Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0184(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0030/2014

Predkladané texty :

A8-0030/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0054

Prijaté texty
PDF 215kWORD 49k
Utorok, 25. novembra 2014 - Štrasburg
Dohovor týkajúci sa záležitostí špecifických pre železničný vozňový park ***
P8_TA(2014)0054A8-0030/2014

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2014 o návrhu rozhodnutia Rady o schválení protokolu k Dohovoru o medzinárodných zábezpekách na mobilné zariadenia týkajúceho sa záležitostí špecifických pre železničný vozňový park, prijatého 23. februára 2007 v Luxemburgu, v mene Európskej únie (15113/2013 – C8-0004/2014 – 2013/0184(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15113/2013),

–  so zreteľom na protokol k Dohovoru o medzinárodných zábezpekách na mobilné zariadenia týkajúceho sa záležitostí špecifických pre železničný vozňový park, prijatý 23. februára 2007 v Luxemburgu(1),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 81 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0004/2014),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre právne veci (A8-0030/2014),

1.  udeľuje súhlas so schválením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 331, 16.12.2009, s. 5.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia