Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0021(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0034/2014

Teksty złożone :

A8-0034/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/11/2014 - 7.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0055

Teksty przyjęte
PDF 280kWORD 48k
Wtorek, 25 listopada 2014 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Konwencja haska z dnia 30 czerwca 2005 r. o umowach dotyczących właściwości sądu ***
P8_TA(2014)0055A8-0034/2014

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji haskiej z 30 czerwca 2005 r. o umowach dotyczących właściwości sądu (12052/2014 – C8-0222/2014 – 2014/0021(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (12052/2014),

–  uwzględniając konwencję haską z dnia 30 czerwca 2005 r. o umowach dotyczących właściwości sądu(1),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 81 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0222/2014),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci oraz ust. 2, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Prawnej (A8-0034/2014),

1.  wraża zgodę na zatwierdzenie przedmiotowej konwencji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Stałemu Biuru Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

(1) Dz.U. L 133 z 29.5.2009, s. 3.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności