Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2970(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0292/2014

Dezbateri :

PV 27/11/2014 - 7.2
CRE 27/11/2014 - 7.2

Voturi :

PV 27/11/2014 - 10.2

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0065

Texte adoptate
PDF 219kWORD 58k
Joi, 27 noiembrie 2014 - Strasbourg
Serbia: cazul lui Seselj, criminalul de război acuzat
P8_TA(2014)0065RC-B8-0292/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 27 noiembrie 2014 referitoare la Serbia: cazul lui Vojislav Šešelj, acuzat de crime de război (2014/2970(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Serbia,

–  având în vedere Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte, care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2013,

–  având în vedere Raportul Comisiei pe 2014 privind progresele realizate de Serbia (SWD(2014)0302) din 8 octombrie 2014,

–  având în vedere Statutul Tribunalului Internațional pentru urmărirea în justiție a persoanelor care se fac vinovate de încălcări grave ale dreptului umanitar internațional comise pe teritoriul fostei Iugoslavii începând din anul 1991 (TPII),

–  având în vedere articolul 65 din Regulamentul de procedură și de probațiune al TPII,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Vojislav Šešelj, președintele Partidului Radical Sârb, este judecat de TPII pentru persecuții din motive politice, rasiale sau religioase, deportări, tratamente inumane (transfer forțat) (crime împotriva umanității), precum și pentru crimă, tortură, rele tratamente, distrugeri arbitrare ale unor sate sau distrugeri nejustificate de necesități de ordin militar, distrugeri sau pagube provocate intenționat unor instituții religioase sau de învățământ, jefuirea unor proprietăți publice sau private (încălcarea legilor sau a cutumelor de război) în Croația, Bosnia și Herțegovina și părți din Voivodina (Serbia), săvârșite în perioada 1991-1993;

B.  întrucât TPII a fost înființat de Organizația Națiunilor Unite în 1993 pentru a ancheta asupra crimelor de război comise în anii ’90, punându-se astfel bazele pentru soluționarea conflictului și dezvoltarea post-conflict din regiune;

C.  întrucât la 6 noiembrie 2014, după o încarcerare de peste 11 ani și în vreme ce procesul său este în continuare pe rol, Camera de primă instanță a Tribunalului a emis un ordin proprio motu de eliberare provizorie a lui Šešelj având în vedere înrăutățirea stării sale de sănătate, cu condiția ca acesta: (i) să nu influențeze martorii și victimele și (ii) să se prezinte în fața Camerei de primă instanță de îndată ce aceasta dispune astfel; întrucât Šešelj a arătat o atitudine ostilă față de TPII încă de la începutul procesului, întrerupând în mod repetat, perturbând și îngreunând procedurile în fața instanței, și a fost condamnat de trei ori pentru sfidarea instanței prin intimidarea martorilor;

D.  întrucât după întoarcerea în Serbia Šešelj a ținut mai multe discursuri publice la Belgrad, în care a subliniat că nu se va prezenta de bunăvoie în fața Tribunalului când i se va cere acest lucru, anunțându-și astfel intenția de a nu respecta una dintre cele două condiții ale eliberării sale;

E.  întrucât în declarațiile sale publice Šešelj a cerut în mod repetat crearea „Serbiei Mari”, emițând în mod public pretenții teritoriale asupra țărilor învecinate, inclusiv asupra Croației, stat membru al UE, și instigând la ură împotriva populației de altă etnie decât cea sârbă; întrucât a felicitat, într-un comunicat de presă, cetnicii sârbi pentru „eliberarea” Vukovarului, la cea de a 23-a aniversare a capturării, în 1991, a acestui oraș croat de către forțele paramilitare sârbe și armata iugoslavă, ocazie cu care au fost comise numeroase atrocități, încălcând astfel cerința de a nu influența victimele; întrucât „Femeile în negru”, o organizație sârbă care militează pentru pace, s-au adunat la Belgrad pentru a comemora victimele asediului într-un spectacol intitulat „Nu vom uita niciodată crimele din Vukovar”,

1.  condamnă cu fermitate retorica războinică a lui Šešelj, discursurile sale care instigă la ură și care încurajează pretențiile teritoriale, precum și încercările sale de a îndepărta Serbia de viitorul său european; deplânge acțiunile publice provocatoare și retorica războinică la care recurge acesta de la eliberarea sa provizorie, care au redeschis rănile psihologice ale victimelor războiului și au retrezit amintirea atrocităților comise la începutul anilor ’90; subliniază că declarațiile recente ale lui Šešelj ar putea submina progresele înregistrate în materie de cooperare regională și de reconciliere și ar putea periclita eforturile din ultimii ani;

2.  reamintește autorităților sârbe obligațiile care le revin în temeiul cadrului pentru cooperarea cu TPII și în calitate de țară candidată la aderarea la UE; observă cu preocupare că lipsa unei reacții politice și juridice adecvate din partea autorităților sârbe la comportamentul lui Šešelj subminează încrederea victimelor în procedurile judiciare; încurajează autoritățile sârbe și partidele democratice să condamne orice discurs public care instigă la ură și orice retorică de război și să promoveze protejarea drepturilor minorităților și a drepturilor culturale; solicită autorităților sârbe să investigheze dacă Šešelj a încălcat legislația sârbă, precum și să consolideze și să aplice pe deplin legislația care interzice instigarea la ură, discriminarea și instigarea la violență; sprijină toate partidele politice, ONG-urile și persoanele private din Serbia care combat actele de instigare la ură;

3.  solicită TPII și Parchetului său, date fiind aceste noi împrejurări, să ia măsurile necesare pentru a reexamina condițiile de eliberare provizorie; observă că existența în cadrul Tribunalului a unor practici divergente în ceea ce privește eliberarea provizorie nu contribuie la îndeplinirea obiectivelor TPII; încurajează TPII să ia măsuri concrete pentru a restaura încrederea în instituție, care a fost slăbită de declarațiile publice deplorabile și inadmisibile ale lui Vojislav Šešelj, inclusiv prin adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru accelerarea finalizării tuturor proceselor și apelurilor aflate pe rol; reamintește că aducerea criminalilor de război în fața instanței este o condiție indispensabilă pentru un proces de reconciliere veritabil și de durată;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Președintelui, Guvernului și Adunării Naționale a Serbiei, Consiliului de Securitate al ONU și Președintelui TPII.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate