Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0184(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0030/2014

Ingediende teksten :

A8-0030/2014

Debatten :

Stemmingen :

Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0054

Aangenomen teksten
PDF 209kWORD 47k
Dinsdag 25 november 2014 - Straatsburg
Protocol betreffende voor rijdend spoorwegmaterieel specifieke aangelegenheden ***
P8_TA(2014)0054A8-0030/2014

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 november 2014 over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de goedkeuring namens de Europese Unie van het Protocol bij het Verdrag inzake internationale zekerheden op mobiel materieel betreffende voor rijdend spoorwegmaterieel specifieke aangelegenheden, vastgesteld te Luxemburg op 23 februari 2007 (15113/2013 – C8-0004/2014 – 2013/0184(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (15113/2013),

–  gezien het Protocol bij het Verdrag inzake internationale zekerheden op mobiel materieel betreffende voor rijdend spoorwegmaterieel specifieke aangelegenheden, vastgesteld te Luxemburg op 23 februari 2007(1),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 81, lid 2, en artikel 218, lid 6, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0004/2014),

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en de artikelen 99, lid 2, en 108, lid 7,van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A8-0030/2014),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de goedkeuring van het protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

(1) PB L 331 van 16.12.2009, blz. 5.

Juridische mededeling - Privacybeleid