Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/0808(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0027/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0027/2014

Rasprave :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Glasovanja :

PV 26/11/2014 - 12.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0061

Usvojeni tekstovi
PDF 398kWORD 85k
Srijeda, 26. studenog 2014. - Strasbourg
Prikupljanje statističkih podataka od strane Europske središnje banke *
P8_TA(2014)0061A8-0027/2014

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 26. studenoga 2014. o nacrtu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2533/98 o prikupljanju statističkih podataka od strane Europske središnje banke (11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir preporuku Europske središnje banke (11200/2014 – ECB/2014/13),

–  uzimajući u obzir članak 129. stavak 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije te članak 5. stavak 5.4. i članak 41. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8‑0109/2014),

–  uzimajući u obzir Memorandum o razumijevanju o suradnji između članova Europskog statističkog sustava i članova Europskog sustava središnjih banaka od 24. travnja 2013.;

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8‑0027/2014),

1.  prihvaća nacrt iz preporuke Europske središnje banke s izmjenama;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti nacrt iz preporuke Europske središnje banke;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Europskoj središnjoj banci i Komisiji.

Tekst na snazi   Izmjena
Amandman 1
Nacrt uredbe
Članak 1. – točka -1. – podtočka 1. (nova)
Uredba (EZ) br. 2533/98
Članak 3. – stavak 1. – točka c

1.  U članku 3. prvom stavku, točka (c) zamjenjuje se sljedećim:
(c)  može u potpunosti ili djelomično izuzeti pojedine skupine izvještajnih jedinica od statističkih izvještajnih zahtjeva.
„(c) može u potpunosti ili djelomično izuzeti pojedine skupine izvještajnih jedinica od statističkih izvještajnih zahtjeva. Svako izuzeće određene grupe izvještajnih jedinica donosi se u obliku motivirane pisane odluke. Ta se odluka objavljuje;”
Amandman 2
Nacrt uredbe
Članak 1. – točka -1. – podtočka 2. (nova)
Uredba (EZ) br. 2533/98
Članak 3. – stavak 1. – točka d (nova)

2.  U članku 3. prvom stavku dodaje se sljedeća točka:

„(d) uzima u obzir mjerodavne odredbe zakonodavstva Unije o pokrivenosti tržišta i području prikupljanja podataka;”
Amandman 3
Nacrt uredbe
Članak 1. – točka -1. – podtočka 3. (nova)
Uredba (EZ) br. 2533/98
Članak 3. – stavak 1.a (novi)

3.  U članku 3. nakon prvog stavka umeće se sljedeći stavak:

„Gospodarskim subjektima može se dopustiti dostavljanje podataka uobičajenim izvještajnim kanalima.”
Amandman 4
Nacrt uredbe
Članak 1. – točka -1.a – podtočka 1. (nova)
Uredba (EZ) br. 2533/98
Članak 5. – stavak 1.

1.  Članak 5. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:
1.  ESB može donositi uredbe kojima se određuju i uvode statistički izvještajni zahtjevi prema stvarnoj izvještajnoj populaciji u državama članicama sudionicama.
1. ESB može donositi uredbe kojima se određuju i uvode statistički izvještajni zahtjevi prema stvarnoj izvještajnoj populaciji u državama članicama sudionicama. Pri određivanju i uvođenju statističkih izvještajnih zahtjeva ESB poštuje načelo proporcionalnosti.”
Amandman 5
Nacrt uredbe
Članak 1. – točka -1.b – podtočka 1. (nova)
Uredba (EZ) br. 2533/98
Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

1.  U članku 6. stavku 1. uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:
1.  Ako postoji sumnja da izvještajna jedinica koja je rezident u državi članici sudionici nije postupila, na način određen u članku 7. stavku 2., u skladu sa statističkim izvještajnim zahtjevima ESB-a, ESB i, sukladno članku 5. stavku 5.2. Statuta, nacionalna središnja banka dotične države članice sudionice imaju pravo provjeriti točnost i kvalitetu statističkih podataka i provesti njihovo obvezno prikupljanje. Međutim, ako su dotični statistički podaci potrebni da bi se utvrdilo pridržavanje odredbi o minimalnim obveznim pričuvama, provjeru treba provesti sukladno članku 6. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2531/98 od 23. studenoga 1998. o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama od strane Europske središnje banke (10). Pravo provjere statističkih podataka, odnosno njihovog obveznog prikupljanja, obuhvaća pravo:
1. Ako postoji sumnja da izvještajna jedinica koja je rezident u državi članici sudionici nije postupila, na način određen u članku 7. stavku 2., u skladu sa statističkim izvještajnim zahtjevima ESB-a, ESB i, sukladno članku 5. stavku 5.2. Statuta, nacionalna središnja banka dotične države članice sudionice imaju pravo provjeriti točnost i kvalitetu statističkih podataka i provesti njihovo obvezno prikupljanje. Međutim, ako su dotični statistički podaci potrebni da bi se utvrdilo pridržavanje odredbi o minimalnim obveznim pričuvama, provjeru treba provesti sukladno članku 6. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2531/98 od 23. studenoga 1998. o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama od strane Europske središnje banke (10). Pravo provjere statističkih podataka, odnosno njihovog obveznog prikupljanja, obuhvaća posebice pravo:”
Amandman 6
Nacrt uredbe
Članak 1. – točka -1.b – podtočka 2. (nova)
Uredba (EZ) br. 2533/98
Članak 6. – stavak 1. – točka b

2.  U članku 6. stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:
(b)  pregleda poslovnih knjiga i evidencija izvještajnih jedinica;
„(b) pregleda poslovnih knjiga i evidencija izvještajnih jedinica, uključujući neobrađene podatke;”
Amandman 7
Nacrt uredbe
Članak 1. – točka -1.c – podtočka 1. (nova)
Uredba (EZ) br. 2533/98
Članak 7. – stavak 2. – točka b

1.  U članku 7. stavku 2. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:
(b)  su statistički podaci netočni, nepotpuni ili u obliku koji ne udovoljava zahtjevu.
„(b) su statistički podaci krivotvoreni, iskrivljeni, netočni, nepotpuni ili u obliku koji ne udovoljava zahtjevu.”
Amandman 8
Nacrt uredbe
Članak 1. – točka -1.c – podtočka 2. (nova)
Uredba (EZ) br. 2533/98
Članak 7. – stavak 3.

2.  Članak 7 stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:
3.  Smatra se da je došlo do povrede obveze da se ESB-u i nacionalnim središnjim bankama dopusti provjera točnosti i kvalitete statističkih podataka koje su ESB-u ili nacionalnoj središnjoj banci dostavile izvještajne jedinice u svim slučajevima kada izvještajna jedinica ometa tu aktivnost. Takvo ometanje uključuje, ali nije ograničeno na uklanjanje dokumenata ili sprečavanje fizičkog pristupa ESB-u ili nacionalnoj središnjoj banci koji im je potreban da bi ispunili njihovu zadaću provjere ili obvezno prikupljanje statističkih podataka.
„3. Smatra se da je došlo do povrede obveze da se ESB-u i nacionalnim središnjim bankama dopusti provjera točnosti i kvalitete statističkih podataka koje su ESB-u ili nacionalnoj središnjoj banci dostavile izvještajne jedinice u svim slučajevima kada izvještajna jedinica ometa tu aktivnost. Takvo ometanje uključuje, ali nije ograničeno na krivotvorenje i/ili uklanjanje dokumenata ili sprečavanje fizičkog pristupa ESB-u ili nacionalnoj središnjoj banci koji im je potreban da bi ispunili svoju zadaću provjere ili obvezno prikupljanje statističkih podataka.”
Amandman 9
Nacrt uredbe
Članak 1. – točka -1.c – podtočka 3. (nova)
Uredba (EZ) br. 2533/98
Članak 7. – stavak 6.

3.  Članak 7 stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:
6.  Pri izvršavanju ovlasti određenih ovim člankom ESB postupa sukladno načelima i postupcima utvrđenim u Uredbi (EZ) br. 2532/98.
„6. Pri izvršavanju ovlasti određenih ovim člankom, ESB postupa sukladno načelima i postupcima utvrđenim u Uredbi (EZ) br. 2532/98 i u Uredbi (EU) br. 1024/2013.”
Amandman 10
Nacrt uredbe
Članak 1. – točka 2.
Uredba (EZ) br. 2533/98
Članak 8. – stavak 4. – točka a
„(a) u mjeri potrebnoj za izvršavanje zadaća ESSB-a iz Ugovora ili zadaća u području bonitetnog nadzora dodijeljenih članicama ESSB-a; ili”
„(a) u mjeri potrebnoj za izvršavanje zadaća ESSB-a iz Ugovora ili zadaća u području bonitetnog nadzora dodijeljenih ESB-u; ili”
Amandman 11
Nacrt uredbe
Članak 1. – točka 3.a (nova)
Uredba (EZ) br. 2533/98
Članak 8. – stavak 4.b (novi)

3a.  Umeće se sljedeći stavak:

„4b. u okviru svojeg djelokruga, tijela država članica i tijela Unije nadležna za nadzor kreditnih institucija, tržišta i infrastruktura ili stabilnost financijskog sustava u skladu s pravom Unije ili nacionalnim pravom, kojima se prenose povjerljivi statistički podaci u skladu sa stavkom 4.a, poduzimaju sve potrebne regulatorne, administrativne, tehničke i organizacijske mjere kako bi se zajamčila fizička i logička zaštita povjerljivih statističkih podataka. Države članice jamče da su svi povjerljivi statistički podaci koji se prenose ESM-u u skladu sa stavkom 4.a podvrgnuti potrebnim regulatornim, administrativnim, tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se zajamčila fizička i logička zaštita povjerljivih statističkih podataka.”
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti