Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2966(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0265/2014

Podneseni tekstovi :

B8-0265/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/11/2014 - 7.5
CRE 25/11/2014 - 7.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0058

Usvojeni tekstovi
PDF 289kWORD 57k
Utorak, 25. studenog 2014. - Strasbourg
Traženje mišljenja Suda o sukladnosti Sporazuma između Kanade i Europske unije o prijenosu i obradi podataka iz popisa imena putnika s Ugovorima
P8_TA(2014)0058B8-0265/2014

Rezolucija Europskog parlamenta od 25. studenoga 2014. o traženju mišljenja Suda o sukladnosti Sporazuma između Kanade i Europske unije o prijenosu i obradi podataka iz popisa imena putnika s Ugovorima (2014/2966(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 218. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke 6. i 11.,

–  uzimajući u obzir prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Kanade i Europske unije o prijenosu i obradi podataka iz popisa imena putnika (12652/2013),

–  uzimajući u obzir Sporazum između Kanade i Europske unije o prijenosu i obradi podataka iz popisa imena putnika (12657/2013),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije o globalnom pristupu prijenosu podataka iz popisa imena putnika (PIP) u treće zemlje (COM(2010)0492),

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 5. svibnja 2010. o pokretanju pregovora za sklapanje sporazuma o popisu imena putnika (PIP-u) sa Sjedinjenim državama, Australijom i Kanadom(1) te od 11. studenoga 2010. o globalnom pristupu prijenosu podataka iz popisa imena putnika (PIP) u treće zemlje(2),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog nadzornika za zaštitu podataka od 19. listopada 2010. o Komunikaciji Komisije o globalnom pristupu prijenosu podataka iz popisa imena putnika (PIP) u treće zemlje(3),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog nadzornika za zaštitu podataka od 30. rujna 2013. o prijedlozima odluka Vijeća o sklapanju i potpisivanju Sporazuma između Kanade i Europske unije o prijenosu i obradi podataka iz popisa imena putnika(4),

–  uzimajući u obzir Mišljenje 7/2010 iz članka 29. radne skupine za zaštitu podataka koje je doneseno 12. studenoga 2010., o Komunikaciji Komisije o globalnom pristupu prijenosu podataka iz popisa imena putnika (PIP) u treće zemlje,

–  uzimajući u obzir članak 16. UFEU-a i članke 7. i 8. te članak 52. stavak 1. Povelje o temeljnim pravima Europske unije,

–  uzimajući u obzir presudu Suda od 9. ožujka 2010. u predmetu C-518/07, Europska komisija protiv Savezne Republike Njemačke,

–  uzimajući u obzir presudu Suda od 8. travnja 2014. u spojenim predmetima C-293/12 i C-594/12, u kojoj je Direktiva o zadržavanju podataka proglašena nevažećom,

–  uzimajući u obzir članak 108. stavak 6. Poslovnika,

A.  budući da je 2005. Europska unija sklopila sporazum s Kanadom o obradi podataka iz popisa imena putnika (PIP) na temelju niza obveza koje je preuzela Kanadska agencija za granične usluge (Canada Border Services Agency) u vezi s primjenom svojeg programa PIP; budući da je istovremeno s prestankom važenja odgovarajuće odluke Komisije od 22. rujna 2009. prestala postojati osnova u europskom pravu za prijenos podataka iz PIP-a Kanadskoj agenciji za granične usluge;

B.  budući da se Kanadska agencija za granične usluge na svoju inicijativu odlučila zajamčiti EU-u da će te obveze i dalje ostati na snazi do primjene novog sporazuma; budući da su o tome obaviještene sve države članice i njihova tijela za zaštitu podataka;

C.  budući da, nakon stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona 1. prosinca 2009., sklapanje novih sporazuma o PIP-u zahtijeva suglasnost Europskog parlamenta prije njihovog prihvaćanja u Vijeću;

D.  budući da je Vijeće 2. prosinca 2010. donijelo odluku, zajedno s pregovaračkim smjernicama, kojom se Komisija ovlašćuje da u ime EU-a pokrene pregovore za sklapanje Sporazuma s Kanadom o prijenosu i obradi podataka iz popisa imena putnika;

E.  budući da je Komisija 18. srpnja 2013. predložila Vijeću da donese odluku o sklapanju tog Sporazuma;

F.  budući da je 30. rujna 2013. Europski nadzornik za zaštitu podataka donio mišljenje o Sporazumu u kojemu dovodi u pitanje nužnost i proporcionalnost mehanizama PIP-a i velikih prijenosa podataka iz PIP-a u treće zemlje, kao i odabir pravne osnove;

G.  budući da je 5. prosinca 2013. Vijeće od Parlamenta zatražilo suglasnost za sklapanje Sporazuma;

H.  budući da je Sporazum potpisan 25. lipnja 2014.;

I.  budući da je 7. srpnja 2014. Vijeće od Parlamenta zatražilo suglasnost za sklapanje sporazuma ;

J.  budući da je Sud 8. travnja 2014. u svojoj presudi u spojenim predmetima C-293/12 i C-594/12 proglasio nevažećom Direktivu o zadržavanju podataka;

K.  budući da je svrha Sporazuma, kao što je navedeno u njegovom članku 1., utvrđivanje uvjeta u skladu s kojima se podaci iz PIP-a mogu prenositi i koristiti te određivanje načina zaštite podataka;

1.  smatra da postoji pravna nesigurnost u vezi s usklađenosti nacrta sporazuma s odredbama Ugovora (članak 16. UFEU-a) i Poveljom o temeljnim pravima Europske unije (članci 7. i 8. te članak 52. stavak 1.) u odnosu na pravo pojedinaca na zaštitu osobnih podataka; osim toga dovodi u pitanje i odabir pravne osnove, odnosno članak 82. stavak 1. točku (d) i članak 87. stavak 2. točku (a) UFEU-a (policijska i pravosudna suradnja) umjesto članka 16. UFEU-a (zaštita podataka);

2.  namjerava zatražiti mišljenje Suda o usklađenosti Sporazuma s Ugovorima;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji radi obavijesti te da poduzme potrebne mjere kako bi se od Suda dobilo navedeno mišljenje.

(1) SL C 81 E, 15.3.2011., str.70.
(2) SL C 74 E, 13.3.2012., str.8.
(3) SL C 357, 30.12.2010., str.7.
(4) SL C 51, 22. 2. 2014., str. 12.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti