Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0418(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0036/2014

Ingediende teksten :

A8-0036/2014

Debatten :

PV 15/12/2014 - 15
CRE 15/12/2014 - 15

Stemmingen :

PV 16/12/2014 - 5.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0075

Aangenomen teksten
PDF 208kWORD 47k
Dinsdag 16 december 2014 - Straatsburg
Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) ***
P8_TA(2014)0075A8-0036/2014

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 december 2014 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Europese Unie tot de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) (09412/2014 – C8-0042/2014 – 2013/0418(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (09412/2014),

–  gezien de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 192, lid 1, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0042/2014),

–  gezien artikel 192, lid 1, artikel 207 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde rechtsgrond,

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, en artikel 39 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0036/2014),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de toetreding tot de Overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

Juridische mededeling - Privacybeleid