Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2882(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0246/2014

Texte depuse :

B8-0246/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/11/2014 - 10.4

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0067

Texte adoptate
PDF 210kWORD 54k
Joi, 27 noiembrie 2014 - Strasbourg
Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: sistemul provizoriu de tranșe ale contribuțiilor pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale comitetului unic de rezoluție în cursul perioadei provizorii
P8_TA(2014)0067B8-0246/2014

Decizia Parlamentului European din 27 noiembrie 2014 de a nu formula obiecțiuni la regulamentul delegat al Comisiei din 8 octombrie 2014 privind sistemul provizoriu de tranșe ale contribuțiilor pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale comitetului unic de rezoluție în cursul perioadei provizorii (C(2014)7164 – 2014/2882(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei din 8 octombrie 2014 (C(2014)7164),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 23 octombrie 2014 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecțiuni la Regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea din 4 noiembrie 2014 a Comisiei pentru afaceri economice și monetare adresată președintelui Conferinței președinților de comisie,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010(1), în special articolul 65 alineatul (5) literele (a)-(c),

–  având în vedere recomandarea de decizie prezentată de Comisia pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât articolul 42 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 (Regulamentul MUR) prevede înființarea Comitetului unic de rezoluție (Comitetul) de la 19 august 2014 sub forma unei agenții a Uniunii Europene;

B.  întrucât articolul 98 din Regulamentul MUR prevede că Comitetul va fi deplin operațional începând de la 1 ianuarie 2015;

C.  întrucât Comitetul va avea propriul buget autonom, separat de bugetul Uniunii și finanțat prin contribuții ale sectorului bancar, contribuțiile pentru cheltuielile administrative ale Comitetului fiind asigurate de instituțiile de credit, de întreprinderile-mamă, de firme de investiții și de instituții financiare ce intră în domeniul de aplicare a Regulamentului MUR;

D.  întrucât articolul 65 alineatul (5) din Regulamentul MUR împuternicește Comisia să adopte acte delegate referitor la contribuții pentru a determina tipul acestora și modul lor de calculare, îndeosebi pentru contribuțiile anuale necesare pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale Comitetului înainte ca acesta să devină pe deplin operațional;

E.  întrucât Comisia a adoptat la 8 octombrie 2014, conform împuternicirii primite, regulamentul delegat privind sistemul provizoriu de tranșe ale contribuțiilor pentru acoperirea cheltuielilor administrative ale comitetului unic de rezoluție în cursul perioadei provizorii;

F.  întrucât regulamentul delegat ar putea intra în vigoare la sfârșitul perioadei de examinare rezervate Parlamentului și Consiliului numai în cazul în care nu a fost formulată nicio obiecțiune de către Parlament sau de către Consiliu sau dacă, înainte de expirarea respectivei perioade, Parlamentul și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni; întrucât perioada de examinare a fost stabilită, conform articolului 93 alineatul (6) din Regulamentul MUR, la trei luni de la data notificării, respectiv până la 8 ianuarie 2015, putând fi prelungită pentru încă trei luni;

G.  întrucât, pentru a se asigura corecta funcționare a Comitetului până la 1 ianuarie 2015, este necesar ca dispozițiile privind finanțarea sa să fie cât mai repede puse în aplicare, până cel târziu la 1 ianuarie 2015, permițându-se astfel acoperirea primelor cheltuieli administrative (remunerarea personalului, infrastructura, cheltuielile administrative și operative) din propriul buget;

H.  întrucât regulamentul delegat susmenționat ar trebui, prin urmare, să intre în vigoare încă în 2014, anterior expirării perioadei de examinare menționate la considerentul F,

1.  declară că nu formulează obiecțiuni la Regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 225, 30.7.2014, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate