Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2143(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0037/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0037/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2014 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0059

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 682kWORD 169k
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
Η ΕΕ και το παγκόσμιο πλαίσιο ανάπτυξης για την περίοδο μετά το 2015
P8_TA(2014)0059A8-0037/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την ΕΕ και το παγκόσμιο πλαίσιο ανάπτυξης μετά το 2015 (2014/2143(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Χιλιετίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της 8ης Σεπτεμβρίου 2000,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2014 από την ανοικτή ομάδα εργασίας του ΟΗΕ για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που εγκρίθηκε στις 8 Αυγούστου του 2014 από τη διακυβερνητική επιτροπή εμπειρογνωμόνων για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση, την οποία ενέκρινε το πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη τον Ιούλιο του 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (2014),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο αποτελεσμάτων της συνάντησης υψηλού επιπέδου της παγκόσμιας σύμπραξης για μια αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία (GPEDC), που πραγματοποιήθηκε στο Μεξικό, τον Απρίλιο του 2014,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκε από την τέταρτη παγκόσμια διάσκεψη για τις γυναίκες που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1995, καθώς και τα συνακόλουθα έγγραφα αποτελεσμάτων,

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD), που εγκρίθηκε το 1994, στο Κάιρο, καθώς και τα αποτελέσματα της επανεξέτασης 20 χρόνια μετά,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), της 18ης Δεκεμβρίου 1979,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Ισότητα των φύλων: συντελεσθείσα πρόοδος. Έτος 2012», στην οποία αξιολογούνται οι βελτιώσεις όσον αφορά τα διάφορα θέματα για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο των οκτώ αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ),

–  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της Διάσκεψης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε το 1992, καθώς και την έκθεση που εγκρίθηκε στην επακόλουθη Διάσκεψη για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, από τις 20 έως τις 22 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2014 του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) για την ανθρώπινη ανάπτυξη με τίτλο «Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience» (Ενίσχυση της ανθρώπινης προόδου: Μείωση των αδυναμιών και βελτίωση της ανθεκτικότητας),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που συνέταξε το 2013 η υψηλού επιπέδου ομάδα προσωπικοτήτων των Ηνωμένων Εθνών με θέμα το αναπτυξιακό πρόγραμμα για την περίοδο μετά το 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που εγκρίθηκε στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, από τις 20 έως τις 22 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ιουνίου 2012 της ομάδας εργασίας του συστήματος του ΟΗΕ σχετικά με το αναπτυξιακό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο μετά το 2015, με τίτλο «Realising the future we want for all» (Χτίζοντας το μέλλον που θέλουμε για όλους), που υποβλήθηκε στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα με τίτλο «Τήρηση της υπόσχεσης: ενωμένοι για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας», το οποίο εγκρίθηκε στη σύνοδο ολομέλειας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας, κατά την 65η σύνοδό της το 2010,

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης της Κωνσταντινούπολης για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες για τη δεκαετία 2011-2020,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του FAO για την κατάσταση της επισιτιστικής ανασφάλειας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση και το σχέδιο δράσης που ενέκρινε το φόρουμ υψηλού επιπέδου σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας, που έλαβε χώρα στο Μπουσάν τον Δεκέμβριο του 2011,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) με τίτλο «Beyond the Midpoint: Achieving the Millennium Development Goals» (Πέρα από το μισό της διαδρομής: επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας), που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2010,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το νομικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις εργασίες της ομάδας εργασίας του συστήματος του ΟΗΕ για το αναπτυξιακό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο μετά το 2015, με επικεφαλής το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων (DESA) των Ηνωμένων Εθνών και το UNDP, με τη στήριξη όλων των οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών και σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς,

–  έχοντας υπόψη την παγκόσμια στρατηγική και το σχέδιο δράσης για τη δημόσια υγεία, την καινοτομία και την πνευματική ιδιοκτησία της ΠΟΥ, της 24ης Μαΐου 2008,

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση των Παρισίων για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, καθώς και το πρόγραμμα δράσης της Άκκρα,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη του 1986 για το δικαίωμα στην ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ σχετικά με τη συμπληρωματικότητα και τον καταμερισμό της εργασίας στην αναπτυξιακή πολιτική(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ «μεριμνά για τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και δράσεών της, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στόχων της»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «η Ένωση λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2014, με τίτλο «Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους: από το όραμα στη συλλογική δράση» (COM(2014)0335),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2014, με τίτλο «Ενίσχυση του ρόλου του ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες» (COM(2014)0263),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2014, με τίτλο «Tool Box - A right-based approach, encompassing all human rights for EU development Cooperation» (Δέσμη εργαλείων - Μια προσέγγιση με γνώμονα τα δικαιώματα, η οποία περιλαμβάνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ (SWD(2014)0152),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους: εξάλειψη της φτώχειας και εξασφάλιση βιώσιμου μέλλοντος για τον κόσμο» (COM(2013)0092),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2012, με τίτλο «Οι ρίζες της δημοκρατίας και της διατηρήσιμης ανάπτυξης: συνεργασία της Ευρώπης με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων» (COM(2012)0492),

–  έχοντας υπόψη τις δημόσιες διαβουλεύσεις της Επιτροπής για την προετοιμασία της θέσης της ΕΕ, με τίτλο «Προς ένα αναπτυξιακό πλαίσιο μετά το 2015», οι οποίες διεξήχθησαν από τις 15 Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη»(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Απριλίου 2005, με τίτλο «Συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής» (COM(2005)0134), και τα συμπεράσματα της 3166ης συνόδου του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, της 14ης Μαΐου 2012, με τίτλο «Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή»,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 2ας Απριλίου 2014, σχετικά με την 69η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών(4),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του, της 2ας Απριλίου 2014, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης (2015)(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας – ορισμός του πλαισίου μετά το 2015(6),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 19ης Μαΐου 2014 σχετικά με μια προσέγγιση της αναπτυξιακής συνεργασίας με γνώμονα τα δικαιώματα, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 12ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση για την εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη πέραν του 2015,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΑΚΕ-ΕΕ, της 20ής Ιουνίου 2014, σχετικά με το αναπτυξιακό πρόγραμμα δράσης για την περίοδο μετά το 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 25ης Ιουνίου 2013, σχετικά με το πρωταρχικό πρόγραμμα δράσης για την περίοδο μετά το 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0037/2014),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2000 όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς όρισαν από κοινού τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για την ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας έως το 2015·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας (ΑΣΧ) έχουν συμβάλει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για την εξάλειψη της φτώχειας παγκοσμίως, η οποία αποτελεί επείγουσα πρόκληση και προτεραιότητα για παγκόσμια δράση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο επίτευξης των ΑΣΧ ποικίλλει, με ορατά θετικά αποτελέσματα στη μείωση της ακραίας φτώχειας, στην καταπολέμηση της ελονοσίας και της φυματίωσης, στη βελτίωση της πρόσβασης σε πόσιμο νερό και στη μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά τις εγγραφές σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες ανεπάρκειες των ΑΣΧ πρέπει να αντιμετωπιστούν πλήρως κατά τον ορισμό του πλαισίου για την περίοδο μετά το 2015·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις αξιολογήσεις της προόδου που έχει συντελεστεί όσον αφορά την υλοποίηση των τρεχόντων ΑΣΧ προέκυψε ότι στο νέο πλαίσιο είναι κρίσιμης σημασίας να διασφαλιστεί ισχυρή σύνδεση μεταξύ της εξάλειψης της φτώχειας, της καταπολέμησης των ανισοτήτων και της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και ένα ενιαίο και καθολικό σύνολο στόχων με διαφοροποιημένες προσεγγίσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αστικός πληθυσμός προβλέπεται να αυξηθεί από 3,6 δισεκατομμύρια σε περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια και ότι οι μεγαλύτερες πόλεις προβλέπεται να εξελιχθούν σε «μεγαπόλεις»με πληθυσμό άνω των 100 εκατομμυρίων κατοίκων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπερβολικά υψηλός βαθμός αστικοποίησης υπονομεύει τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης σε όλες της τις διαστάσεις·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο το 1994 απηύθυνε έκκληση για πρόσβαση σε υπηρεσίες αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού προγραμματισμού· υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2013 περίπου 289 000 γυναίκες πέθαναν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού· υπενθυμίζει τον ΑΣΧ 5 και την ανάγκη να έχουν οι γυναίκες πρόσβαση σε αποτελεσματική μέθοδο αντισύλληψης και οικογενειακό προγραμματισμό, με στόχο τη μείωση της μητρικής θνησιμότητας περίπου κατά το ένα τρίτο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της φτώχειας είναι άνιση και ότι οι ανισότητες μεταξύ και εντός των χωρών, οι οποίες έχουν οξυνθεί τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, συνιστούν μείζονα αναπτυξιακή πρόκληση, ιδιαίτερα στις χώρες χαμηλού εισοδήματος και μεσαίου εισοδήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν υπό συνθήκες φτώχειας, βιώνοντας ταυτόχρονα στερήσεις όσον αφορά την υγεία, την εκπαίδευση και το επίπεδο διαβίωσης, ιδίως σε κράτη που πλήττονται από συγκρούσεις ή τα οποία είναι ασταθή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βίαιες συγκρούσεις και οι ανθρωπιστικές κρίσεις εξακολουθούν να διαταράσσουν τις αναπτυξιακές προσπάθειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υφίστανται σε μεγαλύτερο βαθμό τις συνέπειες των στρατιωτικών συγκρούσεων και των κρίσεων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τη μείωση κατά το ήμισυ του ποσοστού των ανθρώπων που υποφέρουν από πείνα, δεδομένου ότι 162 εκατομμύρια μικρά παιδιά υποσιτίζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρυφή πείνα μπορεί να οριστεί ως έλλειψη σε μικροθρεπτικά συστατικά, η οποία μπορεί να έχει μη αναστρέψιμες συνέπειες στην υγεία και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη μειωμένη παραγωγικότητα·

Θ.  έχοντας υπόψη ότι το 2014 έχει ανακηρυχθεί σε «Διεθνές Έτος Οικογενειακής Γεωργίας»,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη διακήρυξη του 1986 για το δικαίωμα στην ανάπτυξη δηλώνεται ότι η ανάπτυξη αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην εν λόγω διακήρυξη αναλαμβάνονται δεσμεύσεις για την υιοθέτηση μιας προσέγγισης με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία συνεπάγεται τη διασφάλιση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, ατομικά και πολιτικά)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της διακήρυξης αναλαμβάνονται επίσης δεσμεύσεις με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος συνιστούν απειλή για τη μείωση της φτώχειας, δεδομένου ότι εντείνουν τις υπάρχουσες αδυναμίες, ενώ πολλές αναπτυσσόμενες χώρες εξακολουθούν να εξαρτώνται από τη γεωργία και από φυσικούς πόρους ευαίσθητους στην κλιματική αλλαγή και δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες για τη διαχείριση των κλιματικών κινδύνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και επίτευξη μιας περισσότερο ισότιμης και βιώσιμης διαχείρισης και διακυβέρνησης για τους φυσικούς πόρους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος που έχει συντελεστεί όσον αφορά την επίτευξη των ΑΣΧ στον τομέα της υγείας βασίζεται κατά μέγα μέρος σε επενδύσεις Ε&Α που είχαν πραγματοποιηθεί πριν από πολλά χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την πρόσβαση σε προσιτά σε επίπεδο τιμής φάρμακα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε ανάπτυξη κατά την πρώτη παιδική ηλικία, εκπαίδευση και κατάρτιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου για κάθε παιδί, νέο και ενήλικα είναι προαπαιτούμενο για να σπάσει ο κύκλος της φτώχειας και της ανισότητας που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών είναι περιορισμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά οι γυναίκες υφίστανται διακρίσεις και βία·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη γενικά ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν την πλειοψηφία αυτών που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και ότι η ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του παγκόσμιου πλαισίου ανάπτυξης μετά το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπολογίζεται ότι καθημερινά 800 γυναίκες στον κόσμο πεθαίνουν λόγω επιπλοκών στην εγκυμοσύνη ή τον τοκετό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο το 1994 απηύθυνε έκκληση για καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες και δικαιώματα αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας, που μπορεί να σώσουν ανθρώπινες ζωές·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των μεταναστών το ποσοστό των γυναικών είναι μεγαλύτερο από το 50%·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρική εξάγει πολύ περισσότερα κεφάλαια ανά τον κόσμο μέσω παράνομων χρηματοοικονομικών ροών σε σύγκριση με τα κεφάλαια που λαμβάνει μέσω της διεθνούς βοήθειας και των εμβασμάτων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης παρέχει τη δυνατότητα να διασφαλιστεί ευρεία συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, τοπικών αρχών και των εθνικών κοινοβουλίων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη πρέπει να δημιουργηθούν περισσότερες νέες θέσεις εργασίας για την αντιμετώπιση της δημογραφικής ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιδιωτικός τομέας παρέχει το μεγαλύτερο μέρος των θέσεων εργασίας τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες και, ως εκ τούτου, αποτελεί σημαντικό εταίρο στην καταπολέμηση της φτώχειας, όταν υπάρχουν σαφείς μηχανισμοί λογοδοσίας και τηρούνται οι διεθνείς κανονισμοί για την κοινωνική προστασία·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια εξακολουθεί να διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο τόσο στη μείωση της φτώχειας όσο και ως παράγοντας καθοριστικών αλλαγών στις αναπτυσσόμενες χώρες·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητοποίηση εγχώριων πόρων αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αποτελούν τους μεγαλύτερους χορηγούς αναπτυξιακής βοήθειας και, ως εκ τούτου, πρέπει να συνεχίσουν να συνιστούν την κινητήρια δύναμη κατά το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, προωθώντας ειδικότερα μια προσέγγιση με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα, που θα βασίζεται στην ισότητα, τη μη εισαγωγή διακρίσεων, τη συμμετοχή και τη σύμπραξη στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή του πλαισίου·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2014 θα θεσπίσουν ένα συνεκτικό σύνολο αρχών και τις κύριες γραμμές της διαπραγματευτικής στρατηγικής·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι κύριος στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ είναι η εξάλειψη της φτώχειας και θεσπίζει τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής·

I.  Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (ΑΣΧ): αξιολόγηση και νέες προκλήσεις

1.  τονίζει ότι το παγκόσμιο τοπίο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων μεταβολών στην παγκόσμια οικονομική και πολιτική ισορροπία, και ότι, παρά το γεγονός ότι ορισμένες αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες έχουν παρουσιάσει σχετική οικονομική μεγέθυνση, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλά και αυξανόμενα επίπεδα ανισότητας· θεωρεί ότι απαιτείται μια νέα προσέγγιση που θα καλύπτει την παγκόσμια διακυβέρνηση, με ισχυρή εστίαση στη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και στην παροχή παγκόσμιων δημόσιων αγαθών·

2.  υπενθυμίζει ότι, μολονότι οι ΑΣΧ διαθέτουν το πλεονέκτημα της σαφήνειας, δεν εξετάστηκαν οι υποκείμενοι διαρθρωτικοί παράγοντες που οδηγούν σε φτώχεια και ανισότητα· τονίζει ότι το παγκόσμιο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης μετά το 2015 πρέπει να έχει μετασχηματιστικό χαρακτήρα, αντιμετωπίζοντας τα βαθύτερα αίτια της φτώχειας και της ανισότητας και καλύπτοντας έτσι τα εκκρεμή θέματα των τρεχόντων ΑΣΧ·

3.  τονίζει ότι οι ΑΣΧ που καθορίστηκαν το 2000 σημείωσαν αρκετές επιτυχίες σε χώρες μεσαίου εισοδήματος και σε αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά ότι η πρόοδος ήταν άνιση, τόσο εντός όσο και μεταξύ των χωρών, και ότι πρέπει τα αποτελέσματα αυτά να εξεταστούν με ορθό τρόπο και να αντληθούν διδάγματα κατά τη διαμόρφωση του παγκόσμιου πλαισίου ανάπτυξης μετά το 2015·

4.  υπενθυμίζει ότι, παρόλο που οι ΑΣΧ έχουν βελτιώσει σημαντικά τις ζωές των ανθρώπων, βασικά ζητήματα όπως οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι ανισότητες, περιλαμβανομένης της ανισότητας των φύλων, οι ένοπλες συγκρούσεις και η τρομοκρατία, η κλιματική αλλαγή, η επισιτιστική ανασφάλεια, η έλλειψη δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, η έλλειψη δικαιωμάτων έγγειας ιδιοκτησίας, η περιορισμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την εκπαίδευση, οι δημογραφικές αλλαγές, οι περιορισμένοι πόροι, η απώλεια βιοποικιλότητας, η διαφθορά, η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή, η μη βιώσιμη ανάπτυξη, η ανεργία και οι οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κρίσεις εξακολουθούν να θέτουν πολύπλοκα και αλληλένδετα προβλήματα για τις επόμενες δεκαετίες, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη εξεύρεσης νέων τρόπων ανάπτυξης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη για όλους·

5.  τονίζει ότι η περιβαλλοντική βιωσιμότητα αποτελεί πρωταρχική πρόκληση, ενώ η μη επίτευξή της αναμένεται να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ανάπτυξη σε όλες της τις διαστάσεις· υπενθυμίζει, ειδικότερα, ότι η υποβάθμιση του περιβάλλοντος συνιστά τεράστιο εμπόδιο στην υλοποίηση του στόχου της εξάλειψης της ακραίας φτώχειας και της πείνας· υπενθυμίζει, για παράδειγμα, ότι οι χρόνιες ανισότητες και οι διαμάχες για τους σπάνιους πόρους είναι μεταξύ των καθοριστικών παραγόντων που οδηγούν σε συγκρούσεις, πείνα, ανασφάλεια και βία, φαινόμενα που συνιστούν με τη σειρά τους φραγμό στην ανθρώπινη εξέλιξη και στις προσπάθειες για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης·

6.  τονίζει ότι το νέο πλαίσιο πρέπει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε αυτές τις προκλήσεις και να αντιμετωπίσει σημαντικά θέματα, όπως ο σεβασμός της αξιοπρέπειας κάθε ανθρώπου, η δικαιοσύνη, η ισότητα, η χρηστή διακυβέρνηση, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η ειρήνη και η ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, η μείωση των κινδύνων καταστροφών και η ανάπτυξη ανθεκτικότητας, η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και εγγείου ιδιοκτησίας, η υγεία και η κοινωνική προστασία, η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία, καθώς και τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών, των νέων και των μειονοτήτων·

7.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι το νέο πλαίσιο ανάπτυξης πρέπει να έχει εκ φύσεως καθολικό χαρακτήρα και να είναι εφαρμόσιμο σε όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, και ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να είναι κατάλληλο και δίκαιο τόσο για τις ανεπτυγμένες όσο και για τις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ παράλληλα θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές εθνικές συνθήκες, ικανότητες, πολιτικές και προτεραιότητες· τονίζει ότι οι νέες ευθύνες και τα βάρη που προκύπτουν πρέπει να κατανεμηθούν ισότιμα αλλά και δίκαια μεταξύ όλων των χωρών· καλεί, σε αυτό το πλαίσιο, την ΕΕ να αναφέρει συγκεκριμένες δράσεις και δεσμεύσεις που μπορεί να προτείνει για την εφαρμογή της αρχής της καθολικότητας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο·

8.  τονίζει ότι η αμοιβαία λογοδοσία και η διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα πρέπει να αποτελέσουν τον άξονα του νέου πλαισίου ανάπτυξης και ότι είναι σημαντικό οι εθνικές κυβερνήσεις και άλλοι φορείς, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα, να λογοδοτούν για την εφαρμογή του πλαισίου·

9.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να ηγείται ενεργά της διαδικασίας για τον ορισμό ενιαίου, συνολικού και ολοκληρωμένου παγκόσμιου πλαισίου ανάπτυξης μετά το 2015 και χαιρετίζει τη συναίνεση που υπάρχει ως προς το ότι το νέο παγκόσμιο πρόγραμμα δράσης για την ανάπτυξη πρέπει να ενισχύσει τα μέσα εφαρμογής και να αναζωογονήσει την παγκόσμια εταιρική σχέση για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

II.  Ανάγκη για μια ανανεωμένη παγκόσμια εταιρική σχέση και ισχυρή και συνεκτική θέση της ΕΕ

10.  καλεί την ΕΕ να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση μιας νέας παγκόσμιας εταιρικής σχέσης, η οποία θα ενεργοποιήσει τη δράση όλων των χωρών, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων οικονομιών, καθώς και όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, μεταξύ των οποίων του ιδιωτικού τομέα, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, τοπικών αρχών και εθνικών κοινοβουλίων·

11.  ζητεί από την ΕΕ να υιοθετήσει σθεναρή, συνεκτική και ενιαία θέση στις επικείμενες διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις, με βάση τις προτεραιότητες που επισημαίνονται στο παρόν ψήφισμα·

12.  υιοθετεί τα συμπεράσματα της ανοικτής ομάδας εργασίας του ΟΗΕ· θεωρεί, ωστόσο, ότι το πλαίσιο που προσδιορίζει στα συμπεράσματά της θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει πιο συγκεντρωτικό χαρακτήρα, διατηρώντας ταυτόχρονα την ισορροπία μεταξύ της εξάλειψης της φτώχειας, της καταπολέμησης των ανισοτήτων και των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης, και όχι σε βάρος της προσέγγισης με βάση τα δικαιώματα ή περισσότερο φιλόδοξων και καινοτόμων στόχων·

13.  υπογραμμίζει ότι το νέο παγκόσμιο πλαίσιο πρέπει να περιλαμβάνει την κατάλληλη θεσμική αρχιτεκτονική, λαμβάνοντας υπόψη τους κύριους στόχους της εξάλειψης της φτώχειας, της καταπολέμησης των ανισοτήτων και της προαγωγής της βιώσιμης ανάπτυξης, με σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την εποπτεία της εφαρμογής του, και ότι στην εν λόγω αρχιτεκτονική πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη τα σύνθετα ζητήματα και οι διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων μερών του μελλοντικού πλαισίου·

14.  εκτιμά ότι η συνοχή της πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί βασικό εργαλείο για την εφαρμογή του πλαισίου μετά το 2015· καλεί, προς τον σκοπό αυτό, την ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι αναγκαίες κατευθυντήριες γραμμές, οι εκτιμήσεις επιπτώσεων, καθώς και οι μηχανισμοί παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, θα καταστήσουν τη ΣΑΠ πραγματικότητα στο πλαίσιο·

15.  υπογραμμίζει ότι η καθολικότητα του προγράμματος δράσης για την παγκόσμια ανάπτυξη μετά το 2015 συνεπάγεται την ανάληψη πιο απαιτητικών δεσμεύσεων για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· τονίζει ότι οι νέοι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης βάσει του παγκόσμιου πλαισίου θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις εξωτερικές και εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ·

III.  Τομείς προτεραιότητας

16.  υπενθυμίζει ότι η εξάλειψη της φτώχειας πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί τη βασική προτεραιότητα του παγκόσμιου αναπτυξιακού προγράμματος δράσης για την περίοδο μετά το 2015, ενώ το ίδιο ισχύει και για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που άπτονται των αλληλοσυνδεόμενων πυλώνων της οικονομικής, οικολογικής και κοινωνικής βιωσιμότητας, καθώς και της ενδυνάμωσης της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης·

Εξάλειψη της φτώχειας, μείωση των ανισοτήτων και βιώσιμη ανάπτυξη

17.  τονίζει ότι η εξάλειψη της φτώχειας και η καταπολέμηση των ανισοτήτων, μαζί με τη βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει να αποτελούν τη βασική κατεύθυνση του παγκόσμιου πλαισίου ανάπτυξης μετά το 2015· υπογραμμίζει την ανάγκη να είναι το πλαίσιο ανθρωποκεντρικό και να αντιμετωπίζει την έλλειψη δικαιοσύνης με την εφαρμογή μιας προσέγγισης βασισμένης στα δικαιώματα, με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών, ως μία από τις κύριες προτεραιότητες στο νέο πλαίσιο·

18.  θεωρεί ότι η ανισότητα αποτελεί τροχοπέδη στις προσπάθειες ανάπτυξης και μείωσης της φτώχειας· επαναλαμβάνει ότι η εξάλειψη της φτώχειας, η ισότητα και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι δυνατόν να επιτευχθούν μόνον εάν λαμβάνονται υπόψη όλες οι ευπαθείς ομάδες και αν προάγεται ισότιμη πρόσβαση, βιώσιμη χρήση των πόρων και χρηστή διακυβέρνηση· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν τον ΣΒΑ 10, όπως προτείνει η ανοικτή ομάδα εργασίας του ΟΗΕ, ως αυτοτελή στόχο στο νέο πλαίσιο·

19.  υπογραμμίζει την ανάγκη καθορισμού ενός στόχου για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας στο επίπεδο των 2 δολαρίων ΗΠΑ ημερησίως, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πλαίσιο θα επιφέρει πράγματι ριζικές αλλαγές·

20.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι το μελλοντικό πλαίσιο θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις πολυδιάστατες πτυχές της φτώχειας και της ανισότητας, οι οποίες δεν περιορίζονται στην έλλειψη εισοδήματος, αλλά αφορούν την αξιοπρέπεια της ανθρώπινης ύπαρξης και όλες τις πτυχές της, περιλαμβανομένης της κοινωνικής διάστασης· υπογραμμίζει ότι η φτώχεια δεν πρέπει να υπολογίζεται με βάση το εισόδημα αλλά και με δείκτες ευημερίας, και όχι μόνο με το ΑΕγχΠ·

21.  προτείνει να υποστηριχθεί η εξυγίανση του κράτους μέσω της παροχής αυξημένης γενικής και/ή τομεακής δημοσιονομικής στήριξης που θα διέπεται από τα κριτήρια της χρηστής διακυβέρνησης·

22.  υπογραμμίζει επίσης ότι σε μια ευρέως παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η διαπραγματευτική ισχύς του εργατικού δυναμικού περιορίζεται εξαιτίας της ελευθέρωσης, στοιχείο που θέτει με τη σειρά του σε κίνδυνο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στην ατζέντα της αξιοπρεπούς εργασίας· κατά συνέπεια, παροτρύνει την ΕΕ να οριοθετήσει τη στρατηγική της στον τομέα της εμπορικής πολιτικής ούτως ώστε να διατηρηθούν και να προστατευθούν τα υψηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, αποθαρρύνοντας όλες τις μορφές κοινωνικού και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ·

23.  τονίζει ότι υπάρχει σημαντική αλληλεξάρτηση μεταξύ της χρηστής διακυβέρνησης, της βιώσιμης ανάπτυξης, της οικονομικής μεγέθυνσης και της μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων· υπογραμμίζει πόση σημασία έχει η προαγωγή των ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων, καθώς και του κοινωνικού διαλόγου· ζητεί έναν ορισμό της φτώχειας περισσότερο διασταλτικό από αυτόν που βασίζεται αποκλειστικά στο ΑΕγχΠ, ο οποίος θα καλύπτει ευρύτερους δείκτες για τη μέτρηση της προόδου και της ευημερίας·

24.  υπενθυμίζει τον καθοριστικό οικονομικό και κοινωνικό ρόλο μιας ισχυρής και σταθερής μεσαίας τάξης· υπογραμμίζει την ανάγκη ουσιαστικότερης σύμπραξης της μεσαίας τάξης στην πολιτική διαδικασία ώστε να προαχθεί η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς·

25.  ζητεί την προώθηση μιας οικολογικά βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις χώρες, τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες, μέσω της βιώσιμης χρήσης ανανεώσιμων φυσικών πόρων και της προστασίας του περιβάλλοντος·

26.  τονίζει την ανάγκη να προαχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της εξισορρόπησης της περιφερειακής ανάπτυξης, με την προώθηση της ανάπτυξης των μικρότερων κωμοπόλεων και πόλεων και την αποτροπή της υπέρμετρης ανάπτυξης των μεγαλουπόλεων·

Προσέγγιση με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα

27.  χαιρετίζει το γεγονός ότι στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης που προτείνει η ανοικτή ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών συμπεριλαμβάνεται η προώθηση μιας προσέγγισης με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα και με επίκεντρο τον άνθρωπο· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει τύχει υποστήριξης κάποια περισσότερο φιλόδοξη προσέγγιση και τονίζει ότι μια τέτοια προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των αιτίων της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανισότητας·

28.  τονίζει τον καθολικό, αδιαίρετο και αλληλoεξαρτώμενο χαρακτήρα όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ατόμων, χωρίς διακρίσεις για οιονδήποτε λόγο, με αφετηρία το θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ανθρώπινης ύπαρξης στην αξιοπρέπεια, με ιδιαίτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της καθολικής πρόσβασης στα δικαιώματα αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας, καθώς και στην προστασία και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μεταναστών και των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των ΛΟΑΔΜ και των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον ιό HIV· υπογραμμίζει πόση σημασία έχει στο νέο πλαίσιο ο σεβασμός και η προαγωγή των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία·

29.  καλεί την ΕΕ να τονίσει, αφενός, τη σημασία της προτεραιότητας που πρέπει να δοθεί στη θέσπιση και την εφαρμογή του κατάλληλου νομικού πλαισίου στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης για την περίοδο μετά το 2015 και, αφετέρου, το γεγονός ότι οι εθνικές και τοπικές πολιτικές θα πρέπει να αντιμάχονται τη διαφθορά και την ατιμωρησία, διασφαλίζοντας πρόσβαση σε αμερόληπτα, ανεξάρτητα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τις των παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως των περιθωριοποιημένων ομάδων, καθώς και την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι το πλαίσιο παγκόσμιας ανάπτυξης για την περίοδο μετά το 2015 πρέπει επίσης να διασφαλίζει τη χρηστή διακυβέρνηση, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου·

30.  καλεί την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειες που έχουν ως στόχο να διασφαλιστεί ότι, κατά τις επικείμενες διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις, το αναπτυξιακό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2015 θα βασίζεται σε μια προσέγγιση με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα στην ανάπτυξη και ότι, ως εκ τούτου, οι βασικοί πυλώνες της προσέγγισης με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα, που είναι η καθολικότητα και το αδιαίρετο, η μη εισαγωγή διακρίσεων και η ισότητα, η λογοδοσία και το κράτος δικαίου, η συμμετοχή και η ένταξη, θα περιληφθούν στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του αναπτυξιακού πλαισίου μετά το 2015· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να παραμείνει ο ΣΒΑ 16 ως αυτοτελής στόχο στο νέο πλαίσιο, όπως προτείνει η ανοικτή ομάδα εργασίας του ΟΗΕ·

Πρόληψη των συγκρούσεων, ανασυγκρότηση μετά τις συγκρούσεις, οικοδόμηση της ειρήνης και προώθηση μιας διατηρήσιμης ειρήνης

31.  θεωρεί ότι το παγκόσμιο αναπτυξιακό πλαίσιο μετά το 2015 πρέπει να αντικατοπτρίζει δεόντως τη «Νέα συμφωνία» δέσμευσης για τα ασταθή κράτη και τους στόχους για οικοδόμηση της ειρήνης και οικοδόμηση κράτους, που συμφωνήθηκαν στο Μπουσάν· επισημαίνει ότι το νέο πλαίσιο θα πρέπει να δίδει ειδική προσοχή στα ασταθή κράτη· επικροτεί το γεγονός ότι η εδραίωση ειρηνικών κοινωνιών αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της ΕΕ και ότι εξελίσσεται σε σημαντικό στοιχείο του νέου πλαισίου· επισημαίνει επίσης ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να συναφθούν διαρθρωτικές, εντατικές και μακροπρόθεσμες συμπράξεις οι οποίες θα δίνουν προτεραιότητα στη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας και στην εδραίωση του κράτους δικαίου και δημοκρατικών θεσμών·

32.  τονίζει ότι στο νέο πλαίσιο πρέπει να ληφθούν υπόψη τα βαθύτερα αίτια συγκρούσεων και αστάθειας· καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εφαρμόσουν διαδικασίες που θα ανταποκρίνονται περισσότερο στις μετασυγκρουσιακές καταστάσεις και να υιοθετήσουν μια στρατηγική που θα επιτρέψει στην αναπτυξιακή βοήθεια να εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους που σχετίζονται με την ασφάλεια·

33.  καταδικάζει δριμύτατα το γεγονός ότι υπάρχουν περιοχές συγκρούσεων όπου δεν υφίστανται διώξεις ή ποινές, ιδίως όταν πρόκειται για σεξουαλική βία εις βάρος των γυναικών και των κοριτσιών· τονίζει την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για την προστασία των αμάχων που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις, να βελτιωθεί η πρόσβαση στην ψυχολογική υποστήριξη, ιδίως για τις γυναίκες και τα παιδιά, και να ενισχυθεί η σύνδεση αρωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης (ΣΑΑΑ) στο νέο παγκόσμιο πλαίσιο·

34.  αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή των γυναικών στην πρόληψη των συγκρούσεων και στις προσπάθειες για την οικοδόμηση ειρήνης και ζητεί, ως εκ τούτου, την προώθηση του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την εξασφάλιση της συμμετοχής των γυναικών στην επίλυση συγκρούσεων και στην οικοδόμηση της δημοκρατίας·

Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, προστασία του περιβάλλοντος και μείωση των κινδύνων καταστροφών

35.  θεωρεί ότι ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και οι ανάγκες προσαρμογής σε αυτή πρέπει να ενσωματωθούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο ανάπτυξης για την περίοδο μετά το 2015 ως οριζόντιο ζήτημα και με ορατό και φιλόδοξο τρόπο· υποστηρίζει το ευρύ φάσμα μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την εξασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος για τη νέα γενιά, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής κατάργησης επιδοτήσεων που είναι επιζήμιες για το περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη βιώσιμη ενέργεια, δεδομένου ότι έχει καίρια σημασία για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής·

36.  τονίζει ότι η διαδικασία ενσωμάτωσης δεν πρέπει να έχει ως συνέπεια την εκτροπή της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) σε πολιτικές για το κλίμα με τις οποίες δεν επιτυγχάνεται άμεση ανακούφιση της φτώχειας·

37.  θεωρεί ότι πολλές φτωχές κοινότητες βιώνουν ήδη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ενώ φέρουν τη μικρότερη ευθύνη στο θέμα αυτό· επαναλαμβάνει ότι επείγει η ανάληψη δράσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων, με επίκεντρο τις στρατηγικές μηδενικών εκπομπών άνθρακα· τονίζει ότι η μεταστροφή προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία που βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να αποφέρει οφέλη όσον αφορά την εξάλειψη της φτώχειας· φρονεί ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίξει σθεναρά την καθολική πρόσβαση σε ανανεώσιμες, αξιόπιστες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες ενέργειας·

38.  επικροτεί το γεγονός ότι ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων συνιστούν σημαντικό στοιχείο των αποτελεσμάτων της ανοικτής ομάδας εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των ωκεανών και θαλασσών, καθώς και της διατήρησης της βιοποικιλότητας και των δασών·

39.  υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να περιληφθούν στο νέο πλαίσιο μέτρα για την ανθρωπιστική βοήθεια, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την πρόληψη και τη συμμετοχή εκ των κάτω προς τα άνω, με στόχο την πραγματική μείωση των κινδύνων καταστροφών και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς βοήθειας, του συντονισμού και των πόρων για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, την ανάκαμψη και την ανασυγκρότηση σε καταστάσεις μετά από καταστροφές·

40.  αναγνωρίζει τον ιδιαίτερο ρόλο των γυναικών στην επίτευξη βιωσιμότητας και ζητεί, ως εκ τούτου, την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων στις πολιτικές για το περιβάλλον και για την κλιματική αλλαγή, προκειμένου να διασφαλισθεί η μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά την πρόσβαση και τον έλεγχο των πόρων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

Επισιτιστική ασφάλεια, διατροφή, βιώσιμη γεωργία, καταπολέμηση της υποβάθμισης του εδάφους, ύδρευση και αποχέτευση

41.  θεωρεί θετικό το γεγονός ότι η επισιτιστική και διατροφική ασφάλεια έχει αναδειχθεί σε τομέα προτεραιότητας στο νέο παγκόσμιο πλαίσιο ανάπτυξης και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη, στο έγγραφο αποτελεσμάτων της ανοικτής ομάδας εργασίας, ενός αυτοτελούς στόχου για την εξάλειψη της πείνας, την επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας και βελτιωμένης διατροφής και την προώθηση της βιώσιμης γεωργίας· αναγνωρίζει τις ειδικές ανάγκες που έχουν οι αγρότισσες σε σχέση με την επισιτιστική ασφάλεια και οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του νέου πλαισίου·

42.  τονίζει τη σημασία που έχει η συνεκτίμηση των διασυνδέσεων με τη βελτίωση της παραγωγικότητας της βιώσιμης γεωργίας και αλιείας ώστε να περιοριστούν οι απώλειες και τα απορρίμματα τροφίμων και να διασφαλιστεί η διαφανής διαχείριση των φυσικών πόρων και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

43.  τονίζει ότι η ασφάλεια των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας για παραγωγούς μικρής κλίμακας, που λαμβάνει υπόψη τα παραδοσιακά δικαιώματα χρήσης γης, τονώνει τις τοπικές οικονομίες και αυξάνει την επισιτιστική ασφάλεια·

44.  επισημαίνει την ανάγκη υπέρβασης της επισιτιστικής ασφάλειας και θεωρεί τη σίτιση βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, ούτως ώστε να καταστεί δυνατός ο καθορισμός σαφούς στόχου μηδενικής πείνας και να εκλείψει το σκάνδαλο της πείνας έως το έτος 2025· τονίζει ότι οι προσπάθειες για την εξάλειψη της πείνας και τον τερματισμό του υποσιτισμού, καθώς και του φαινομένου της κρυφής πείνας πρέπει να εστιάζουν κυρίως στα παιδιά και τις γυναίκες που θηλάζουν·

45.  τονίζει τη σημασία που έχει η εφαρμογή των δεσμεύσεων της διάσκεψης Ρίο+20 σχετικά με την υποβάθμιση του εδάφους σε όλες τις χώρες και των κατευθυντήριων γραμμών του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) σχετικά με το δικαίωμα στη σίτιση και την έγγειο ιδιοκτησία· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει παγκοσμίως η χρηστή διακυβέρνηση στην πρόληψη της αρπαγής γαιών·

46.  τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της χρηστής διακυβέρνησης στον τομέα της χωροταξίας και της προστασίας των γαιών από τον αυξανόμενο κίνδυνο αρπαγής τους από επιχειρηματικούς ομίλους·

47.  επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι το θέμα της καθολικής πρόσβασης σε πόσιμο νερό, αποχέτευση και ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων· τονίζει την ανάγκη ανάληψης δράσης για τη μείωση της χρήσης επικίνδυνων χημικών προϊόντων και για την πρόληψη της ρύπανσης·

Υγεία και εκπαίδευση

48.  εκτιμά ότι ο τομέας της υγείας είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των κοινωνιών· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ να επικεντρωθεί στην προώθηση ισότιμης, καθολικής και βιώσιμης προστασίας της υγείας στο νέο παγκόσμιο πλαίσιο, με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομικά προσιτή υγεία και φροντίδα των μητέρων και των παιδιών, περιλαμβανομένου ενός φιλόδοξου στόχου όσον αφορά την εξάλειψη των αποτρεπτών μητρικών, νεογνικών και παιδικών θανάτων, καθώς και τον τερματισμό των επιδημιών του AIDS, της φυματίωσης, της ελονοσίας και άλλων μεταδοτικών ασθενειών·

49.  αναγνωρίζει την υγεία ως ανθρώπινο δικαίωμα· τονίζει τη σημασία που έχει η βελτίωση της καθολικής πρόσβασης στην υγιεινή και σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας και κάλυψη, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας· ζητεί από την ΕΕ να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη του αποκλεισμού και των διακρίσεων των πλέον ευπαθών ομάδων στο πλαίσιο των συστημάτων υγείας·

50.  υπογραμμίζει την τεράστια σημασία που έχει η συνέχιση των εργασιών για τη βελτίωση της πρόσβασης σε ύδρευση, αποχέτευση και υγιεινή ως οριζόντιο θέμα που έχει αντίκτυπο στην επίτευξη των λοιπών στόχων του προγράμματος δράσης για την περίοδο μετά το 2015, συμπεριλαμβανομένων της υγείας, της εκπαίδευσης και της ισότητας των φύλων·

51.  τονίζει ότι η εκπαίδευση είναι το κλειδί για να αναπτυχθούν αυτάρκεις κοινωνίες· ζητεί να αποτυπωθεί στο νέο πλαίσιο ανάπτυξης η πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα και να αντιμετωπισθεί επίσης το θέμα της πρόσβασης στην εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσης· υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά μέσω της πλήρους άσκησης των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων καθώς και της οικοδόμησης καινοτόμων κοινωνιών που βασίζονται στη γνώση·

52.  παροτρύνει την Επιτροπή να προωθήσει την προτεραιότητα της εξάλειψης των ανισοτήτων ως προς την πρόσβαση στην υγεία και την εκπαίδευση στο πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2015 και να συμπεριλάβει ειδικά μέτρα τα οποία θα απευθύνονται σε άτομα και ομάδες που μειονεκτούν και αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο διακρίσεων·

Ο κεντρικός ρόλος των γυναικών στο παγκόσμιο πλαίσιο ανάπτυξης μετά το 2015

53.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών και η σημασία της ισότητας των φύλων αναγνωρίζονται ως προτεραιότητες στο έγγραφο της ανοικτής ομάδας εργασίας, λαμβανομένου υπόψη του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζουν οι γυναίκες στο νέο παγκόσμιο αναπτυξιακό πλαίσιο· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν την έκκληση της ανοικτής ομάδας εργασίας για τη θέσπιση ενός αυτοτελούς στόχου για την ισότητα των φύλων, διασφαλίζοντας παράλληλα την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλους τους στόχους, και να προαγάγουν την ένταξη φιλόδοξων στόχων σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών και την ενισχυμένη εφαρμογή των εν λόγω στόχων·

54.  επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η εξάλειψη όλων των μορφών διάκρισης και βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών στο νέο πλαίσιο· υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η εξάλειψη όλων των μεροληπτικών νομοθετημάτων και πρακτικών· παροτρύνει την ΕΕ να αναδείξει την εξάλειψη όλων των μορφών βίας, όπως είναι η ενδοοικογενειακή βία, η εμπορία ανθρώπων και η σεξουαλική εκμετάλλευση, και όλων των επιβλαβών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των γάμων παιδιών, των πρόωρων ή καταναγκαστικών γάμων και του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων των γυναικών, σε μία από τις βασικές προτεραιότητες του νέου πλαισίου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

55.  θεωρεί ότι το παγκόσμιο πρόγραμμα δράσης για την περίοδο μετά το 2015 πρέπει να κομίζει σαφές μήνυμα όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

56.  δίνει έμφαση στη σημασία που έχει η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των γυναικών και των ανδρών στην απασχόληση και ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας σε όλους τους τομείς· αναγνωρίζει την ανάγκη να κατοχυρωθεί το δικαίωμα των γυναικών που έχουν παιδιά να διασφαλίζουν παράλληλα την απασχόληση·

57.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η προώθηση της πρόσβασης των κοριτσιών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και η άρση των φραγμών λόγω φύλου στη μάθηση·

58.  τονίζει τη σημασία που έχει η διασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας όπως είναι ο οικογενειακός προγραμματισμός, συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων·

59.  επισημαίνει την ανάγκη θέσπισης αποτελεσματικών ρυθμίσεων για την ειδική προστασία των μεταναστριών και αναγνωρίζει τη σημασία του δικαιώματος των γυναικών να μεταναστεύουν και να εντάσσονται σε μια νέα κουλτούρα·

Βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, απασχόληση και δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας

60.  υπογραμμίζει ότι η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη, συνοδευόμενη από τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και την αποδοτική χρήση των πόρων με στόχο τη μετάβαση σε ένα περισσότερο βιώσιμο μοντέλο κατανάλωσης και παραγωγής, και ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής έχει καίρια σημασία για την επιτυχία του προγράμματος δράσης για την περίοδο μετά το 2015· θεωρεί ότι ο καθορισμός ποιοτικών δεικτών είναι ζωτικός προκειμένου να παρακολουθείται τόσο ο βαθμός συμμετοχικής και βιώσιμης αναπτυξιακής προόδου όσο και ο βαθμός κάλυψης των αναγκών των πλέον μειονεκτικών και ευπαθών ομάδων·

61.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να παρακολουθείται ο βαθμός στον οποίο η οικονομική ανάπτυξη περιλαμβάνει τους απόρους και τις ευάλωτες ομάδες και στον οποίο οι μισθοί παραμένουν ευθυγραμμισμένοι με τις αυξήσεις της παραγωγικότητας· υπενθυμίζει ότι εναπόκειται στο κράτος να παρέχει στους πολίτες βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην εξάλειψη της φτώχειας· θεωρεί ότι η θέσπιση εθνικού πλέγματος κοινωνικής προστασίας και ρυθμίσεων για τις κατώτατες αμοιβές στις αναπτυσσόμενες χώρες έχει ζωτική σημασία·

62.  ζητεί από την ΕΕ να προωθήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα, το εμπόριο, τις επενδύσεις και την καινοτομία, το οποίο θα συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων και θα στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης·

63.  τονίζει την ανάγκη σταδιακής εξάλειψης της παιδικής εργασίας στο νέο παγκόσμιο αναπτυξιακό πλαίσιο·

64.  ζητεί ένα νέο καθολικό πλαίσιο το οποίο θα δημιουργήσει ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο εμπορικό σύστημα με βάση το διάλογο, τη διαφάνεια και τον σεβασμό που θα επιδιώκει περισσότερη δικαιοσύνη στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές· εκτιμά ότι το Δίκαιο Εμπόριο αποτελεί παράδειγμα επιτυχούς σύμπραξης πολλών ενδιαφερόμενων μερών από ολόκληρο τον κόσμο και σε διάφορα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, που διασφαλίζει την πρόσβαση στην αγορά των μειονεκτούντων παραγωγών, ιδίως των γυναικών, εγγυάται βιώσιμα μέσα βιοπορισμού, τηρεί τα εργασιακά πρότυπα, καταργεί την παιδική εργασία και ενθαρρύνει περιβαλλοντικά βιώσιμες μεθόδους καλλιέργειας και παραγωγής·

65.  τονίζει ότι το νέο παγκόσμιο πλαίσιο θα πρέπει να προάγει ένα καθολικό, διαφανές, ανοικτό και ισότιμο πολυμερές σύστημα εμπορικών συναλλαγών στο πλαίσιο του ΠΟΕ που θα βασίζεται σε κανόνες και δεν θα εισάγει διακρίσεις· καλεί την ΕΕ να επανεξετάσει τη στρατηγική της για τις πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης, περιλαμβανομένου του δίκαιου εμπορίου·

66.  ζητεί την παροχή στήριξης για την ανάπτυξη πράσινων πρωτοβουλιών, όπως η δημιουργία πράσινων θέσεων απασχόλησης·

67.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στο νέο παγκόσμιο αναπτυξιακό πλαίσιο·

Ιδιωτικός τομέας

68.  τονίζει ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, εφόσον λαμβάνονται υπόψη βασικές αναπτυξιακές αρχές, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα, οι μηχανισμοί λογοδοσίας των εταιρειών και διαφάνειας, ο κοινωνικός διάλογος και οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις· καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει τη δημιουργία ρυθμιστικών συστημάτων τα οποία θα μειώνουν την επαχθή γραφειοκρατία, θα προάγουν τη χρηστή διακυβέρνηση, θα καταπολεμούν τη δωροδοκία και τη διαφθορά και θα προωθούν τη δημιουργία θέσεων εργασίας· εμμένει στην ανάγκη βελτίωσης της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης των πολυεθνικών εταιρειών, μέσω νομικά δεσμευτικών κανόνων· θεωρεί, υπό τις συνθήκες αυτές, ότι ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να αποτελέσει βασικό παράγοντα για τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη·

69.  ζητεί τη θέσπιση διαφανών και δίκαιων κανόνων για την πρόσβαση στις τοπικές και τις διεθνείς αγορές, που θα εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους ενδιαφερομένους·

70.  επισημαίνει ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη πρέπει να αποτελεί σημαντικό στοιχείο του νέου πλαισίου·

71.  καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι όλες οι ροές χρηματοδοτικής βοήθειας προς τον ιδιωτικό τομέα τηρούν τις αρχές της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης και ότι ο ιδιωτικός τομέας στις αναπτυσσόμενες χώρες έχει ως επιδίωξη να βγάλει τους ανθρώπους από τη φτώχεια·

72.  χαιρετίζει τη σύσταση του Συμβουλίου να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη στήριξη των ΜΜΕ, με τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την κατάρτιση·

73.  στηρίζει ειδικότερα την περαιτέρω ανάπτυξη της πρωτοβουλίας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας· ζητεί τη δημιουργία νέων μέσων τα οποία θα στηρίζουν την καλύτερη συνεργασία μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες·

74.  παρακινεί την ΕΕ να θέσει μεταξύ των προτεραιοτήτων του προγράμματος δράσης για την περίοδο μετά το 2015 τη φορολογική δικαιοσύνη και την κινητοποίηση εγχώριων πόρων, δεδομένου ότι οι παράγοντες αυτοί πρέπει να διαδραματίσουν μείζονα ρόλο στον μετασχηματισμό της κοινωνίας, την εξάλειψη της φτώχειας και στον περιορισμό των ανισοτήτων·

Κοινωνία των πολιτών

75.  αναγνωρίζοντας την ανάγκη για μια συμμετοχική προσέγγιση στο νέο πλαίσιο που θα πρέπει να στοχεύει στη συμμετοχή φορέων σε όλα τα επίπεδα, υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων γυναικών όσον αφορά τον κεντρικό ρόλο των γυναικών στην παγκόσμια ανάπτυξη, ως παράγοντες προώθησης της ανάπτυξης και προαγωγής της καθολικότητας, της ισότητας, της αποφυγής των αποκλεισμών, της λογοδοσίας και της διαφάνειας· τονίζει τη σημασία που έχει η εδραίωση διαλόγου με τοπικές οργανώσεις και η διευκόλυνση της άμεσης συμμετοχής του κόσμου και των κοινοτήτων·

76.  υπογραμμίζει τον ιδιαίτερο ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην προαγωγή του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών, ιδίως σε χώρες στις οποίες η συγκρότηση κρατικών δομών βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και οι κρατικές και κυβερνητικές ικανότητες είναι περιορισμένες·

Τοπικές αρχές και εθνικά κοινοβούλια

77.  υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής των τοπικών αρχών και των εθνικών κοινοβουλίων στον σχεδιασμό, την εκτέλεση και τις οικονομικές ροές ενίσχυσης της ανάπτυξης· τονίζει ότι αυτό θα απαιτήσει μια γνήσια συμμετοχική διαδικασία, η οποία θα πρέπει να δρομολογηθεί στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης και ότι, από την άποψη αυτή, η αποκεντρωμένη κρατική βοήθεια πρέπει να αναγνωριστεί και να ενισχυθεί·

IV.  Κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων

78.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους όσον αφορά τη διάθεση τουλάχιστον του 0,7 % του ΑΕΕ τους στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) και σε άλλα ιδιαίτερα ασταθή κράτη· ζητεί από την ΕΕ να υιοθετήσει μια συνεκτική και ολοκληρωμένη διεθνή προσέγγιση όσον αφορά τη χρηματοδότηση μετά το 2015· επανέρχεται στην ανάγκη συνέχισης της στενής συνεργασίας με τους λοιπούς χορηγούς για την περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών, όπως ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών·

79.  τονίζει ότι η τήρηση της αρχής της ιδίας ευθύνης είναι σημαντική στο πλαίσιο της ανάπτυξης· υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης του πολιτικού διαλόγου μεταξύ χορηγών και χωρών εταίρων·

80.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ότι η ΕΑΒ πρέπει να παραμείνει η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας που έχει ως στόχο την εξάλειψη της φτώχειας·

81.  καλεί την ΕΕ να αξιολογήσει τους συνδυαστικούς μηχανισμούς χρηματοδότησης για να διασφαλίσει διαφάνεια και λογοδοσία και να εξασφαλίσει ότι έχουν σαφή βιώσιμο αναπτυξιακό αντίκτυπο· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές που βασίζονται σε εναρμονισμένες στρατηγικές για τον περιορισμό της φτώχειας·

82.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να καταστεί η καταπολέμηση της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, των φορολογικών παραδείσων, των παράνομων ροών κεφαλαίων και των επιζήμιων φορολογικών δομών βασική προτεραιότητα στο πλαίσιο της χρηματοδότησης της ανάπτυξης· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι αναπτυσσόμενες χώρες κατέγραψαν απώλειες ύψους σχεδόν 6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στο πλαίσιο παράνομων χρηματοδοτικών ροών την τελευταία δεκαετία, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις ροές της ΕΑΒ για την ίδια περίοδο, και τονίζει, ως εκ τούτου, πόση σημασία έχει η βελτίωση της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο·

83.  ζητεί από την ΕΕ να διευκολύνει τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπου αυτό είναι εφικτό, και να δώσει προτεραιότητα στην αξιοποίηση της εμπειρίας, της πραγματογνωμοσύνης και των συστημάτων διαχείρισης του ιδιωτικού τομέα, σε συνδυασμό με δημόσιους πόρους·

84.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να στηρίζει τις αναπτυσσόμενες χώρες στις προσπάθειές τους για μεγαλύτερη κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών εγχώριων πόρων και να τις βοηθήσει να θέσουν σε εφαρμογή δίκαια, βιώσιμα και ισότιμα φορολογικά συστήματα που αναμένεται ότι θα οδηγήσουν στη μείωση της φτώχειας και της εξάρτησης από τη βοήθεια·

V.  Δείκτες και λογοδοσία

85.  τονίζει ότι τα προσιτά και χωριστά αξιόπιστα στοιχεία είναι ζωτικής σημασίας για τη χάραξη κατάλληλων πολιτικών στο νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα και για τη λογοδοσία των κυβερνήσεων και της διεθνούς κοινότητας·

86.  υπογραμμίζει ότι απαιτούνται ισχυροί μηχανισμοί λογοδοσίας ώστε να διασφαλίζεται ότι τόσο οι ανεπτυγμένες όσο και οι αναπτυσσόμενες χώρες εκπληρώνουν τις δεσμεύσεις τους και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις της φτώχειας και της βιωσιμότητας που θα περιλαμβάνει το πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2015· υπογραμμίζει ότι το πλαίσιο πρέπει να βασίζεται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και να περιλαμβάνει χρηματοοικονομικούς στόχους, καθώς και ισχυρούς μηχανισμούς παρακολούθησης και λογοδοσίας σε όλα τα επίπεδα· υπενθυμίζει ότι οι μηχανισμοί παρακολούθησης πρέπει να περιλαμβάνουν ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες επανεξέτασης·

o
o   o

87.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στον πρόεδρο της ανοικτής ομάδας εργασίας για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.

(1) Συμπεράσματα του Συμβουλίου 9558/07, 15.5.2007.
(2) ΕΕ C 46 της 24.2.2006, σ. 1.
(3) ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 44.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0259.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0269.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0283.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου