Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2973(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0286/2014

Podneseni tekstovi :

B8-0286/2014

Rasprave :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Glasovanja :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0071

Usvojeni tekstovi
PDF 242kWORD 89k
Četvrtak, 27. studenog 2014. - Strasbourg
Jedinstveno digitalno tržište
P8_TA(2014)0071B8-0286/2014

Rezolucija Europskog parlamenta od 27. studenoga 2014. o potpori pravima potrošača na jedinstvenom digitalnom tržištu (2014/2973(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 3. stavak 3. i članak 6. Ugovora o Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir članke 9., 10., 12., 14., 16., 26., 36., članak 114. stavak 3. i članak 169. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije, posebno njezine članke 7, 8., 11., 21. 38., i 52.,

–  uzimajući u obzir postupak suodlučivanja 2013/0309 o prijedlogu uredbe o utvrđivanju mjera u vezi s europskim jedinstvenim tržištem elektroničkih komunikacija i ostvarenju „Povezanog kontinenta” (COM(2013)0627),

–  uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije od 23. travnja 2013. naslovljen „Akcijski plan za elektroničku trgovinu za razdoblje 2012. – 2015. – stanje stvari 2013.” (SWD(2013)0153),

–  uzimajući u obzir pregled stanja na unutarnjem tržištu br. 26 Europske komisije od 18. veljače 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješća Komisije o praćenju napretka Digitalnog programa 2014.,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 11. siječnja 2012. naslovljenu „Skladan okvir za uspostavu povjerenja u jedinstveno digitalno tržište za elektroničku trgovinu i mrežne usluge” (COM(2011)0942),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. lipnja 2013. o novoj strategiji za europsku politiku zaštite potrošača(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 4. veljače 2014. o provedbi Direktive 2005/29/EZ o nepoštenoj poslovnoj praksi(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. prosinca 2013. o ostvarivanju potencijala računalstva u oblaku u Europi(3),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 4. srpnja 2013. o ostvarenju jedinstvenog digitalnog tržišta(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. prosinca 2012. o ostvarenju jedinstvenog digitalnog tržišta(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 22. svibnja 2012. o strategiji za jačanje prava osjetljivih skupina potrošača(6),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 20. travnja 2012. pod nazivom „Konkurentno jedinstveno digitalno tržište ‒ e-uprava kao prethodnik”(7),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. studenog 2011. o novoj strategiji za politiku zaštite potrošača(8),

–  uzimajući u obzir studiju svog resornog odjela A iz 2013. o pitanju kako digitalno društvo učiniti sveprisutnim u EU-u,

–  uzimajući u obzir studiju svog resornog odjela A iz 2013. naslovljenu „Zabava x.0 za poticaj razvoja širokopojasne veze”,

–  uzimajući u obzir svoju preporuku Vijeću od 26. ožujka 2009. o jačanju sigurnosti i temeljnih sloboda na internetu(9),

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 12. ožujka 2014. o programu nadzora Agencije za nacionalnu sigurnost SAD-a (NSA), nadzornim tijelima u različitim državama članicama i njihovu utjecaju na temeljna prava građana EU-a te o transatlantskoj suradnji u pravosuđu i unutarnjim poslovima(10),

–  uzimajući u obzir studiju svog resornog odjela A iz 2013. o diskriminaciji potrošača na jedinstvenom digitalnom tržištu,

–  uzimajući u obzir presudu Suda od 8. travnja 2014. u spojenim predmetima C-293/12 i C-594/12, u kojoj je Direktiva o zadržavanju podataka proglašena nevažećom,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je jedinstveno digitalno tržište jedno od područja napretka koje, premda sa sobom donosi izazove, sadrži potencijal velikih dobitaka od učinkovitosti koji mogu dosegnuti 260 milijardi EUR godišnje i time pridonijeti oporavku Europe od krize;

B.  budući da bi se potpunom uspostavom europskog jedinstvenog digitalnog tržišta otvorili milijuni radnih mjesta te da bi se potencijalno omogućilo Europi da do 2020. poveća BDP za 4 %;

C.  budući da se očekuje da će sam sektor aplikacija utrostručiti svoje prihode od 2013. do 2018. i pritom u istom razdoblju stvoriti tri milijuna radnih mjesta;

D.  budući da je Parlament naručio studiju kako bi se analizirali troškovi nejedinstvenog djelovanja Europe na jedinstvenom digitalnom tržištu, u kojoj se naglašava koliko je važno digitalna rješenja razmatrati kao priliku za potrošače, građane i poduzeća, a ne kao prijetnju;

E.  budući da Unija treba poticati masovnu upotrebu računalstva u oblaku u Europi, s obzirom na to da je ono moćan pokretač rasta europskog gospodarstva; budući da studija pokazuje znatnu očekivanu dobit povezanu s njegovim brzim razvojem;

F.  budući da se prepreke kojima se sprječava sudjelovanje potrošača u jedinstvenom digitalnom tržištu odnose na diskriminatorne prakse kao što su ograničavanja pružatelja usluga na određene države ili područja, jednostavno odbijanje prodaje usluga, automatsko preusmjeravanje ili neopravdana diversifikacija uvjeta prodaje;

G.  budući da su sigurna, učinkovita, konkurentna i inovativna mobilna plaćanja te e-plaćanja ključna da bi potrošači u potpunosti profitirali od jedinstvenog tržišta;

H.  budući da su zaštita osobnih podataka i privatnosti, kao i računalna sigurnost te sigurnost elektroničkih komunikacija i mreža, prioritet jedinstvenog digitalnog tržišta, s obzirom na to da su temeljni preduvjeti za njegovo funkcioniranje i za stvaranje povjerenja kod građana i potrošača;

I.  budući da je transeuropska dostupnost rasprostranjenog, brzog i sigurnog pristupa internetu i digitalnim uslugama u javnom interesu nužna za socijalni i gospodarski rast, konkurentnost, socijalnu uključenost i jedinstveno tržište;

J.  budući da će istraživanje, razvoj i inovacije na području digitalne ekonomije pomoći Europi da ostane srednjoročno i dugoročno konkurentna;

K.  budući da je brzo uvođenje brzih širokopojasnih mreža presudno za razvoj europske produktivnosti i nastanak novih i malih poduzeća koja mogu biti predvodnici u različitim sektorima, na primjer u zdravstvu, proizvodnji i uslužnim industrijama;

L.  budući da bi privatni sektor trebao imati vodeću ulogu u uvođenju i moderniziranju širokopojasnih mreža, uz potporu konkurentnog regulatornog okvira koji je otvoren za ulaganja;

M.  budući da je jedinstveno digitalno tržište jedan od najinovativnijih sektora gospodarstva i da zbog toga igra važnu ulogu u konkurentnosti europskog gospodarstva te pridonosi gospodarskom rastu razvojem elektroničke trgovine, istovremeno olakšavajući poslovnim subjektima pridržavanje administrativnih i financijskih propisa te nudeći potrošačima širi izbor robe i usluga;

N.  budući da jedinstveno digitalno tržište ne donosi samo ekonomsku korist nego ima i jak utjecaj na dnevni politički, društveni i kulturni život potrošača i građana EU-a;

O.  budući da konkurentno jedinstveno digitalno tržište ne može postojati bez brzih širokopojasnih i telekomunikacijskih mreža povećanog kapaciteta diljem svih regija EU-a, uključujući udaljena područja;

P.  budući da već postojeći digitalni jaz i njegovo sustavno širenje imaju izravan negativan utjecaj na razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta u smislu pristupa internetu i elektroničkih vještina;

Q.  budući da su zaštita osobnih podataka i privatnosti, kao i sigurnost elektroničkih komunikacija i mreža, prioritet jedinstvenog digitalnog tržišta, s obzirom na to da su oni temeljni preduvjeti za njegovo funkcioniranje i pridobivanje povjerenja građana i potrošača u njega;

R.  budući da internetska tržišta moraju biti fleksibilna i prilagođena potrošačima da bi mogla rasti i širiti se;

S.  budući da je elektronička trgovina važna dopuna izvanmrežnoj trgovini i značajan pokretač potrošačkog izbora, natjecanja i tehnoloških inovacija te na taj način pridonosi usmjeravanju Europske unije prema gospodarstvu utemeljenom na znanju;

T.  budući da su za taj sektor gospodarstva ključni neometano natjecanje i jednaki uvjeti poslovanja za poduzeća, što će poticati ulaganja, s obzirom na to da će zajamčiti njegov dugoročni održivi razvoj na dobrobit krajnjih korisnika; budući da je učinkovito natjecanje dobar pokretač uspješnog ulaganja te da može potrošačima donijeti korist u smislu izbora, cijene i kvalitete;

U.  budući da su neka područja jedinstvenog digitalnog tržišta osjetljiva zbog prekomjerne koncentracije tržišta i dominantnih operatora;

V.  budući da problem fragmentacije tržišta i nedostatka uzajamnog djelovanja u Europskoj uniji predstavlja prepreku brzom razvoju jedinstvenog digitalnog tržišta;

W.  budući da su radna mjesta stvorena u sklopu jedinstvenog digitalnog tržišta u prosjeku povezana s visokim kvalifikacijama i primanjima te kao takva daju važan doprinos stvaranju kvalitetnog i održivog zapošljavanja;

X.  budući da bi Komisija trebala štititi od ponašanja kojima se narušava tržišno natjecanje i utječe na pluralizam medija, i u smislu pružanja sadržaja i u smislu vlasništva nad njim, jer je pristup informacijama ključan za uspješnu demokraciju;

1.  poziva države članice i Komisiju da u sklopu sveobuhvatne strategije kontinuiranim naporima za provedbu postojećih pravila i njihova poštovanja razmotre sve postojeće prepreke koje sprječavaju razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta, istovremeno vodeći brigu da se procijenio utjecaj mjera, da su prilagođene budućim potrebama i digitalnom dobu; vjeruje da ti napori moraju biti u središtu nastojanja EU-a da stvori gospodarski rast i radna mjesta te ojača svoju konkurentnost i otpornost u sklopu globalne ekonomije;

2.  naglašava da svaki zakonodavni prijedlog koji se odnosi na jedinstveno digitalno tržište mora biti usklađen s Poveljom EU-a o temeljnim pravima, tako da prava koja su u njoj sadržana budu u potpunosti zaštićena na digitalnom području;

3.  posebno ističe potencijal e-trgovine, kojom bi se prema procjenama potrošačima moglo uštedjeti više od 11,7 milijardi EUR godišnje, kad bi im prilikom kupovanja na internetu raspoloživ bio cijeli skup robe i usluga EU-a;

4.  pozdravlja rast e-trgovine, međutim primjećuje da u nekim državama članicama tek nekolicina sudionika ima dominantan položaj u direktnoj prodaji robe ili drugima služe kao trgovinska platforma za prodaju fizičke robe; naglašava da je na europskoj razini potrebno pratiti i sprječavati zlouporabu takvih dominantnih položaja u smislu dostupnosti robe potrošačima i naknada koje mala i srednja poduzeća moraju plaćati za upotrebu takvih platformi;

5.  ističe potrebu bavljenja pitanjem digitalnog jaza i njegova suzbijanja kako bi se iskoristio sav potencijal jedinstvenog digitalnog tržišta i omogućilo uključivanje svih građana u društvo digitalnog doba, bez obzira na njihova primanja, socijalni status, mjesto življenja, zdravlje ili dob;

6.  posebno napominje da je potrebno riješiti preostale prepreke za potrošače i poslovne subjekte u vezi s e-trgovinom, koje uključuju internetske usluge, pristup digitalnim sadržajima, sprječavanje prijevara, registraciju na internetskim stranicama, reklamiranje rasprodaja i označavanje;

7.  poziva Komisiju da osigura brzu provedbu jedinstvenog tržišta za usluge te da zajamči provedbu i poštovanje pravila kao što su Direktiva o pravima potrošača, alternativno rješavanje sporova i rješavanje sporova online, uz istovremeno jamčenje smanjenja administrativnog opterećenja;

8.  poziva da se brzo usvoji nova modernizirana Uredba o zaštiti podataka kako bi se postigla primjerena ravnoteža između visoke razine zaštite osobnih podataka, sigurnosti korisnika i kontrole nad vlastitim osobnim podacima te stabilnog i predvidljivog zakonodavnog okružja u kojem na dobrobit krajnjih korisnika mogu napredovati poslovni subjekti na poboljšanom jedinstvenom tržištu, jednakih uvjeta poslovanja kojima se potiče ulaganje i okružja koje doprinosi atraktivnosti EU-a kao odredišta za poslovne subjekte; poziva Komisiju i države članice da predvide potrebne resurse za borbu protiv računalnog kriminala u obliku zakonodavnih mjera i policijske suradnje, kako na nacionalnoj razini tako i na razini EU-a;

9.  smatra da bi Komisija trebala djelovati u cilju stvaranja i jamčenja zakonodavnog i pravno sigurnog okružja pogodnog za poticanje kreativnosti i inovativnosti u novoosnovanim poduzećima, mikropoduzećima te malim i srednjim poduzećima;

10.  ističe potrebu da se stvore jednaki uvjeti poslovanja za poduzeća koja posluju na jedinstvenom digitalnom tržištu kako bi im se omogućilo tržišno natjecanje; stoga poziva Komisiju da pravilno provodi pravila EU-a o tržišnom natjecanju kako bi se spriječila prekomjerna koncentracija tržišta i zlouporaba vladajućeg položaja te da prati natjecanje s obzirom na sadržaj i usluge koji se prodaju u paketu;

11.  konstatira da se moraju osigurati jednaki uvjeti poslovanja za poduzeća na jedinstvenom digitalnom tržištu kako bi se zajamčilo dinamično digitalno gospodarstvo u EU-u; naglašava da će temeljita provedba pravila EU-a o tržišnom natjecanju na jedinstvenom digitalnom tržištu biti presudna za rast tog tržišta, pristup potrošača i njihov izbor te dugoročnu konkurentnost; naglašava koliko je važno osigurati potrošačima istu zaštitu na internetu kakvu imaju na svojim tradicionalnim tržištima;

12.  poziva Vijeće na brz napredak i na pokretanje pregovora s Parlamentom o prijedlogu uredbe o utvrđivanju mjera u vezi s europskim jedinstvenim tržištem elektroničkih komunikacija te na ostvarenje „Povezanog kontinenta” jer će se time konkretno stati na kraj naknadama za roaming unutar EU-a, osigurati veća pravna sigurnost u vezi s neutralnošću mreže i poboljšati zaštita potrošača unutar jedinstvenog digitalnog tržišta; smatra da bi ta uredba mogla predstavljati presudan korak prema ostvarenju jedinstvenog europskog tržišta mobilnih uređaja;

13.  traži od Komisije da predloži inicijativu za digitalno poduzetništvo jer je to ključno za stvaranje novih radnih mjesta i inovativnih ideja, uključujući mjere za poboljšanje pristupa novih digitalnih poduzetnika financijskim sredstvima (na primjer skupnim financiranjem) i za davanje druge prilike propalim poduzetnicima;

14.  naglašava da bi se prema cjelokupnom internetskom prometu trebalo odnositi jednako, bez diskriminacije, ograničavanja ili ometanja, neovisno o pošiljatelju, primatelju, vrsti, sadržaju, uređaju, usluzi ili primjeni;

15.  napominje da je tržište internetskih pretraživača od posebne važnosti za jamčenje konkurentskih uvjeta na jedinstvenom digitalnom tržištu, s obzirom na to da postoji mogućnost da tražilice prerastu u filtere mreže (gatekeepers) te da komercijaliziraju sekundarno iskorištavanje dobivenih informacija; stoga poziva Komisiju da odlučno provodi pravila EU-a o tržišnom natjecanju, uvažavajući informacije i prijedloge svih relevantnih dionika te uzimajući u obzir cjelokupnu strukturu jedinstvenog digitalnog tržišta kako bi se osigurala pravna sredstva kojima se doista štite potrošači, korisnici interneta i subjekti koji posluju na internetu; nadalje poziva Komisiju da razmotri prijedloge čija je svrha odvajanje tražilica od ostalih komercijalnih usluga kao jedan od mogućih dugoročnih načina postizanja spomenutih ciljeva;

16.  nadalje poziva Komisiju da djeluje brzo kako bi razmotrila moguća rješenja koja teže uravnoteženoj, poštenoj i otvorenoj strukturi pretraživanja interneta;

17.  ističe da bi pri upravljanju tražilicom upotrebi tražilica postupak pretraživanja i njegovi rezultati za korisnike trebali biti nepristrani kako bi pretraživanje interneta bilo nediskriminirajuće, kako bi se zajamčila veća konkurencija i veća ponuda za korisnike i potrošače te očuvala raznolikost izvora informacija; napominje stoga da indeksacija, ocjenjivanje, prezentacija i rangiranje koje provode tražilice moraju biti nepristrani i transparentni; poziva Komisiju da spriječi svaku zlouporabu pružatelja usluga pretraživanja interneta kada je riječ o marketingu na području povezanih usluga;

18.  pozdravlja najavu daljnje istrage Komisije u vezi s praksama tražilica te s digitalnim tržištem općenito;

19.  naglašava važnost jamčenja učinkovitog i ujednačenog okvira za zaštitu autorskih prava i prava intelektualnog vlasništva, koji je uključen u stvarnost digitalne ekonomije;

20.  potiče brzo usvajanje i donošenje međunarodnih odredbi kojima će se korisnicima s invaliditetom olakšati pristup digitalnom sadržaju i tiskanim materijalima njihovom digitalizacijom;

21.  pozdravlja zaključenje Ugovora iz Marakeša za olakšanje pristupa knjigama slabovidnim osobama te potiče sve potpisnike da ratificiraju taj Ugovor; smatra da Ugovor iz Marakeša predstavlja dobar napredak, ali da još treba mnogo toga učiniti da se pored slabovidnih osoba sadržaj učini dostupnim osobama s invaliditetom; naglašava koliko je važno dodatno proširiti dostupnost na velikom broju područja, od autorskih prava i pretraživača do pružatelja telekomunikacijskih usluga;

22.  poziva Komisiju i države članice na daljnji razvoj i provedbu regulatornih okvira na razini EU-a i na nacionalnoj razini kako bi se stvorilo uključivo i sigurno tržište mrežnih i mobilnih plaćanja uz istodobno jamčenje zaštite potrošača i podataka o njima; ističe u tom smislu potrebu za jasnim i predvidljivim pravilima utvrđenima zakonom;

23.  podsjeća da računalstvo u oblaku može postati snažan instrument za razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta te smanjenjem troškova informatičke infrastrukture i drugih troškova može donijeti ekonomsku korist, osobito za mala i srednja poduzeća; naglašava u tom smislu činjenicu da ako usluge računalstva u oblaku pruža samo ograničen broj velikih pružatelja usluga, oni će raspolagati sve većom količinom informacija; podsjeća nadalje da računalstvo u oblaku također donosi sa sobom rizike za korisnike, posebno kada je riječ o osjetljivim podacima; poziva na pravilnu provedbu europske strategije za jamčenje konkurentnog i sigurnog računalstva u oblaku;

24.  poziva Komisiju da preuzme vodeću ulogu u promicanju međunarodnih standarda i specifikacija za računalstvo u oblaku kojima se omogućuju usluge računalstva u oblaku kojima se poštuje privatnost i koje su pouzdane, dostupne, vrlo interoperabilne, sigurne i energetski učinkovite te predstavljaju sastavni dio buduće industrijske politike Unije; naglašava da su pouzdanost, sigurnost i zaštita podataka potrebni za povjerenje korisnika i konkurentnost;

25.  naglašava potrebu da se osigura sigurnost na internetu, posebno za djecu, te da se spriječi iskorištavanje djece osmišljavanjem načina za otkrivanje i suzbijanje nezakonitog prikazivanja zlostavljanja djece na internetu i aktiviranjem sredstava kojima se djecu i adolescente sprječava da pristupe sadržaju za koji postoji dobna granica;

26.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0239.
(2) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0063.
(3) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0535.
(4) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0327.
(5) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2012)0468.
(6) SL C 264 E, 13.9.2013., str. 11.
(7) SL C 258 E, 7.9.2013., str. 64.
(8) SL C 153 E, 31.5.2013., str. 25.
(9) SL C 117 E, 6.5.2010., str. 206.
(10) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0230.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti