Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0414(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0045/2014

Predkladané texty :

A8-0045/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/12/2014 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0076

Prijaté texty
PDF 211kWORD 48k
Utorok, 16. decembra 2014 - Štrasburg
Dohoda o spolupráci, ktorá sa týka civilného globálneho navigačného systému (GNSS), medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Marockým kráľovstvom ***
P8_TA(2014)0076A8-0045/2014

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2014 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci na civilnom globálnom navigačnom satelitnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Marockým kráľovstvom (10437/2014 – C8-0108/2014 – 2013/0414(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10437/2014),

–  so zreteľom na návrh Dohody o spolupráci na civilnom globálnom navigačnom satelitnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Marockým kráľovstvom (10717/2006),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 172 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0108/2014),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2, článok 108 ods. 7 a článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0045/2014),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Marockého kráľovstva.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia