Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0132(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0059/2014

Texte depuse :

A8-0059/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/12/2014 - 5.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0074

Texte adoptate
PDF 292kWORD 51k
Marţi, 16 decembrie 2014 - Strasbourg
Examinarea științifică a problemelor legate de produsele alimentare ***I
P8_TA(2014)0074A8-0059/2014
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 decembrie 2014 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de abrogare a Directivei 93/5/CEE a Consiliului din 25 februarie 1993 privind asistența ce trebuie acordată Comisiei și colaborarea dintre statele membre în domeniul examinării științifice a problemelor legate de produsele alimentare (COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0246),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8‑0005/2014),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 9 iulie 2014(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 26 noiembrie 2014, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 și articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8‑0059/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 decembrie 2014 în vederea adoptării Directivei (UE) 2015/... a Parlamentului European și a Consiliului de abrogare a Directivei 93/5/CEE a Consiliului privind asistența ce trebuie acordată Comisiei și colaborarea dintre statele membre în domeniul examinării științifice a problemelor legate de produsele alimentare
P8_TC1-COD(2014)0132

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2015/254.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate