Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0184(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0030/2014

Teksty złożone :

A8-0030/2014

Debaty :

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0054

Teksty przyjęte
PDF 281kWORD 49k
Wtorek, 25 listopada 2014 r. - Strasburg
Konwencja o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym dotycząca zagadnień właściwych dla taboru kolejowego ***
P8_TA(2014)0054A8-0030/2014

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym dotyczącego zagadnień właściwych dla taboru kolejowego, przyjętego w Luksemburgu w dniu 23 lutego 2007 r. (15113/2013 – C8-0004/2014 – 2013/0184(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (15113/2013),

–  uwzględniając protokół do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym dotyczący zagadnień właściwych dla taboru kolejowego, przyjęty w Luksemburgu w dniu 23 lutego 2007 r.(1),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 81 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8–0004/2014),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapity pierwszy i trzeci oraz art. 99 ust. 2 i art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Prawnej (A8-0030/2014),

1.  wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 331 z 16.12.2009, s. 5.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności