Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0184(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0030/2014

Indgivne tekster :

A8-0030/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0054

Vedtagne tekster
PDF 212kWORD 47k
Tirsdag den 25. november 2014 - Strasbourg
Protokol om specifikke forhold for rullende jernbanemateriel ***
P8_TA(2014)0054A8-0030/2014

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. november 2014 om forslag til Rådets afgørelse om på vegne af Den Europæiske Union at godkende protokollen om specifikke forhold for rullende jernbanemateriel i tilknytning til konventionen om internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr, som blev vedtaget i Luxembourg den 23. februar 2007 (15113/2013 – C8-0004/2014 – 2013/0184(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag til Rådets afgørelse (15113/2013),

–  der henviser til protokollen om specifikke forhold for rullende jernbanemateriel i tilknytning til konventionen om internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr, som blev vedtaget i Luxembourg den 23. februar 2007(1),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 81, stk. 2, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0004/2014),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Retsudvalget (A8-0030/2014),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 331 af 16.12.2009, s. 5.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik