Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0132(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0059/2014

Předložené texty :

A8-0059/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2014 - 5.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0074

Přijaté texty
PDF 366kWORD 50k
Úterý, 16. prosince 2014 - Štrasburk Konečné znění
Vědecké zkoumání otázek týkajících se potravin ***I
P8_TA(2014)0074A8-0059/2014
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2014 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ruší směrnice Rady 93/5/EHS ze dne 25. února 1993 o pomoci členských států Komisi a o jejich spolupráci při vědeckém zkoumání otázek týkajících se potravin (COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0246),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0005/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 9. července 2014(1),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 26. listopadu 2014 zavázal schválit postoj Parlamentu podle čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 a čl. 50 odst. 1 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8‑0059/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. prosince 2014 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/..., kterou se ruší směrnice Rady 93/5/EHS o pomoci členských států Komisi a o jejich spolupráci při vědeckém zkoumání otázek týkajících se potravin
P8_TC1-COD(2014)0132

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice (EU) 2015/254.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí