Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0154(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0039/2014

Ingediende teksten :

A8-0039/2014

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/12/2014 - 5.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2014)0077

Aangenomen teksten
PDF 207kWORD 47k
Dinsdag 16 december 2014 - Straatsburg
Verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking met Oekraïne ***
P8_TA(2014)0077A8-0039/2014

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 december 2014 over het ontwerp van besluit van de Raad tot verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne (11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad tot verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne (11047/2014),

–  gezien de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne(1),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 186 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a) v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8‑0114/2014),

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, artikel 108, lid 7, en artikel 50, lid 1, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8-0039/2014),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de verlenging van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Oekraïne.

(1) PB L 36 van 12.2.2003, blz. 32.

Juridische mededeling - Privacybeleid