Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/0808(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0027/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0027/2014

Viták :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Szavazatok :

PV 26/11/2014 - 12.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0061

Elfogadott szövegek
PDF 328kWORD 85k
2014. november 26., Szerda - Strasbourg
Az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtés *
P8_TA(2014)0061A8-0027/2014

Az Európai Parlament 2014. november 26-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló 2533/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet tervezetéről (11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Központi Bank ajánlására (11200/2014 –EKB/2014/13),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 129. cikkének (4) bekezdésére, valamint a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 5.4. és 41. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0109/2014),

–  tekintettel az európai statisztikai rendszer tagjai és a Központi Bankok Európai Rendszerének tagjai közötti együttműködésről szóló, 2013. április 24-i egyetértési megállapodásra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0027/2014),

1.  jóváhagyja az Európai Központi Bank ajánlásában javasolt tervezetet az alábbi módosításokkal;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy ismét konzultáljon a Parlamenttel, ha lényegesen módosítani kívánja az Európai Központi Bank ajánlásában javasolt tervezetet;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak és a Bizottságnak.

Hatályos szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló tervezet
1 cikk – -1 pont – 1 pont (új)
2533/98/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

1.  A 3. cikk első bekezdésében a c) pont helyébe a következő szöveg lép:
c)   részlegesen vagy teljesen mentesítheti az adatszolgáltatók meghatározott csoportjait a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek alól.
c) részlegesen vagy teljesen mentesítheti az adatszolgáltatók meghatározott csoportjait a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek alól. Az adatszolgáltatók meghatározott csoportjainak bármilyen mentesítését indokolással ellátott írásbeli határozat formájában kell megtenni. E határozatot nyilvánosságra kell hozni;”
Módosítás 2
Rendeletre irányuló tervezet
1 cikk – -1 pont – 2 pont (új)
2533/98/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – d pont (új)

2.  A 3. cikk első bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„d) figyelembe veszi a piaci lefedettségre és az adatgyűjtés körére vonatkozó uniós jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit.”
Módosítás 3
Rendeletre irányuló tervezet
1 cikk – -1 pont – 3 pont (új)
2533/98/EK rendelet
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

3.  A 3. cikk a következő bekezdéssel egészül ki az első bekezdést követően:

„A gazdasági szereplők számára lehetővé lehet tenni, hogy az adatokat szokásos adatszolgáltatási csatornáikon keresztül nyújtsák be.”
Módosítás 4
Rendeletre irányuló tervezet
1 cikk – -1 a pont – 1 pont (új)
2533/98/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés

1.  Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
(1)   Az EKB rendeletben határozhatja meg a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség tartalmát és alanyait a részt vevő tagállamok tényleges adatszolgáltató körére vonatkozóan.
(1) Az EKB rendeletben határozhatja meg a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség tartalmát és alanyait a részt vevő tagállamok tényleges adatszolgáltató körére vonatkozóan. Az EKB a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség tartalmának és alanyainak meghatározásánál tiszteletben tartja az arányosság elvét.”
Módosítás 5
Rendeletre irányuló tervezet
1 cikk – -1 b pont – 1 pont (új)
2533/98/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

1.  A 6. cikk (1) bekezdése bevezető részének helyébe a következő szöveg lép:
(1)   Ha egy részt vevő tagállamban rezidens adatszolgáltató szervezet azzal gyanúsítható, hogy a 7. cikk második bekezdésében meghatározott módon megsértette az EKB-kal szemben fennálló statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeit, az EKB és – az Alapokmány 5.2. cikkével összhangban – az érintett részt vevő tagállam nemzeti központi bankja jogosult ellenőrizni a statisztikai adat pontosságát és minőségét, valamint lefolytatni a kötelező adatgyűjtést. Mindazonáltal, amennyiben az érintett statisztikai adatra a tartalékképzési kötelezettség teljesítésének bizonyítása érdekében van szükség, az ellenőrzést a kötelező tartalék Európai Központi Bank által történő alkalmazásáról szóló, 1998. november 23-i 2531/98/EK tanácsi rendelet 6. cikkével összhangban kell végrehajtani [10]. A statisztikai adat ellenőrzésének vagy a kötelező adatgyűjtés lefolytatásának joga magában foglalja a jogosultságot:
(1) Ha egy részt vevő tagállamban rezidens adatszolgáltató szervezet azzal gyanúsítható, hogy a 7. cikk második bekezdésében meghatározott módon megsértette az EKB-val szemben fennálló statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeit, az EKB és – az Alapokmány 5.2. cikkével összhangban – az érintett részt vevő tagállam nemzeti központi bankja jogosult ellenőrizni a statisztikai adat pontosságát és minőségét, valamint lefolytatni a kötelező adatgyűjtést. Mindazonáltal, amennyiben az érintett statisztikai adatra a tartalékképzési kötelezettség teljesítésének bizonyítása érdekében van szükség, az ellenőrzést a kötelező tartalék Európai Központi Bank által történő alkalmazásáról szóló, 1998. november 23-i 2531/98/EK tanácsi rendelet 6. cikkével összhangban kell végrehajtani (10). A statisztikai adat ellenőrzésének vagy a kötelező adatgyűjtés lefolytatásának joga magában foglalja különösen a jogosultságot:
Módosítás 6
Rendeletre irányuló tervezet
1 cikk – -1 b pont – 2 pont (új)
2533/98/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

2.  A 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:
b)   adatszolgáltatók könyveinek és nyilvántartásainak vizsgálatához;
b) adatszolgáltatók könyveinek és nyilvántartásainak – ideértve a nyers adatokat is – vizsgálatához;
Módosítás 7
Rendeletre irányuló tervezet
1 cikk – -1 c pont – 1 pont (új)
2533/98/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés – b pont

1.  A 7. cikk (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:
b)   a statisztikai adat nem felel meg a valóságnak, hiányos, vagy olyan alakban nyújtották be, amely nem felel meg a vonatkozó követelményeknek.
b) a statisztikai adatot meghamisították, manipulálták, helytelen, hiányos, vagy olyan alakban nyújtották be, amely nem felel meg a követelménynek.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló tervezet
1 cikk – -1 c pont – 2 pont (új)
2533/98/EK rendelet
7 cikk – 3 bekezdés

2.  A 7. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
(3)   A kötelezettség – amely szerint az EKB és a nemzeti központi bankok számára lehetővé kell tenni az adatszolgáltatók által az EKB vagy a nemzeti központi bankok részére benyújtott statisztikai adatok pontosságának és minőségének ellenőrzését – megszegésének kell tekinteni minden olyan esetet, amikor egy adatszolgáltató szervezet akadályozza ezt a tevékenységet. Ilyen akadályozásnak minősül többek között a dokumentumok eltávolítása és az EKB, illetve a nemzeti központi bankok fizikai hozzáférésének megakadályozása, amikor azoknak szükségük lenne a dokumentumokra ellenőrzési vagy kötelező adatgyűjtési feladataik ellátásához.
(3) A kötelezettség – amely szerint az EKB és a nemzeti központi bankok számára lehetővé kell tenni az adatszolgáltatók által az EKB vagy a nemzeti központi bankok részére benyújtott statisztikai adatok pontosságának és minőségének ellenőrzését – megszegésének kell tekinteni minden olyan esetet, amikor egy adatszolgáltató szervezet akadályozza ezt a tevékenységet. Ilyen akadályozásnak minősül többek között – de nem kizárólag – a dokumentumok meghamisítása és/vagy eltávolítása, és az EKB, illetve a nemzeti központi bankok fizikai hozzáférésének megakadályozása, amikor azoknak szükségük lenne a dokumentumokra ellenőrzési vagy kötelező adatgyűjtési feladataik ellátásához.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló tervezet
1 cikk – -1 c pont – 3 pont (új)
2533/98/EK rendelet
7 cikk – 6 bekezdés

3.  A 7. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
(6)   Az e cikkben előírt hatáskörök gyakorlása során, az EKB a 2532/98/EK rendeletben meghatározott elvekkel és eljárásokkal összhangban jár el.
(6) Az e cikkben előírt hatáskörök gyakorlása során az EKB a 2532/98/EK, valamint az 1024/2013/EU rendeletben meghatározott elvekkel és eljárásokkal összhangban jár el.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló tervezet
1 cikk – 2 pont
2533/98/EK rendelet
8 cikk – 4 bekezdés – a pont
»a) olyan mértékben és részletességgel, amely a KBER Szerződésben említett feladatainak, vagy a prudenciális felügyelet területén a KBER tagjaira ruházott feladatoknak a végrehajtásához szükséges; vagy«
»a) olyan mértékben és részletességgel, amely a KBER Szerződésben említett feladatainak, vagy a prudenciális felügyelet területén az EKB-ra ruházott feladatoknak a végrehajtásához szükséges; vagy«
Módosítás 11
Rendeletre irányuló tervezet
1 cikk – 3 a pont (új)
2533/98/EK rendelet
8 cikk – 4 b bekezdés (új)

3a.  A szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4b) Az uniós vagy nemzeti jog szerint a pénzügyi intézmények, piacok és infrastruktúrák felügyeletéért, illetve a pénzügyi rendszerek stabilitásáért felelős azon tagállami és uniós hatóságok vagy szervek, amelyekhez a (4a) bekezdés értelmében bizalmas statisztikai adatokat juttatnak el, saját hatáskörükön belül meg kell, hogy tegyék az összes szükséges szabályozási, igazgatási, technikai és szervezeti intézkedést a bizalmas statisztikai adatok fizikai és logikai védelmének biztosítása érdekében. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a (4a) bekezdés értelmében az ESM számára eljuttatott bármilyen bizalmas statisztikai adat a bizalmas statisztikai adatok fizikai és logikai védelmének biztosítására irányuló összes szükséges szabályozási, igazgatási, technikai és szervezeti intézkedés hatálya alá tartozzon.”
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat