Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2882(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0246/2014

Előterjesztett szövegek :

B8-0246/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 27/11/2014 - 10.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0067

Elfogadott szövegek
PDF 108kWORD 55k
2014. november 27., Csütörtök - Strasbourg
Felhatalmazáson alapuló jogi aktus kifogásának mellőzése: az Egységes Szanálási Testület igazgatási kiadásainak fedezésére szolgáló hozzájárulások részletekben való fizetését az átmeneti időszak tekintetében lehetővé tevő ideiglenes rendszer
P8_TA(2014)0067B8-0246/2014

Az Európai Parlament 2014. november 27-i határozata az Egységes Szanálási Testület igazgatási kiadásainak fedezésére szolgáló hozzájárulások részletekben való fizetését az átmeneti időszak tekintetében lehetővé tevő ideiglenes rendszerről szóló, 2014. október 8-i, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2014)7164 – 2014/2882(DEA))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság 2014. október 8-i, felhatalmazáson alapuló rendeletére (C(2014)7164),

–  tekintettel a Bizottság 2014. október 23-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett 2014. november 4-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. július 15-i 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 65. cikke (5) bekezdésének a), b) és c) pontjára,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság határozatra vonatkozó ajánlásra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (6) bekezdésére,

A.  mivel a 806/2014/EU rendelet (az egységes szanálási mechanizmusról szóló rendelet) 42. cikke előírja, hogy az Egységes Szanálási Testületet (a Testületet) 2014. augusztus 19-i hatállyal európai uniós ügynökségként kell létrehozni;

B.  mivel az egységes szanálási mechanizmusról szóló rendelet 98. cikke előírja, hogy a Testületnek 2015. január 1-től teljes körűen működőképesnek kell lennie;

C.  mivel a Testületnek önálló költségvetéssel kell rendelkeznie, amely nem része az Unió költségvetésének, és amelyet a banki ágazat hozzájárulásaiból kell finanszírozni, és különösen a Testület igazgatási kiadásait kell az egységes szanálási mechanizmusról szóló rendelet hatálya alá tartozó hitelintézeteknek, anyavállalatoknak, befektetési cégeknek és pénzügyi intézményeknek fedeznie;

D.  mivel az egységes szanálási mechanizmusról szóló rendelet 65. cikkének (5) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a hozzájárulások – és különösen a Testület teljes körű működőképességének eléréséig a igazgatási kiadások fedezéséhez szükséges éves hozzájárulások – jellegének és kiszámításának meghatározása érdekében;

E.  mivel a Bizottság a fent említett felhatalmazással összhangban 2014. október 8-án elfogadta az Egységes Szanálási Testület igazgatási kiadásainak fedezésére szolgáló hozzájárulások részletekben való fizetését az átmeneti időszak tekintetében lehetővé tevő ideiglenes rendszerről szóló, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet;

F.  mivel e felhatalmazáson alapuló rendelet a Parlament és a Tanács rendelkezésére álló ellenőrzési időszak lejártával csak akkor léphet hatályba, ha az ellen sem a Parlament, sem a Tanács nem emel kifogást, illetve ha ezen időszak lejárta előtt a Parlament és a Tanács egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel kifogást; mivel az ellenőrzési időszakot az egységes szanálási mechanizmusról szóló rendelet 93. cikkének (6) bekezdése alapján az értesítés dátumától számított három hónapban, azaz 2015. január 8-ig terjedő időszakban állapították meg, és az további három hónappal meghosszabbítható;

G.  mivel annak érdekében, hogy a Testület 2015. január 1-jére zökkenőmentesen működőképessé váljon, finanszírozási rendszerét a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2015. január 1-ig ki kell alakítania, hogy lehetővé tegye kezdeti igazgatási kiadásainak (a személyzet javadalmazásának, továbbá az infrastrukturális, igazgatási és működési kiadások) saját forrásokból történő fedezését;

H.  mivel a fent említett, felhatalmazáson alapuló rendeletnek ezért még 2014-ben, az F. preambulumbekezdésben említett ellenőrzési időszak lejárta előtt életbe kellene lépnie;

1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 225., 2014.7.30., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat