Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2166(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0044/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0044/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 25/11/2014 - 7.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0057

Elfogadott szövegek
PDF 241kWORD 76k
2014. november 25., Kedd - Strasbourg
Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Franciaország „EGF/2014/005 FR/GAD” referenciaszámú kérelme
P8_TA(2014)0057A8-0044/2014
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2014. november 25-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Franciaország „EGF/2014/005 FR/GAD” referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0662 – C8-0226/2014 – 2014/2166(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0662 – C8‑0226/2014),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás), és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0044/2014),

A.  mivel az Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és elősegítse újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.  mivel az EGAA-rendelet elfogadása tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, az Európai Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel a francia hatóságok az EGF/2014/005 FR/GAD referenciaszámú kérelmet 2014. június 6-án terjesztették elő, miután a NACE Rev. 2. rendszer szerinti gazdasági ágazatok közül a 10. ágazatban (élelmiszergyártás) működő GAD egyszerűsített részvénytársaság elbocsátott 744 munkavállalót;

E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak;

F.  mivel Bretagne régió helyi hatóságait nem vonták be az az érintett munkavállalóknak szánt, személyre szabott szolgáltatások (Cellule de reclassement) beindításába, habár e hatóságok felelősek a szakképzésért; mivel az érintett fő telephelyek helyi szakszervezeti képviselőit nem vonták be az intézkedésekről szóló tárgyalásokba;

1.  megjegyzi, hogy a francia hatóságok kérelmüket az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti beavatkozási kritérium alapján nyújtották be, amely a támogatást a következőkhöz köti: legalább 500 elbocsátott munkavállaló vagy tevékenységét megszüntető önálló vállalkozó egy négyhónapos referencia-időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve a vállalkozás beszállítói vagy felhasználói termelői körében elbocsátott munkavállalókat és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókat is;

2.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott beavatkozási kritériumok teljesülnek, és hogy ezért Franciaország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

3.  megállapítja, hogy a francia hatóságok 2014. június 6-én benyújtották az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság 2014. október 24-én közzétette; üdvözli, hogy a Bizottság betartotta az EGAA-rendelet által előírt szoros, 12 hetes határidőt;

4.  rámutat, hogy a francia hatóságok szerint a GAD vágóhídként és húsfeldolgozó vállalatként két tűz közé került: egyfelől – a takarmány megnövekedett ára miatt – a gazdálkodók részéről, másfelől – lecsökkent jövedelmük miatt – a fogyasztók részéről jelentkező árnyomással kellett megbirkóznia;

5.  egyetért azzal, hogy a sertéshús fogyasztásának az emelkedő árak és a fogyasztók vásárlóerejének csökkenése miatti visszaesése összefügg az 546/2009/EK rendeletben(4) említett globális pénzügyi és gazdasági válsággal;

6.  úgy véli, hogy az Unió által többnyire a közelmúltban szárazsággal sújtott más kontinensekről importált sertéstakarmány árának növekedése a globalizációnak tudható be;

7.  úgy véli, hogy egyéb tényezők, úgymint a versenytársak által a kiküldetési irányelv(5) rendelkezéseivel való visszaélés révén a belső piacon belül folytatott tisztességtelen verseny, vagy az a tény, hogy a tagállamokban nincs elfogadható mértékű minimálbér, jelentős szerepet játszottak a vállalat problémáinak kialakulásában;

8.  felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa az egyenlő versenyfeltételeket a belső piacon, és gondoskodjon a jogszabályok és jogi eszközök egységes alkalmazásáról;

9.  megállapítja, hogy a GAD pénzügyi problémái különféle okokra vezethetők vissza, azonban egyetért azzal, hogy Franciaország számára odaítélhető az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulás;

10.  megjegyzi, hogy az élelmiszergyártó ágazatra vonatkozóan mindeddig egyetlen EGAA-kérelmet(6) nyújtottak be, amely szintén a globális pénzügyi és gazdasági válsággal kapcsolatos;

11.  rámutat, hogy az elbocsátások tovább nehezítik Bretagne foglalkoztatási helyzetét, mivel az a Franciaországra jellemző átlagnál nagyobb mértékben függ a mezőgazdasági ágazattól (Bretagne-ban ez 11%, szemben az országos 5%-os átlaggal);

12.  megjegyzi, hogy a referencia-időszakban elbocsátott 744 főn kívül még a négy hónapos referencia-időszak letelte után elbocsátott 16 munkavállaló is a támogatható kedvezményezettek közé sorolható, amivel ezek száma összesen 760 főre emelkedik; megjegyzi, hogy az EGAA-intézkedésekben részt vevő megcélzott kedvezményezettek száma is 760;

13.  megjegyzi, hogy a becsült teljes költség 1 530 000 EUR, amelyből 30 000 EUR a végrehajtásra szánt összeg, és hogy az EGAA pénzügyi hozzájárulása eléri a 918 000 eurót, ami a teljes kiadások 60%-a;

14.  üdvözli, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a francia hatóságok úgy határoztak, hogy a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2014. január 3-án, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló végleges határozat, sőt az EGAA-támogatás iránti kérelem benyújtása előtt megkezdik;

15.  rámutat, hogy a francia hatóságok jelezték, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja azt követően készült el, hogy a GAD központi vállalati bizottsága 2013. június 28-án értesült a vállalati létszám 889 fővel való csökkentésére vonatkozó tervről;

16.  sajnálja azonban a helyi politikai hatóságok és a szakszervezetek nem kielégítő bevonását; javasolja, hogy az EGAA-rendelet jövőbeni felülvizsgálatának keretében a helyi politikai hatóságokkal és a szakszervezetekkel való hivatalos konzultáció kerüljön bele a nemzeti hatóságok által a Bizottsághoz benyújtott, az igénybevételi kérelmet tartalmazó dokumentumokba; szükségesnek véli az EGAA jobb integrálását a helyi gazdaságok átállási programjaiba és folyamataiba;

17.  üdvözli, hogy a munkavállalók különböző intézkedések révén már támogatást kapnak a munkahelykeresésben, és hogy 2014. május 20-ig 108 fő kötött több mint hat hónapra szóló, és további 66 fő kevesebb mint hat hónapra szóló munkaszerződést, illetve hárman saját vállalkozást indítottak, és szinte mindegyikük úgy döntött, hogy a régióban marad;

18.  sajnálja, hogy az elbocsátott munkavállalóknak nyújtandó, személyre szabott szolgáltatások egyetlen intézkedést foglalnak magukban, amelyet egyablakos ügyintézés (Cellule de reclassement) formájában két szerződő ügynökség fog megvalósítani; megjegyzi, hogy Franciaország csak ennek az egyablakos ügyintézési pontnak a finanszírozását kéri az EGAA-tól; aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az egy főre jutó támogatás összege alacsony (megközelítőleg 1 200 EUR); felhívja a francia hatóságokat, hogy a GAD még bezárásra váró telephelyei kapcsán benyújtandó EGAA-kérelemhez az intézkedések szélesebb skáláját felkínálva – úgymint a befogadói struktúra és ügyek kezelése, külső szakértői tanácsadás, tematikus műhelyfoglalkozások, képzés, képzési támogatások, vállalkozásindító támogatások – ambiciózusabb programot állítsanak össze;

19.  elvárja, hogy a Bizottság és a francia hatóságok szigorúan betartsák azt az elvet, hogy az ügynökségeknek az elért eredmények alapján, részletekben fizetnek;

20.  úgy véli, hogy az ügynökségek tevékenységének rendszeres írásos jelentések bekérése révén történő ellenőrzése biztosítja az alapok szabályszerű felhasználását, vagyis azt, hogy az egyablakos ügyintézési rendszer keretében a résztvevők személyre szabott karrierépítési tanácsokat, kellő számú állásajánlatot és vállalkozásindítási szaktanácsot kapjanak;

21.  emlékeztet arra, hogy az alapok rendeltetése az, hogy a munkavállalókat − és semmi esetre sem az ügynökségeket − támogassa;

22.  üdvözli, hogy a szerződött ügynökségeket az elért eredmények alapján meghatározott fizetési skála szerint díjazzák;

23.  megállapítja, hogy az elbocsátott munkavállalók 17,5%-a 55 és 64 év közötti; megállapítja továbbá, hogy ez a korcsoport jobban ki van téve a hosszan tartó munkanélküliség és a munkaerőpiacról való kiszorulás kockázatának; úgy véli ezért, hogy a személyre szabott szolgáltatások nyújtásakor figyelemmel kell lenni e munkavállalók sajátos igényeire;

24.  üdvözli, hogy a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét;

25.  emlékeztet arra, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak;

26.  rámutat, hogy a francia hatóságok nem kértek támogatást előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos intézkedésekre;

27.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

28.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

29.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)HL C 347., 2013.12.20., 855. o.
(2)HL C 347., 2013.12.20., 884. o.
(3)HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(4)Az Európai Parlament és a Tanács 546/2009/EK rendelete (2009. június 18.) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet módosításáról ((HL L 167., 2009.6.29., 26. o.).
(5)Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről (HL L 18., 1997.1.21., 1. o.).
(6)EGF/2014/001 EL/Nutriart (cukrászati termékek).


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről Franciaország „EGF/2014/005 FR/GAD” kérelme

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, 2014/876/EU határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat