Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0021(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0034/2014

Predkladané texty :

A8-0034/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/11/2014 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0055

Prijaté texty
PDF 209kWORD 49k
Utorok, 25. novembra 2014 - Štrasburg Finálna verzia
Haagsky dohovor o dohodách o voľbe súdu z 30. júna 2005 ***
P8_TA(2014)0055A8-0034/2014

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2014 o návrhu rozhodnutia Rady o schválení Haagskeho dohovoru o dohodách o voľbe súdu z 30. júna 2005 v mene Európskej únie (12052/2014 – C8-0222/2014 – 2014/0021(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12052/2014),

–  so zreteľom na Haagsky dohovor o dohodách o voľbe súdu z 30. júna 2005(1),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 81 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0222/2014),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre právne veci (A8-0034/2014),

1.  udeľuje súhlas so schválením dohovoru,

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Stálemu byru Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného.

(1) Ú. v. EÚ L 133, 29.5.2009, s. 3.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia