Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0414(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0045/2014

Ingediende teksten :

A8-0045/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/12/2014 - 5.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0076

Aangenomen teksten
PDF 210kWORD 47k
Dinsdag 16 december 2014 - Straatsburg
Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) met Marokko ***
P8_TA(2014)0076A8-0045/2014

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 december 2014 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite System) (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds (10437/2014 – C8-0108/2014 – 2013/0414(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (10437/2014),

–  gezien het ontwerp van Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite System) (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds (10717/2006),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 172 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0108/2014),

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, artikel 108, lid 7, en artikel 50, lid 1, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8-0045/2014),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en het Koninkrijk Marokko.

Juridische mededeling - Privacybeleid