Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 123kWORD 50k
Marţi, 16 decembrie 2014 - Strasbourg
Alegerea Ombudsmanului European
P8_TA(2014)0073
Decizie
 Anexă

Decizia Parlamentului European din 16 decembrie 2014 privind alegerea Ombudsmanului European (2014/2092(INS))

Parlamentul European,

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și, în special, articolul 24 al treilea paragraf și articolul 228,

–  având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice și, în special, articolul 106a,

–  având în vedere Decizia 94/262/CECO, CE, Euratom a Parlamentului European din 9 martie 1994, privind statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului(1),

–  având în vedere articolul 219 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere apelul la candidaturi(2),

–  având în vedere votul său din 16 decembrie 2014,

1.  alege pe Emily O'REILLY să exercite funcția de Ombudsman European până la încheierea legislaturii;

2.  invită pe Emily O'REILLY să depună jurământul în fața Curții de Justiție;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a publica decizia anexată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

4.  Încredințează Președintelui sarcina de a transmite decizia respectivă Consiliului, Comisiei și Curții de Justiție.

(1) JO L 113, 4.5.1994, p. 15.
(2) JO C 293, 2.9.2014, p. 13.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

din 16 decembrie 2014

privind alegerea Ombudsmanului European

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia 2014/949/UE, Euratom.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate