Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0132(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0059/2014

Predkladané texty :

A8-0059/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2014 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0074

Prijaté texty
PDF 297kWORD 52k
Utorok, 16. decembra 2014 - Štrasburg
Vedecké skúmanie otázok týkajúcich sa potravín ***I
P8_TA(2014)0074A8-0059/2014
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2014 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/5/EHS z 25. februára 1993 o pomoci členských štátov Komisii a o ich spolupráci pri vedeckom skúmaní otázok týkajúcich sa potravín (COM(2014)0246 – C8-0005/2014 – 2014/0132(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0246),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0005/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 9. júla 2014(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 26. novembra 2014, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 a článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0059/2014),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. decembra 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/..., ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/5/EHS o pomoci členských štátov Komisii a o ich spolupráci pri vedeckom skúmaní otázok týkajúcich sa potravín
P8_TC1-COD(2014)0132

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2015/254.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia