Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2966(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0265/2014

Előterjesztett szövegek :

B8-0265/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 25/11/2014 - 7.5
CRE 25/11/2014 - 7.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0058

Elfogadott szövegek
PDF 223kWORD 58k
2014. november 25., Kedd - Strasbourg
A Bíróság véleménye - az Európai Unió és Kanada közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak továbbításáról és feldolgozásáról szóló megállapodás
P8_TA(2014)0058B8-0265/2014

Az Európai Parlament 2014. november 25-i állásfoglalása az Európai Unió és Kanada közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány adatainak továbbításáról és feldolgozásáról szóló megállapodás Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági véleményre irányuló kérelemről (2014/2966(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkére, különösen annak (6) és (11) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió és Kanada közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány adatainak továbbításáról és feldolgozásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetre (12652/2013),

–  tekintettel az Európai Unió és Kanada közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak továbbításáról és feldolgozásáról szóló megállapodásra (12657/2013),

–  tekintettel az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak harmadik országok részére történő továbbításával kapcsolatos általános megközelítésről szóló bizottsági közleményre (COM(2010)0492),

–  tekintettel „Az utas-nyilvántartási adatokra (PNR) vonatkozó megállapodásokra irányuló tárgyalások megkezdése az Egyesült Államokkal, Ausztráliával és Kanadával” című 2010. május 5-i(1), valamint az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak harmadik országok részére történő továbbításával kapcsolatos általános megközelítésről szóló 2010. november 11-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel az európai adatvédelmi biztosnak az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak harmadik országok részére történő továbbításával kapcsolatos általános megközelítésről szóló bizottsági közleménnyel kapcsolatos 2010. október 19-i véleményére(3),

–  tekintettel az európai adatvédelmi biztos 2013. szeptember 30-i véleményére az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak továbbításáról és feldolgozásáról szóló megállapodás aláírásáról és megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatokról(4),

–  tekintettel a 29. cikk alapján felállított adatvédelmi munkacsoport által elfogadott, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak harmadik országok részére történő továbbításával kapcsolatos általános megközelítésről szóló bizottsági közleményről szóló 2010. november 12-i 7/2010. számú véleményre,

–  tekintettel az EUMSZ 16. cikkére, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7.és 8. cikkére, valamint 52. cikke (1) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Bíróságnak a C-518/07. sz. Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság ügyben hozott 2010. március 9-i ítéletére,

–  tekintettel a Bíróságnak a C-293/12. és C-594/12. sz. egyesített ügyben hozott 2014. április 8-i ítéletére, amely az adatmegőrzési irányelvet érvénytelennek nyilvánította,

–  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (6) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Unió 2005-ben megállapodást kötött Kanadával az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak feldolgozásáról a Kanadai Határszolgálati Ügynökség (CBSA) kötelezettségvállalásai alapján PNR-programja végrehajtásának keretében; mivel a vonatkozó bizottsági határozat hatályának 2009. szeptember 22-i lejártával a PNR-adatok CBSA-hoz történő továbbításának megszűnt az európai jogi alapja;

B.  mivel a CBSA egyoldalúan biztosította az EU-t, hogy kötelezettségvállalásai hatályban maradnak az új megállapodás megkötéséig; mivel ezt minden tagállammal és azok adatvédelmi hatóságaival közölték;

C.  mivel a Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépését követően új PNR-megállapodások megkötéséhez a Tanács általi végleges elfogadásuk előtt az Európai Parlament egyetértése szükséges;

D.  mivel 2010. december 2-án a Tanács határozatot fogadott el egy tárgyalási irányelvvel együtt, amelyben felhatalmazza a Bizottságot, hogy az EU nevében tárgyalásokat kezdjen Kanadával az utas-nyilvántartási adatállomány adatainak továbbításáról és feldolgozásáról szóló megállapodás megkötése érdekében;

E.  mivel 2013. július 18-án a Bizottság felkérte a Tanácsot, hogy hozzon határozatot a megállapodás elfogadásáról;

F.  mivel 2013. szeptember 30-án az európai adatvédelmi biztos véleményt adott ki a megállapodásról, amelyben megkérdőjelezte a PNR-rendszerek szükségességét és arányosságát, valamint a PNR-adatok harmadik országoknak történő tömeges továbbítását, továbbá a jogalap kiválasztását;

G.  mivel 2013. december 5-én a Tanács úgy határozott, hogy a Parlament egyetértését kéri a megállapodás megkötéséhez;

H.  mivel a megállapodás 2014. június 25-én aláírásra került;

I.  mivel 2014. július 7-én a Tanács az Európai Parlament egyetértését kérte a Kanadával megkötendő új PNR-megállapodáshoz;

J.  mivel az Európai Bíróság a C-293/12. és C-594/12. sz. egyesített ügyben hozott 2014. április 8-i ítéletében az adatmegőrzési irányelvet érvénytelennek nyilvánította;

K.  mivel a megállapodás – annak 1. cikkében említett – célja az, hogy megállapítsa, milyen feltételekkel lehet a PNR-adatokat továbbítani és felhasználni, valamint rendelkezzen az adatok védelmének módjáról;

1.  úgy véli, jogbizonytalanság áll fenn azzal kapcsolatosan, hogy a megállapodástervezet összeegyeztethető-e a Szerződések rendelkezéseivel (az EUMSZ 16. cikke) és az Európai Unió Alapjogi Chartájával (7. és 8. cikk, illetve az 52. cikk (1) bekezdése) az egyének személyes adatainak védelméhez való joga tekintetében; továbbá megkérdőjelezi a jogalap kiválasztását, amely inkább az EUMSZ 82. cikke (1) bekezdésének d) pontja és 87. cikke (2) bekezdésének a) pontja (rendőrségi és igazságügyi együttműködés), mint az EUMSZ 16. cikke (adatvédelem);

2.  úgy határoz, hogy a megállapodás Szerződésekkel való összeegyeztethetőségét illetően az Európai Bíróság véleményét kéri;

3.  utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, továbbá tegye meg a szükséges lépéseket a Bíróság vonatkozó véleményének beszerzése érdekében.

(1) HL C 81. E., 2011.3.15., 70. o.
(2) HL C 74. E., 2012.3.13., 8. o.
(3) HL C 357., 2010.12.30., 7. o.
(4) HL C 51., 2014.2.22., 12. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat