Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2014/0808(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0027/2014

Predložena besedila :

A8-0027/2014

Razprave :

PV 25/11/2014 - 21
CRE 25/11/2014 - 21

Glasovanja :

PV 26/11/2014 - 12.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0061

Sprejeta besedila
PDF 321kWORD 83k
Sreda, 26. november 2014 - Strasbourg
Zbiranje statističnih informacij s strani Evropske centralne banke *
P8_TA(2014)0061A8-0027/2014

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2014 o osnutku uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2533/98 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (11200/2014 – C8-0109/2014 – 2014/0808(CNS))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju priporočila Evropske centralne banke (11200/2014 – ECB/2014/13),

–  ob upoštevanju člena 129(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije ter členov 5.4. in 41 Statuta evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, v skladu s katerimi se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0109/2014),

–  ob upoštevanju Memoranduma o soglasju glede sodelovanja med člani Evropskega statističnega sistema in člani Evropskega sistema centralnih bank z dne 24. aprila 2013,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0027/2014),

1.  odobri osnutek, predlagan v priporočilu Evropske centralne banke, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti osnutek iz priporočila Evropske centralne banke;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Evropski centralni banki in Komisiji.

Veljavno besedilo   Sprememba
Sprememba 1
Osnutek uredbe
Člen 1 – točka -1 – točka 1 (novo)
Uredba (ES) št. 2533/98
Člen 3 – odstavek 1 – točka c

1.  V prvem odstavku člena 3 se točka (c) nadomesti z naslednjim:
(c)  lahko polno ali delno oprosti posebne razrede poročevalskih enot zahtev za statistično poročanje.
„(c) lahko polno ali delno oprosti posebne razrede poročevalskih enot zahtev za statistično poročanje. Vsa izvzetja posebnih razredov poročevalskih enot so v obliki utemeljenega pisnega sklepa. Tak sklep se objavi;“
Sprememba 2
Osnutek uredbe
Člen 1 – točka -1 – točka 2 (novo)
Uredba (ES) št. 2533/98
Člen 3 – odstavek 1 – točka d (novo)

2.  V prvem odstavku člena 3 se doda naslednja točka:

„(d) upošteva ustrezne določbe v zakonodaji Unije o pokritosti trga in obsegu zbiranja podatkov.“
Sprememba 3
Osnutek uredbe
Člen 1 – točka -1 – točka 3 (novo)
Uredba (ES) št. 2533/98
Člen 3 – odstavek 1a (novo)

3.  V členu 3 se za prvim odstavkom vstavi naslednji odstavek:

„Gospodarski subjekti lahko posredujejo informacije prek svojega običajnega kanala za poročanje.“
Sprememba 4
Osnutek uredbe
Člen 1 – točka -1a – točka 1 (novo)
Uredba (ES) št. 2533/98
Člen 5 – odstavek 1

1.  Člen 5(1) nadomesti z naslednjim:
1.  ECB lahko sprejme uredbe za opredelitev in naložitev svojih statističnih zahtev za poročanje dejanski poročevalski populaciji sodelujočih držav članic.
1. ECB lahko sprejme uredbe za opredelitev in naložitev svojih zahtev za statistično poročanje dejanski poročevalski populaciji sodelujočih držav članic. ECB spoštuje načelo sorazmernosti pri opredelitvi in uvedbi zahtev za statistično poročanje.“
Sprememba 5
Osnutek uredbe
Člen 1 – točka -1b – točka 1 (novo)
Uredba (ES) št. 2533/98
Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

1.  V členu 6(1) se uvodni del nadomesti z naslednjim:
1.  Če je poročevalska enota, rezident države članice EMU, osumljena kršitve statističnih zahtev ECB za poročanje, kakor je določeno v členu 7(2), imata ECB in v skladu s členom 5.2 Statuta nacionalna centralna banka zadevne sodelujoče države članice pravico verificirati točnost in kakovost statističnih informacij ter izvesti njihovo obvezno zbiranje. Če pa bi bila zadevna statistična informacija potrebna za dokaz usklajenosti z zahtevami o obvezni rezervi, je treba verifikacijo izvesti v skladu s členom 6 Uredbe Sveta (ES) št. 2531/98 z dne 23. novembra 1998 o uporabi obveznih rezerv s strani Evropske centralne banke (10). Pravica do verifikacije statističnih informacij ali do izvedbe obveznega zbiranja zato vključuje pravico do:
„1. Če je poročevalska enota, rezident države članice EMU, osumljena kršitve zahtev ECB za statistično poročanje, kakor je določeno v členu 7(2), imata ECB in v skladu s členom 5.2 Statuta nacionalna centralna banka zadevne sodelujoče države članice pravico verificirati točnost in kakovost statističnih informacij ter izvesti njihovo obvezno zbiranje. Če pa bi bila zadevna statistična informacija potrebna za dokaz usklajenosti z zahtevami o obvezni rezervi, je treba verifikacijo izvesti v skladu s členom 6 Uredbe Sveta (ES) št. 2531/98 z dne 23. novembra 1998 o uporabi obveznih rezerv s strani Evropske centralne banke (10). Pravica do verifikacije statističnih informacij ali do izvedbe obveznega zbiranja zato vključuje zlasti pravico do:“
Sprememba 6
Osnutek uredbe
Člen 1 – točka -1b – točka 2 (novo)
Uredba (ES) št. 2533/98
Člen 6 – odstavek 1 – točka b

2.  V členu 6(1) se točka (b) nadomesti z naslednjim:
(b)  pregleda knjig in evidenc poročevalskih enot;
„(b) pregleda knjig in evidenc poročevalskih enot, vključno z neobdelanimi podatki;“
Sprememba 7
Osnutek uredbe
Člen 1 – točka -1c – točka 1 (novo)
Uredba (ES) št. 2533/98
Člen 7 – odstavek 2 – točka b

1.  V členu  7(2) se točka (b) nadomesti z naslednjim:
(b)  če so statistične informacije nepravilne, nepopolne ali v obliki, ki ne ustreza zahtevi.
„(b) če so statistične informacije ponarejene, prirejene, nepravilne, nepopolne ali v obliki, ki ne ustreza zahtevi.“
Sprememba 8
Osnutek uredbe
Člen 1 – točka -1c – točka 2 (novo)
Uredba (ES) št. 2533/98
Člen 7 – odstavek 3

2.  Člen 7(3) se nadomesti z naslednjim:
3.  Šteje se, da je obveznost, da se ECB in nacionalni centralni banki omogoči verifikacija točnosti in kakovosti statističnih informacij, ki jih predložijo poročevalske enote ECB ali nacionalni centralni banki, kršena vsakič, kadar poročevalska enota ovira to dejavnost. Tako oviranje vključuje, vendar ni omejeno na odstranitev dokumentov in preprečitev fizičnega dostopa ECB ali nacionalni centralni banki, ki je potreben za izvedbo njune verifikacijske naloge ali obveznega zbiranja.
„3. Šteje se, da je obveznost, da se ECB in nacionalni centralni banki omogoči verifikacija točnosti in kakovosti statističnih informacij, ki jih predložijo poročevalske enote ECB ali nacionalni centralni banki, kršena vsakič, ko poročevalska enota ovira to dejavnost. Tako oviranje vključuje, vendar ni omejeno na ponarejanje in/ali odstranitev dokumentov in preprečitev fizičnega dostopa ECB ali nacionalni centralni banki, ki je potreben za izvedbo njune verifikacijske naloge ali obveznega zbiranja.“
Sprememba 9
Osnutek uredbe
Člen 1 – točka -1c – točka 3 (novo)
Uredba (ES) št. 2533/98
Člen 7 – odstavek 6

3.  Člen 7(6) se nadomesti z naslednjim:
6.  Pri izvrševanju pooblastil, predvidenih v tem členu, ECB ukrepa v skladu z načeli in postopki, kakor so določeni v Uredbi (ES) št. 2532/98.
„6. Pri izvrševanju pooblastil, predvidenih v tem členu, ECB ukrepa v skladu z načeli in postopki, kakor so določeni v Uredbi (ES) št. 2532/98 in Uredbi (EU) št. 1024/2013.“
Sprememba 10
Osnutek uredbe
Člen 1 – točka 2
Uredba (ES) št. 2533/98
Člen 8 – odstavek 4 – točka a
(a)  v obsegu in na ravni podrobnosti, ki sta potrebna za opravljanje nalog ESCB iz Pogodbe ali nalog, prenesenih na članice ESCB, na področju bonitetnega nadzora ali
(a)  v obsegu in na ravni podrobnosti, ki sta potrebna za opravljanje nalog ESCB iz Pogodbe ali nalog, prenesenih na ECB, na področju bonitetnega nadzora ali
Sprememba 11
Osnutek uredbe
Člen 1 – točka 3a (novo)
Uredba (ES) št. 2533/98
Člen 8 – odstavek 4 b (novo)

3a.  Vstavi se naslednji odstavek:

„4b. Organi ali telesa držav članic in Unije, ki so v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom pristojni za nadzor nad finančnimi institucijami, trgi in infrastrukturo ali nad stabilnostjo finančnega sistema, ki se jim v skladu z odstavkom 4a posredujejo zaupne statistične informacije, v okviru svojih pristojnosti sprejmejo vse potrebne regulativne, upravne, tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovijo fizično in logično varstvo zaupnih statističnih informacij. Države članice zagotovijo, da se za vse zaupne statistične informacije, ki se posredujejo evropskemu mehanizmu za stabilnost v skladu z odstavkom 4a, uporabijo vsi potrebni regulativni, upravni, tehnični in organizacijski ukrepi, da se zagotovi fizično in logično varstvo zaupnih statističnih informacij.“
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov