazňuje, že snahy o získanie moci pomocou násilia alebo sporov medzi etnickými skupinami sú v rozpore s demokratickými zásadami právneho štátu;

15.  žiada dôveryhodné, transparentné a dôkladné vyšetrovanie, ktoré spĺňa medzinárodné normy, najmä vyšetrovacou komisiou Africkej únie, v súvislosti so všetkými obvineniami zo závažných zločinov každej strany konfliktu; podporuje zavedenie prechodných mechanizmov spravodlivosti so potrebnou medzinárodnou podporou, ktorých cieľom bude podporovať zmierenie a zodpovednosť; vyzýva vládu Južného Sudánu, aby čo najskôr pristúpila k Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu;

16.  víta posilnenie vyšetrovacích kapacít misie OSN v Južnom Sudáne (UNMISS) v oblasti ľudských práv s podporou Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva;

17.  v tejto súvislosti podporuje vytvorenie osobitného zmiešaného tribunálu s medzinárodnou účasťou, ktorý vezme na zodpovednosť vedúce osobnosti za hrubé porušovanie ľudských práv, ktorého sa dopúšťajú obe strany konfliktu, ako navrhol generálny tajomník OSN Pan Ki-moon a ako bolo sa odporúča v správe misie OSN v Južnom Sudáne o situácii v oblasti dodržiavania ľudských práv;

18.  pripomína, že humanitárna pomoc je veľmi dôležitá, ale nemôže vyriešiť politický problém, a že za ochranu civilného obyvateľstva zodpovedá predovšetkým vláda; preto požaduje, aby sa bohatstvo krajiny využívalo priamo na prospech ľudu Južného Sudánu; naliehavo vyzýva všetky strany, aby dodržiavali dohodu a aby sa konštruktívne zapojili do mierových rokovaní v Addis Abebe, a to pomocou dialógu a spolupráce, s cieľom úplného uplatňovania dohody o prímerí a urýchleného obnovenia rozhovorov vedúcich k vytvoreniu dočasnej vlády národnej jednoty, čo predstavuje jediné dlhodobé riešenie, a k národnému zmiereniu v záujme obyvateľstva Južného Sudánu ako celku;

19.  ľutuje, že napriek pokračujúcemu úsiliu Medzivládneho úradu pre rozvoj (IGAD) o sprostredkovanie mierových rozhovorov, ktorých cieľom má byť zostavenie dočasnej vlády národnej jednoty, sa nedosiahol výrazný pokrok;

20.  napriek tomu víta dohodu dosiahnutú 7. novembra 2014 a žiada jej okamžité a úplné vykonávanie; naďalej podporuje snahu úradu IGAD o sprostredkovanie mieru, ako aj jeho úsilie o vytvorenie cesty pre inkluzívny politický dialóg, a požaduje, aby EÚ ďalej materiálne a finančne pomáhala úradu IGAD a naďalej poskytovala pracovníkov pre mechanizmus monitorovania a overovania prímeria;

21.  zdôrazňuje, že budovanie vhodných inštitúcií a vypracovanie právneho rámca na hospodárenie ropným bohatstvom Južného Sudánu v rámci etnického federalizmu je kľúčom mierového rozvoja; vyzýva EÚ, aby podporovala predovšetkým dlhodobú stratégiu rozvoja Južného Sudánu, ktorá umožní vytvorenie odolného systému dobrého spravovania verejných vecí, transparentnosť a zodpovednosť (najmä čo sa týka uplatňovania iniciatívy za transparentnosť v ťažobnom priemysle), a rozvoj infraštruktúry, vzdelávania, programov zdravotníckej a sociálnej starostlivosti, ktoré využívajú príjmy z ťažby ropy a rozvojovej pomoci;

22.  naliehavo vyzýva orgány Južného Sudánu, aby zabezpečili využívanie príjmov z ťažby ropy na prospech jeho obyvateľov; vyzýva rokujúce strany, aby do mierovej dohody zapracovali otázku transparentnosti a verejnej kontroly v ropnom odvetví, a to tak, aby sa príjmy z tohto zdroja mohli využívať na udržateľný rozvoj krajiny a na zlepšovanie životných podmienok obyvateľstva;

23.  vyjadruje poľutovanie nad neúčinnosťou cielených sankcií, ktoré uvalila EÚ, a požaduje, aby úrad IGAD, Africká únia a svetové spoločenstvo uvalili cielené sankcie; podporuje pokračovanie zbrojného embarga voči Južnému Sudánu a naliehavo žiada, aby zbrojné embargo voči Južnému Sudánu a celému regiónu prijala aj OSN;

24.  podporuje účasť občianskej spoločnosti v mierových rokovaniach a považuje ju za mimoriadne dôležitú;

25.  upozorňuje na rozširujúci a destabilizujúci účinok konfliktu na už aj tak nestabilný región, najmä v dôsledku rastúceho počtu utečencov v susedných krajinách; preto vyzýva všetky susedné krajiny Južného Sudánu a regionálne mocnosti, aby úzko spolupracovali pri zlepšovaní bezpečnostnej situácie v krajine a regióne a pri hľadaní spôsobu mierového, trvalého politického riešenia súčasnej krízy; zdôrazňuje, že najmä spolupráca so Sudánom by znamenala zlepšenie vzťahov;

26.  požaduje vytvorenie kontaktnej skupiny, do ktorej budú zapojení kľúčoví aktéri v otázke Južného Sudánu, ako spôsobu posilnenia činnosti úradu IGAD a zabezpečenia medzinárodnej súdržnosti;

27.  víta prácu osobitného zástupcu EÚ pre Africký roh Alexandra Rondosa; odporúča, aby všetko jeho úsilie smerovalo na dosiahnutie trvalého riešenia;

28.  vyzýva vládu Južného Sudánu, aby ratifikovala Dohodu z Cotonou medzi EÚ a africkými, karibskými a tichomorskými štátmi (AKT);

29.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde Južného Sudánu, komisárovi Južného Sudánu pre ľudské práva, Národnému zákonodarnému zhromaždeniu Južného Sudánu, inštitúciám Africkej únie, Medzivládnemu úradu pre rozvoj, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ a generálnemu tajomníkovi OSN.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2014)0042.
(2) Ú. v. EÚ L 203, 11.7.2014, s. 100.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia