Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2973(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0286/2014

Texte depuse :

B8-0286/2014

Dezbateri :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Voturi :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0071

Texte adoptate
PDF 299kWORD 92k
Joi, 27 noiembrie 2014 - Strasbourg
Piața unică digitală
P8_TA(2014)0071B8-0286/2014

Rezoluţia Parlamentului European din 27 noiembrie 2014 referitoare la susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală (2014/2973(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 3 alineatul (3) și articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere articolele 9, 10, 12, 14, 16, 26 și 36, articolul 114 alineatul (3) și articolul 169 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolele 7, 8, 11, 21, 38 și 52,

–  având în vedere procedura de codecizie 2013/0309 privind propunerea de regulament de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și de realizare a unui continent conectat (COM(2013)0627),

–  având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 23 aprilie 2013 intitulat „Comerțul electronic – Plan de acțiune 2012-2015 – Situația în 2013” (SWD(2013)0153),

–  având în vedere Tabloul de bord al pieței interne 26 emis de Comisie la 18 februarie 2013,

–  având în vedere rapoartele Comisiei privind Tabloul de bord al Agendei digitale 2014,

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 11 ianuarie 2012 intitulată „Un cadru coerent pentru creșterea încrederii în piața unică digitală a comerțului electronic și a serviciilor online” (COM(2011)0942),

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 iunie 2013 referitoare la o nouă agendă privind politica de protecție a consumatorilor europeni(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 4 februarie 2014 referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2005/29/CE privind practicile comerciale neloiale(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 decembrie 2013 referitoare la valorificarea potențialului cloud computingului în Europa(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 4 iulie 2013 referitoare la finalizarea pieței unice digitale(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 11 decembrie 2012 referitoare la finalizarea pieței unice digitale(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 22 mai 2012 referitoare la o strategie de consolidare a drepturilor consumatorilor vulnerabili(6),

–  având în vedere Rezoluția sa din 20 aprilie 2012 referitoare la „O piață unică digitală competitivă – guvernarea electronică, un vârf de lance”(7),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2011 referitoare la o nouă strategie pentru politica de protecție a consumatorilor(8),

–  având în vedere studiul din 2013 elaborat de Departamentul său tematic A cu privire la construirea unei societăți digitale omniprezente în UE,

–  având în vedere studiul din 2013 elaborat de Departamentul său tematic A intitulat „Entertainment x.0 pentru promovarea dezvoltării rețelelor în bandă largă”,

–  având în vedere recomandarea sa adresată Consiliului din 26 martie 2009 privind consolidarea securității și a libertăților fundamentale pe internet(9),

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 martie 2014 referitoare la programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate (NSA) a SUA, la organismele de supraveghere din diferite state membre și la impactul acestora asupra drepturilor fundamentale ale cetățenilor UE și asupra cooperării transatlantice în materie de justiție și de afaceri interne(10),

–  având în vedere studiul din 2013, realizat de Departamentul său tematic A, cu privire la discriminarea consumatorilor pe piața unică digitală,

–  având în vedere Hotărârea Curții de Justiție din 8 aprilie 2014 pronunțată în cauzele conexate C-293/12 și C-594/12, prin care Directiva privind păstrarea datelor era declarată nevalidă,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât piața unică digitală este unul din domeniile în care s-au înregistrat progrese, în ciuda dificultăților întâmpinate, care oferă un potențial pentru importante beneficii de eficiență de până la 260 de miliarde EUR anual, contribuind astfel la redresarea Europei după criză;

B.  întrucât finalizarea pieței unice digitale europene ar crea milioane de locuri de muncă și ar permite eventual Europei să-și majoreze PIB-ul cu 4% până în 2020;

C.  întrucât se preconizează că numai în cazul economiei aplicațiilor veniturile se vor tripla în perioada 2013-2018, creându-se 3 milioane de locuri de muncă în această perioadă;

D.  întrucât Parlamentul a comandat un studiu pentru analizarea costului non-Europei pe piața unică digitală, care întărește importanța considerării soluțiilor digitale ca o oportunitate pentru consumatori, cetățeni și întreprinderi, și nu o amenințare;

E.  întrucât Uniunea trebuie să încurajeze adoptarea în masă a cloud computingului în Europa, având în vedere că acesta constituie un vector important pentru creșterea economică europeană; întrucât studiul aduce dovezi în favoarea unor câștiguri preconizate semnificative legate de dezvoltarea sa rapidă;

F.  întrucât obstacolele care împiedică participarea consumatorilor la piața unică digitală sunt legate de practici discriminatorii precum restricționarea prestatorilor de servicii în anumite țări și teritorii, refuzul simplu de comercializare, redirijarea automată și diversificarea nejustificată a condițiilor de comercializare;

G.  întrucât existența unor plăți pe dispozitive mobile și plăți electronice sigure, eficiente, competitive și inovatoare sunt esențiale în cazul în care se dorește ca consumatorii să se bucure de toate avantajele pieței unice;

H.  întrucât protecția datelor cu caracter personal și a vieții private, precum și securitatea cibernetică, a comunicațiilor și a rețelelor electronice sunt o prioritate pe piața unică digitală pentru că reprezintă condiții fundamentale pentru funcționarea sa și pentru consolidarea încrederii consumatorilor și a cetățenilor în aceasta;

I.  întrucât disponibilitatea la nivel transeuropean a accesului generalizat, de mare viteză, sigur și rapid la internet și la servicii digitale de interes public este esențială pentru creșterea economică și socială, pentru competitivitate, pentru incluziunea socială, precum și pentru piața unică;

J.  întrucât cercetarea, dezvoltarea și inovarea în domeniul economiei digitale vor contribui la garantarea faptului că Europa rămâne competitivă pe termen mediu și lung;

K.  întrucât implementarea rapidă a rețelelor în bandă largă de mare viteză este esențială pentru dezvoltarea productivității europene și pentru apariția de mici întreprinderi, care pot deveni lideri în diferite sectoare, de exemplu în sectorul sănătății, al producției și al serviciilor;

L.  întrucât sectorul privat ar trebui să dețină rolul principal în extinderea și modernizarea rețelelor în bandă largă, fiind susținut de un cadru de reglementare favorabil investițiilor și competitiv;

M.  întrucât piața unică digitală este unul dintre sectoarele cele mai inovatoare ale economiei și, astfel, joacă un rol important pentru competitivitatea economiei europene și contribuie la creșterea economică prin dezvoltarea comerțului electronic, ușurând, totodată, respectarea de către întreprinderi a obligațiilor lor administrative și financiare și oferind consumatorilor o gamă mai largă de bunuri și servicii;

N.  întrucât piața unică digitală nu numai că oferă beneficii economice, dar are și un impact profund asupra vieții politice, sociale și culturale de zi cu zi a cetățenilor și consumatorilor din UE;

O.  întrucât o piață unică digitală competitivă nu poate exista fără internet rapid în bandă largă și de mare capacitate și rețele de telecomunicații în toate regiunile UE, chiar și în zonele izolate;

P.  întrucât decalajul digital existent și în continuă creștere are un impact negativ direct asupra dezvoltării pieței unice digitale, atât în ceea ce privește accesul la internet, cât și competențele în domeniul electronic;

Q.  întrucât protecția datelor cu caracter personal și a vieții private, precum și securitatea comunicațiilor și a rețelelor electronice sunt o prioritate în piața unică digitală, întrucât acestea reprezintă condiții fundamentale pentru funcționarea sa și pentru consolidarea încrederii consumatorilor și a cetățenilor în ea;

R.  întrucât, pentru a putea crește și pentru a se extinde, piețele online trebuie să demonstreze flexibilitate și accesibilitate pentru consumatori;

S.  întrucât comerțul electronic completează în mod substanțial comerțul tradițional și este un factor important în gama de opțiuni a consumatorilor, un factor de competitivitate și de inovare tehnologică, contribuind astfel la tranziția Uniunii Europene către o economie a cunoașterii;

T.  întrucât o concurență liberă și echitabilă în rândul întreprinderilor, care să sprijine investițiile, este esențială pentru acest sector al economiei, deoarece va asigura dezvoltarea sa durabilă pe termen lung, în folosul utilizatorilor finali; întrucât concurența adevărată este un vector potrivit pentru investiții eficiente și poate asigura beneficii pentru consumatori în ceea ce privește gama de opțiuni, prețurile și calitatea;

U.  întrucât în anumite domenii ale pieței unice digitale există vulnerabilități cauzate de concentrarea excesivă a pieței și operatorii dominanți;

V.  întrucât problema fragmentării pieței și lipsa interoperabilității în Uniunea Europeană este un obstacol pentru dezvoltarea oportună a pieței unice digitale;

W.  întrucât locurile de muncă create de piața unică digitală sunt, în general, bine remunerate și exigente din punct de vedere al competențelor și, prin urmare, reprezintă o contribuție importantă la crearea unei piețe a muncii calitative și durabile;

X.  întrucât Comisia ar trebui ia măsuri de protecție contra comportamentului antitrust care afectează pluralitatea media, atât în ceea ce privește furnizarea de conținuturi și proprietatea, deoarece accesul la informații constituie cheia către o democrație viguroasă;

1.  invită statele membre și Comisia ca, prin eforturi susținute legate de aplicarea și asigurarea respectării normelor în vigoare, ca parte a unei strategii mai largi, să elimine toate actualele obstacole în calea dezvoltării pieței unice digitale, asigurând totodată evaluarea măsurilor și adaptabilitatea acestora în viitor la cerințele epocii digitale; subliniază că aceste eforturi trebuie să se regăsească printre cele mai de seamă eforturi ale UE de a genera creștere economică și locuri de muncă și pentru a consolida competitivitatea și rezistența economiei globale;

2.  subliniază că orice propunere legislativă referitoare la piața unică digitală trebuie să respecte Carta drepturilor fundamentale a UE, pentru a se asigura astfel respectarea deplină a drepturilor astfel consacrate în domeniul digital;

3.  subliniază, mai ales, potențialul comerțului electronic despre care se crede că ar putea aduce consumatorilor economii anuale de 11,7 miliarde EUR dacă aceștia ar avea recurs la întreaga gamă de bunuri și servicii din UE când fac achiziții online;

4.  deși salută creșterea comerțului electronic, atrage atenția asupra poziției dominante pe care o dețin în anumite state membre un număr restrâns de actori în domeniul vânzărilor directe de bunuri materiale sau care oferă o platformă bazată pe piață destinată persoanelor care doresc să vândă bunuri materiale; subliniază necesitatea monitorizării și prevenirii la nivel european a abuzurilor legate de astfel de poziții dominante în ceea ce privește disponibilitatea bunurilor pentru consumatori și taxele impuse IMM-urilor pentru utilizarea acestui tip de platforme bazate pe piață;

5.  subliniază necesitatea de abordare și diminuare a decalajului digital pentru fructificarea deplină a potențialului pieței unice digitale și pentru a permite includerea tuturor cetățenilor, indiferent de veniturile acestora, de situația socială, de localizarea geografică, sănătate sau vârstă, în societatea erei digitale;

6.  constată, îndeosebi, necesitatea de a elimina obstacolele cu care se confruntă încă consumatorii și întreprinderile în materie de comerț electronic, printre care serviciile online, accesul la conținut digital, prevenirea fraudelor, înregistrări ale site-urilor, promoții de vânzări și etichetare;

7.  invită Comisia să asigure o rapidă punere în aplicare a pieței unice pentru servicii și să asigure punerea în aplicare și respectarea legislației precum directiva privind drepturile consumatorilor, soluționarea alternativă a litigiilor și soluționarea online a litigiilor, asigurând totodată reducerea poverii administrative;

8.  solicită adoptarea rapidă a noului pachet modernizat privind protecția datelor pentru a oferi un echilibru corespunzător între un nivel înalt de protecție a datelor cu caracter personal, siguranța utilizatorilor și controlul asupra propriilor date cu caracter personal și un cadru legislativ stabil și previzibil, în care întreprinderile să poată înflori într-o piață unică consolidată în beneficiul utilizatorilor finali, în condiții de concurență echitabile, care favorizează investițiile și un mediu care contribuie la atractivitatea Uniunii ca destinație pentru întreprinderi; invită Comisia și statele membre să aloce resursele necesare pentru a combate criminalitatea informatică prin intermediul măsurilor legislative și al cooperării în materie de aplicare a legii, atât la nivel național, cât și european;

9.  subliniază necesitatea de a garanta condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea pe piața unică digitală, pentru a le permite să facă față concurenței; invită, prin urmare, Comisia să pună în aplicare în mod corespunzător normele europene privind concurența pentru a preveni concentrarea excesivă a pieței și abuzul de poziție dominantă și să monitorizeze concurența în ceea ce privește conținutul și serviciile grupate;

10.  ia act de faptul că este necesară asigurarea unor condiții de concurență echitabile pe piața unică digitală pentru a garanta vitalitatea economiei digitale în cadrul Uniunii; subliniază că o punere în aplicare strictă a normelor europene în materie de concurență pe piața unică digitală vor fi determinante pentru creșterea pieței, accesul consumatorilor și opțiunile pe care le au aceștia la dispoziție, precum și pentru competitivitatea pe termen lung; subliniază că este important să li se ofere consumatorilor aceeași protecție online ca cea de care beneficiază pe piețele lor tradiționale;

11.  îndeamnă Consiliul să realizeze progrese rapide și să deschidă negocierile cu Parlamentul cu privire la propunerea de regulament de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și să realizeze un continent conectat, deoarece acest lucru ar elimina în mod concret taxele de roaming în cadrul UE, ar asigura o mai mare securitate juridică în ceea ce privește neutralitatea rețelei și ar îmbunătăți protecția consumatorilor în cadrul pieței unice digitale; consideră că acest regulament ar putea constitui un pas esențial către înfăptuirea unei piețe unice europene a comunicațiilor mobile;

12.  consideră că Comisia ar trebui să acționeze pentru a crea și a garanta un mediu legislativ și juridic sigur, de natură să încurajeze creativitatea și inovarea în cazul întreprinderilor nou înființate, al microîntreprinderilor și al IMM-urilor;

13.  solicită Comisiei să prezinte o inițiativă privind spiritului antreprenorial în domeniul digital, având în vedere că este esențial pentru crearea de noi locuri de muncă și promovarea unor idei inovatoare, inclusiv a unor măsuri de îmbunătățire a accesului la finanțare pentru noii antreprenori digitali (de exemplu, cu ajutorul externalizării spre public) și de încurajare a celei de-a doua șanse pentru antreprenorii care nu au avut succes;

14.  subliniază că toate tipurile de trafic pe internet ar trebui să fie tratate pe picior de egalitate, fără discriminări, restricții sau interferențe, indiferent de expeditor, destinatar, tip, conținut, dispozitiv, serviciu sau aplicație;

15.  observă că piața căutărilor online este deosebit de importantă pentru asigurarea unor condiții competitive pe piața unică digitală, având în vedere posibilitatea ca motoarele de căutare să devină adevărate „filtre” și să comercializeze servicii secundare bazate pe informațiile pe care le obțin; invită, prin urmare, Comisia să pună în aplicare cu fermitate normele europene în materie de concurență, pe baza contribuțiilor tuturor actorilor relevanți și ținând seama de întreaga structură a pieței unice digitale pentru a prevedea soluții care să fie cu adevărat benefice pentru consumatori, utilizatorii de internet și întreprinderile online; invită, de asemenea, Comisia să aibă în vedere prezentarea de propuneri pentru separarea motoarelor de căutare de alte servicii comerciale, ca o eventuală măsură pe termen lung pentru atingerea obiectivelor menționate anterior;

16.  solicită, de asemenea, Comisiei să analizeze rapid posibile soluții care să asigure o structură echilibrată, echitabilă și deschisă pentru căutările pe internet;

17.  subliniază că, atunci când sunt utilizate motoare de căutare pentru consumatori, procesul de căutare și rezultatele ar trebui să fie nepărtinitoare, pentru a evita discriminarea în procesul de căutare pe internet, pentru a intensifica concurența, a extinde posibilitatea utilizatorilor și consumatorilor de a alege și pentru a se menține diversitatea surselor de informare; observă, așadar, că indexarea, evaluarea, prezentarea și clasamentul realizat de motoarele de căutare trebuie să fie nepărtinitoare și transparente; invită Comisia să prevină orice abuz în comercializarea serviciilor interconectate de către operatorii motoarelor de căutare;

18.  salută anunțul privind desfășurarea de către Comisie a unor anchete suplimentare care vizează practicile motoarelor de căutare și piața digitală, în general;

19.  subliniază importanța garantării unui cadru eficient și echilibrat pentru protecția drepturilor de autor și a proprietății intelectuale, care să fie adaptat la realitatea economiei digitale;

20.  încurajează adoptarea și punerea în aplicare rapidă a dispozițiilor internaționale care vizează facilitarea accesului utilizatorilor cu handicap la conținutul digital și la lucrările imprimate prin digitalizarea lor;

21.  salută încheierea Tratatului de la Marrakesh, care vizează facilitarea accesului persoanelor cu deficiențe de vedere la cărți, și încurajează toate părțile semnatare să ratifice tratatul; consideră că Tratatul de la Marrakesh reprezintă un pas înainte, dar că mai rămân încă multe de făcut pentru a le permite persoanelor cu handicap, precum și celor cu deficiențe de vedere, să aibă acces la conținuturi; subliniază importanța consolidării în continuare a accesibilității într-o gamă largă de domenii, de la drepturile de autor și motoarele de căutare la operatorii de telecomunicații;

22.  invită Comisia și statele membre să continue dezvoltarea și punerea în aplicare a cadrelor de reglementare la nivelul UE și la nivel național pentru a permite funcționarea unei piețe integrate și sigure a plăților mobile și electronice, asigurând totodată protecția consumatorilor și a datelor clienților; subliniază, în acest sens, necesitatea unor norme clare și previzibile, definite în legislație;

23.  reamintește că tehnologia de tip cloud computing poate deveni un instrument puternic pentru dezvoltarea pieței unice digitale și poate oferi avantaje economice, în special IMM-urilor, prin reducerea costului infrastructurilor informatice și a altor costuri; subliniază, în acest context, că în cazul în care serviciile de tip cloud computing sunt furnizate doar de un număr restrâns de mari furnizori, tot mai multe informații vor fi concentrate în mâinile furnizorilor respectivi; reamintește, de asemenea, că serviciile de tip cloud computing prezintă riscuri și pentru utilizatori, mai ales în ceea ce privește datele cu caracter sensibil; solicită punerea în aplicare corespunzătoare a strategiei europene pentru a garanta servicii de cloud computing competitive și sigure;

24.  invită Comisia să preia inițiativa promovării unor standarde și specificații internaționale pentru serviciile de tip cloud computing, astfel încât să fie posibilă furnizarea de servicii de tip cloud computing care să respecte viața privată, să fie fiabile, accesibile, să aibă un grad ridicat de interoperabilitate, să fie sigure și eficiente din punct de vedere energetic, ca parte integrală a unei viitoare politici industriale a Uniunii; subliniază că fiabilitatea, securitatea și protecția datelor sunt necesare pentru încrederea consumatorilor și pentru competitivitate;

25.  subliniază necesitatea de a garanta securitatea online, în special a copiilor, și de a preveni exploatarea copiilor asigurând existența mijloacelor necesare pentru a detecta și eradica publicarea de imagini cu caracter pedopornografic pe internet și pentru a preveni accesul copiilor și al adolescenților la conținuturi rezervate adulților;

26.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2013)0239.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2014)0063.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2013)0535.
(4) Texte adoptate, P7_TA(2013)0327.
(5) Texte adoptate, P7_TA(2012)0468.
(6) JO C 264 E, 13.9.2013, p. 11.
(7) JO C 258 E, 7.9.2013, p. 64.
(8) JO C 153 E, 31.5.2013, p. 25.
(9) JO C 117 E, 6.5.2010, p. 206.
(10) Texte adoptate, P7_TA(2014)0230.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate