Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2882(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0246/2014

Iesniegtie teksti :

B8-0246/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 27/11/2014 - 10.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0067

Pieņemtie teksti
PDF 282kWORD 53k
Ceturtdiena, 2014. gada 27. novembris - Strasbūra Galīgā redakcija
Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: maksājumu provizoriskā sistēma, kas paredzēta iemaksām, kuras vajadzīgas, lai segtu Vienotās noregulējuma valdes administratīvos izdevumus provizoriskajā periodā
P8_TA(2014)0067B8-0246/2014

Eiropas Parlamenta 2014. gada 27. novembra lēmums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2014. gada 8. oktobra Deleģēto regulu par maksājumu provizorisko sistēmu, kas paredzēta iemaksām, kuras vajadzīgas, lai segtu Vienotās noregulējuma valdes administratīvos izdevumus provizoriskajā periodā (C(2014)7164 – 2014/2882(DEA))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas 2014. gada 8. oktobra deleģēto regulu (C(2014)7164),

–  ņemot vērā Komisijas 2014. gada 23. oktobra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret minēto deleģēto regulu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas 2014. gada 4. novembra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. jūlija Regulu (ES) Nr. 806/2014, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010(1), un jo īpaši tās 65. panta 5. punkta a), b) un c) apakšpunktu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas lēmuma ieteikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 6. punktu,

A.  tā kā Regulas (ES) Nr. 806/2014 (VNM regula) 42. pantā ir paredzēts izveidot Vienotā noregulējuma valdi (Valdi), kas sāktu darboties no 2014. gada augusta kā Eiropas Savienības aģentūra;

B.  tā kā VNM regulas 98. pantā ir noteikts, ka Valde pilnībā sāk darbību 2015. gada 1. janvārī;

C.  tā kā Valdei ir jābūt autonomam budžetam, kas nav iekļauts Savienības budžetā un tiek finansēts no banku sektora iemaksām, jo īpaši iemaksām saistībā ar Valdes administratīvajiem izdevumiem, ko veic tās kredītiestādes, mātesuzņēmumi, ieguldījumu brokeru sabiedrības un finanšu iestādes, uz kurām attiecas VNM regula;

D.  tā kā VNM regulas 65. panta 5. punktā Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus par iemaksām, lai noteiktu iemaksu veidus un jautājumus, par kuriem jāveic iemaksas. un jo īpaši ikgadējās iemaksas, kas nepieciešamas, lai segtu Valdes administratīvās izmaksas, pirms tā kļūst pilnībā darbspējīga;

E.  tā kā Komisija 2014. gada 8.oktobrī saskaņā ar iepriekšminēto pilnvarojumu pieņēma Deleģēto regulu par maksājumu provizorisko sistēmu, kas paredzēta iemaksām, kuras vajadzīgas, lai segtu Vienotās noregulējuma valdes administratīvos izdevumus provizoriskajā periodā;

F.  tā kā šī deleģētā regula var stāties spēkā pēc tam, kad būs beidzies Parlamentam un Padomei paredzētais rūpīgās pārbaudes periods, bet tikai tad, ja ne Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā perioda beigām gan Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus; tā kā VNM regulas 93. panta 6. punktā ir noteikts, ka šis rūpīgās pārbaudes periods ilgst trīs mēnešus no dienas, kad minētais akts ir paziņots, t.i., līdz 2015. gada 8. janvārim, un to var pagarināt vēl par trīs mēnešiem;

G.   tā kā, lai Valde varētu netraucēti darboties no 2015. gada 1. janvāra, tai pēc iespējas ātrāk būtu jāpiešķir finansējums, jebkurā gadījumā vēl pirms 2015. gada 1. janvāra, tādējādi ļaujot tai segt pirmos administratīvos izdevumus (darbinieku atalgojums, infrastruktūra, administratīvie un darbības izdevumi) no pašas resursiem;

H.  tā kā iepriekšminētajai deleģētajai regulai tādēļ vajadzētu stāties spēkā 2014. gadā vēl pirms ir beidzies F apsvērumā minētais rūpīgās pārbaudes periods;

1.  paziņo, ka tas neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 225, 30.7.2014., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika