Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2014/2966(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B8-0265/2014

Testi mressqa :

B8-0265/2014

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 25/11/2014 - 7.5
CRE 25/11/2014 - 7.5
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2014)0058

Testi adottati
PDF 304kWORD 60k
It-Tlieta, 25 ta' Novembru 2014 - Strasburgu
It-tiftix ta' opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibilità mat-Trattati tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada dwar it-trasferiment u l-ipproċessar tad-data tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri
P8_TA(2014)0058B8-0265/2014

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Novembru 2014 dwar it-tiftix ta' opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibilità mat-Trattati tal-Ftehim bejn il-Kanada u l-Unjoni Ewropea dwar it-trasferiment u l-ipproċessar tad-data tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) (2014/2966(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 218 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), u b'mod partikolari l-paragrafi 6 u 11 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-abbozz għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni, tal-Ftehim bejn il-Kanada u l-Unjoni Ewropea dwar it-trasferiment u l-ipproċessar tad-data tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (12652/2013),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim bejn il-Kanada u l-Unjoni Ewropea dwar it-trasferiment u l-ipproċessar tad-data tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (12657/2013),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-approċċ globali għat-trasferimenti tad-data tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) lil pajjiżi terzi (COM(2010)0492),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-5 ta’ Mejju 2010 dwar it-tnedija ta' negozjati għal ftehimiet dwar ir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) mal-Istati Uniti, l-Awstralja u l-Kanada(1), u tal-11 ta’ Novembru 2010 dwar l-approċċ globali għat-trasferimenti tad-data tal-PNR lil pajjiżi terzi(2),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data tad-19 ta' Ottubru 2010 dwar il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-approċċ globali għat-trasferimenti tad-data tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) lil pajjiżi terzi(3),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data tat-30 ta’ Settembru 2013 dwar il-proposti għal deċiżjonijiet tal-Kunsill dwar il-konklużjoni u l-iffirmar tal-Ftehim bejn il-Kanada u l-Unjoni Ewropea dwar it-trasferiment u l-ipproċessar tad-data tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR)(4),

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni 7/2010 tal-Grupp ta’ Ħidma tal-Artikolu 29 dwar il-Protezzjoni tad-Data, adottata fit-12 ta' Novembru 2010, dwar il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-approċċ globali għat-trasferimenti tad-data tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) lil pajjiżi terzi,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 16 tat-TFUE u l-Artikoli 7, 8 u 52(1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-9 ta’ Marzu 2010 fil-Każ C-518/07, il-Kummissjoni Ewropea v ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-8 ta’ April 2014 fil-Każijiet Konġunti C-293/12 u C-594/12, li fiha d-Direttiva dwar iż-Żamma tad-Data ġiet iddikkjarata invalida,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 108(6) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

A.  billi l-Unjoni Ewropea kkonkludiet ftehim mal-Kanada fl-2005 dwar l-ipproċessar tad-data tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) abbażi ta’ sett ta’ impenji mill-Aġenzija tas-Servizz Doganali Kanadiżi (CBSA) fir-rigward tal-applikazzjoni tal-programm tal-PNR tagħha; billi bl-iskadenza tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni rilevanti fit-22 ta’ Settembru 2009, il-bażi legali Ewropea għat-trażmissjoni tad-data tal-PNR lis-CBSA ma baqgħetx teżisti;

B.  billi s-CBSA b’mod unilaterali ntrabtet li tiżgura lill-UE li l-impenji se jibqgħu fis-seħħ sakemm jiġi applikat ftehim ieħor; billi dan ġie kkomunikat lill-Istati Membri kollha u lill-awtoritajiet għall-protezzjoni tad-data tagħhom;

C.  billi, wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fl-1 ta' Diċembru 2009, il-konklużjoni ta' ftehimiet ġodda tal-PNR tirrikjedi l-kunsens tal-Parlament Ewropew qabel ma jkunu jistgħu jiġu adottati mill-Kunsill;

D.  billi fit-2 ta’ Diċembru 2010 l-Kunsill adotta deċiżjoni, flimkien ma’ direttiva ta’ negozjati, li biha jawtorizza lill-Kummissjoni tiftaħ negozjati f’isem l-UE għal ftehim mal-Kanada dwar it-trasferiment u l-ipproċessar tad-data tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri;

E.  billi fit-18 ta’ Lulju 2013 il-Kummissjoni ipproponiet lill-Kunsill jieħu deċiżjoni dwar il-konklużjoni tal-ftehim;

F.  billi fit-30 ta' Settembru 2013 il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data ppubblika l-opinjoni tiegħu dwar il-ftehim, fejn iqajjem dubju dwar il-bżonn u l-proporzjonalità tal-iskemi tal-PNR u t-trasferimenti bill-massa tad-data tal-PNR lil pajjiżi terzi, kif ukoll l-għażla tal-bażi legali;

G.  billi fil-5 ta’ Diċembru 2013 il-Kunsill iddeċieda li jitlob il-kunsens tal-Parlament għall-konklużjoni tal-ftehim;

H.  billi l-ftehim ġie ffirmat fil-25 ta' Ġunju 2014;

I.  billi fis-7 ta' Lulju 2014 l-Kunsill talab il-kunsens tal-Parlament għall-konklużjoni tal-ftehim ġdid;

J.  billi fit-8 ta' April 2014, il-Qorti tal-Ġustizzja, fid-deċiżjoni tagħha fil-Każijiet Konġunti C-293/12 u C-594/12, iddikkjarat id-Direttiva dwar iż-Żamma tad-Data invalida;

K.  billi l-iskop tal-ftehim, kif iddikjarat fl-Artikolu 1 tiegħu, huwa li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet li bi qbil magħhom id-data tal-PNR tkun tista' tiġi trasferita u użata, u li jistipula kif id-data se tiġi protetta;

1.  Hu tal-opinjoni li hemm inċertezza legali dwar jekk l-abbozz ta’ ftehim huwiex kompatibbli mad-dispożizzjonijiet tat-Trattati (l-Artikolu 16 TFUE) u mal-Karta dwar id-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (l-Artikoli 7, 8 u 52(1)) fir-rigward tad-dritt għall-protezzjoni tad-data personali tal-individwi; iqajjem dubju, barra minn hekk, dwar l-għażla tal-bażi legali, jiġifieri l-Artikoli 82(1)(d) u 87(2)(a) tat-TFUE (kooperazzjoni tal-pulizija u koperazzjoni ġudizzjarja), aktar milli l-Artikolu 16 tat-TFUE (protezzjoni ta' data);

2.  Jiddeċiedi li jitlob opinjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibilità tal-ftehim mat-Trattati;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni għal skopijiet ta' informazzjoni u biex jieħu l-miżuri neċessarji biex jikseb din l-opinjoni mill-Qorti tal-Ġustizzja.

(1) ĠU C 81 E, 15.3.2011, p. 70.
(2) ĠU C 74 E, 13.3.2012, p. 8.
(3) ĠU C 357, 30.12.2010, p. 7.
(4) ĠU C 51, 22.02.2014, p. 12.

Avviż legali - Politika tal-privatezza