Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0418(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0036/2014

Predkladané texty :

A8-0036/2014

Rozpravy :

PV 15/12/2014 - 15
CRE 15/12/2014 - 15

Hlasovanie :

PV 16/12/2014 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0075

Prijaté texty
PDF 212kWORD 47k
Utorok, 16. decembra 2014 - Štrasburg
Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) ***
P8_TA(2014)0075A8-0036/2014

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2014 o návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) (09412/2014 – C8-0042/2014 – 2013/0418(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (09412/2014),

–  so zreteľom na Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 192 ods. 1 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0042/2014),

–  so zreteľom na článok 192 ods. 1, článok 207 a článok 218 ods. 6 druhý pododsek písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2, článok 108 ods. 7 a článok 39 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0036/2014),

1.  udeľuje súhlas s pristúpením k dohovoru;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia