Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Sprejeta besedila
PDF 283kWORD 50k
Torek, 16. december 2014 - Strasbourg
Izvolitev varuha človekovih pravic
P8_TA(2014)0073
Odločitev
 Priloga

Sklep Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2014 o izvolitvi evropskega varuha človekovih pravic (2014/2092(INS))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti tretjega odstavka člena 24 in člena 228,

–  ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti člena 106a,

–  ob upoštevanju svojega sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom z dne 9. marca 1994 o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic(1),

–  ob upoštevanju člena 219 Poslovnika,

–  ob upoštevanju razpisa za predložitev nominacij(2),

–  ob upoštevanju svojega glasovanja z dne 16. decembra 2014,

1.  izvoli Emily O'REILLY za izvajanje funkcije Evropskega varuha človekovih pravic do konca parlamentarnega obdobja;

2.  zahteva od Emily O'REILLY, da slovesno zapriseže pred Sodiščem;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj poskrbi za objavo priloženega sklepa v Uradnem listu Evropske unije;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu, Komisiji in Sodišču.

(1) UL L 113, 4.5.1994, str. 15.
(2) UL C 293, 2.9.2014, str. 13.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA

z dne 16. decembra 2014

o izvolitvi evropskega varuha človekovih pravic

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu 2014/949/EU, Euratom.)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov