Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2137(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0043/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0043/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 25/11/2014 - 7.3
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0056

Elfogadott szövegek
PDF 242kWORD 73k
2014. november 25., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Finnország „EGF/2014/008 FI/STX Rauma” referenciaszámú kérelme
P8_TA(2014)0056A8-0043/2014
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2014. november 25-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Finnország „EGF/2014/008 FI/STX Rauma” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0630 – C8-0214/2014 – 2014/2137(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0630 – C8–0214/2014),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGAA-rendelet)(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás) és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0043/2014),

A.  mivel az Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

C.  mivel az EGAA-rendelet elfogadása tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, az Európai Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel a finn hatóságok az EGF/2014/008 FI/STX Rauma referenciaszámú kérelmet 2014. május 27-én terjesztették elő, miután a NACE Rev. 2. rendszer szerinti gazdasági ágazatok közül a 30. ágazatban (Egyéb jármű gyártása) működő STX Finland Oy elbocsátott 577 munkavállalót;

E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak,

1.  megjegyzi, hogy a finn hatóságok kérelmüket az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti beavatkozási kritérium alapján nyújtották be, amely előírja, hogy legalább 500 munkavállalót bocsássanak el, illetve legalább ennyi önálló vállalkozó szüntesse meg tevékenységét egy négy hónapos referencia-időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve a vállalkozás beszállítói vagy felhasználói termelői körében elbocsátott munkavállalókat és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókat is;

2.  megállapítja, hogy a finn hatóságok 2014. május 27-én benyújtották az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság 2014. október 14-én közzétette; üdvözli, hogy az értékelési időszak gyorsan – kevesebb mint öt hónap alatt – lezajlott;

3.  tudomásul veszi, hogy a finn hatóságok érvei szerint a globális tengerészeti ágazat drámai mértékben megváltozott az elmúlt évek során, és ilyen globális környezetben az EU piaci részesedése a hajógyártás területén(4) erősen visszaesett, a 2007. évi 13%-os értékhez képest 2013 első három negyedévében csupán 5% volt, míg Kína, Dél-Korea és Japán ennek vonatkozó együttes részesedése 2013 első három negyedévében 86%-ra emelkedett a 2007-ben elért 77%-os részarányhoz képest; tudomásul veszi, hogy az ázsiai gazdasági szereplők jelentős térnyerése mellett a hajógyártási piacon a megrendelések volumenének a gazdasági válság miatti csökkenése oda vezetett, hogy az európai ágazatra globális többletkapacitás jellemző, ez pedig erős versenyhez vezetett;

4.  egyetért abban, hogy mindez a globalizáció nyomán a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változásokhoz kapcsolódik, illetve hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott beavatkozási kritériumok teljesülnek, és ezért Finnország jogosult a rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

5.  tudomásul veszi, hogy mindeddig a napig a tágabb értelemben vett hajógyártási ágazathoz kapcsolódóan eddig hat EGAA-kérelmet nyújtottak be, melyek közül egy a kereskedelem globalizációjához, a másik öt pedig a globális pénzügyi és gazdasági válsághoz kapcsolódik; úgy véli, hogy egy ágazaton belüli szerkezetátalakítás enyhíthetne a nehézségeken, és hogy a különböző tagállamok hajógyártási ágazatát európai szempontú iránymutatásokkal lehetne támogatni;

6.  tudomásul veszi, hogy ezek az elbocsátások tovább súlyosbítják Délnyugat-Finnország munkanélküliségi helyzetét, minthogy a legtöbb elbocsátott munkavállaló alacsonyabb iskolai végzettségű és emellett viszonylag már nem fiatal, aminek tulajdoníthatóan a hosszú távú munkanélküliség esélye is nagyobb; ezért még inkább aggódik a régióban ezen üzembezárás hatásai miatt, mert a hajógyár és a fémfeldolgozóipar alapvető gazdasági tevékenységek és történelmi hagyományuk van, az új gazdasági tevékenységekre való áttérés pedig ennélfogva még nehezebb;

7.  megjegyzi, hogy a referencia-időszakban elbocsátott 577 főn kívül még a négy hónapos referencia-időszak letelte után elbocsátott 57 munkavállaló is a támogatható kedvezményezettek közé sorolható, amivel ezek száma összesen 634 főre tehető; amelyből az EGAA-intézkedésekben részt vevő megcélzott kedvezményezettek száma 565;

8.  megjegyzi, hogy a becsült teljes költség 2 378 000 EUR, amelyből 113 000 EUR a megvalósításra szánt összeg, és hogy az EGAA pénzügyi hozzájárulása eléri az 1 426 800 EUR-t, ami a teljes kiadások 60%-a;

9.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a finn hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2014. január 15-án, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló végleges határozat, sőt az EGAA-támogatás iránti kérelem benyújtása előtt megkezdik;

10.  tudomásul veszi, hogy a finn hatóságok jelezték, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja az érintett szociális partnerekkel, valamint más egyéb érdekeltekkel egyeztetve készült el, és üdvözli azt, hogy a konzultációkra a Foglalkoztatási és Gazdasági Minisztérium által kifejezetten az STX Finland-nál történt elbocsátások kezelésére összehívott munkacsoport formájában kerül sor;

11.  tudomásul veszi, hogy a nyújtandó személyre szabott szolgáltatások háromféle intézkedésből állnak a kérelem által érintett, elbocsátott munkavállalók érdekében: (i) segíteni nekik új munkát találni; (ii) segíteni nekik saját vállalkozást indítani és (iii) biztosítani részükre a képzést vagy oktatást;

12.  üdvözli a szolgáltatópontok létrehozására irányuló javasolt intézkedést; nagyra értékeli, hogy ezek a pontok várhatóan az állami foglalkoztatási hivatalhoz képest még inkább személyre szabott és alaposabb szolgáltatást fognak nyújtani;

13.  tudomásul veszi, hogy az elbocsátottak között nagy arányban (41,42%) vannak 55 és 64 év közötti munkavállalók; megjegyzi továbbá, hogy ez a korcsoport jobban ki van téve a tartós munkanélküliség és a munkaerőpiacról való kirekesztődés kockázatának; ezért úgy véli, hogy ezeknek a munkavállalóknak sajátos szükségleteik lehetnek a személyre szabott szolgáltatások nyújtása tekintetében;

14.  különösen a „Vállalkozásfigyelő” nevű intézkedésnek örül, amely keretében sor kerül Rauma régióban a munkahelyek feltérképezésére az ottani üzleti és ipari létesítményekkel közösen, hogy a vállalkozások személyzeti igényeiről naprakész információ álljon rendelkezésre, és hogy a megcélzott munkavállalókat a helyes irányba lehessen fordítani, illetve, hogy megfelelő képzésben lehessen őket részesíteni;

15.  üdvözli azt az elképzelést, hogy a vállalkozás indítását tervezők egy meglévő vállalatnál töltött gyakorlat révén megtapasztalhatják, hogy milyen vállalkozónak lenni; megjegyzi, hogy milyen hozzáadott értéket jelenthet az adott személy és a társadalom egésze számára az elbocsátást követő vállalkozásindítás;

16.  megjegyzi, hogy a fizetési támogatások célja annak biztosítása, hogy az új munkáltatók által felvett munkavállalók ne essenek el a támogatásoktól újbóli foglalkoztatásuk első szakaszában; úgy véli, hogy ez az intézkedés ösztönzőleg hathat arra, hogy a munkavállalók az új és számukra idegen állások szélesebb körében keressenek és vállaljanak munkát;

17.  emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak;

18.  kéri, hogy az Európai Szociális Alap (ESZA) új programozási időszakára tervezett ESZA-intézkedések egészítsék ki az EGAA-tervet, és könnyítsék meg a munkavállalóknak a jövőorientált és fenntartható gazdasági ágazatokba való visszailleszkedést;

19.  emlékeztet, hogy a foglalkoztathatóság a társadalmi integráció szintjétől is függ, és ezért kéri, hogy szenteljenek külön figyelmet az idősebb és kevésbé szakképzett munkavállalókra fordítandó szociális kísérő intézkedéseknek;

20.  üdvözli, hogy a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét;

21.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

22.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, és intézkedjék annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

23.  utasítja elnökét, hogy ezt az állásfoglalást a mellékletekkel együtt továbbítsa a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 855. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4) a termelés volumenében mérve.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Finnország EGF/2014/008 FI/STX Rauma referenciaszámú kérelme)

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, 2014/878/EU határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat